داوران

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
زویا آبام فناوری اطلاعات، محیط‌های فراپیوندی وب، وب گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
آرمان احمدی‌زاد مدیریت دانش، مدیریت سیستم‌ها استادیار مدیریت دانشگاه کردستان
سمیه سادات آخشیک ارزیابی کتابخانه‌ها، مدیریت راهبردی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.
مریم اخوتی رفتارشناسی اطلاعات، سواد اطلاعاتی معاون پژوهشی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان
اکبر ایرانی
شعله ارسطوپور استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی پژوهشگاه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز
سعید اسدی علم‌سنجی، فناوری اطلاعات دانشگاه شاهد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی
علیرضا اسفندیاری مقدم فناوری اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
سوسن اصیلی نسخه‌پژوهی دانشگاه تهران
امیررضا اصنافی سواد اطلاعاتی، سواد رسانه‌ای، شبکه‌های اجتماعی، علم‌سنجی استادیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
محمد اعظمی اطلاع‌جویی، رفتارشناسی اطلاعات عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان
حسینعلی افخمی مبانی نظری
ابراهیم افشار زنجانی ارگونومی کتابخانه‌ها، آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهش، مبانی نظری، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان
فریبا افکاری نسخه‌پژوهی دانشکده مطالعات جهان، دانشگاه تهران، مدیر کتابخانه
علیرضا اکبری
سعیده اکبری داریان پیشینه‌های کتابشناختی، سازماندهی اطلاعات، فراداده‌ها عضو هیأت علمی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران
مصطفی امینی
علیرضا انتهائی مدیریت دانش مدیر کل فراهم آوری و پردازش منابع دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
فهیمه باب الحوائجی رفتارشناسی اطلاعات دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران
ساناز باغستانی بازیابی اطلاعات بخش کتابشناسی و ویرلیش استنادی_بنیاد دایره المعارف اسلامی
حسن باقری مهابادی فناوری اطلاعات عضو کمیته مارک ایران
آناهیتا باواخانی سازمان انرژی تمی ایران
رضا بصیریان جهرمی بازاریابی کتابخانه‌ها، پیشینه‌های کتابشناختی، تفکر انتقادی، سواد رسانه‌ای دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی
زاهد بیگدلی مجموعه‌سازی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه، شهید چمران اهواز
صفر بیگ‌زاده پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک)
علیرضا بهمن آبادی عضو هیئت علمی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی
احمد پاپی مدیریت کتابداری واطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان ، ایران
زینب پاپی سازماندهی اطلاعات رئیس گروه اطلاع رسانی کتابهای خطی و نادر / سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
فاطمه پازوکی بازیابی اطلاعات، سازماندهی اطلاعات، فهرست‌های رایانه‌ای رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور
پریسا پاسیار سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مریم پاکدامن وب دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
مهری پریرخ سواد اطلاعاتی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
رویا پورنقی پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران (ایرانداک)
افسانه تیموری خانی فهرست‌نویسی، موتورهای کاوش رییس گروه بخش پردازش اطلاعات دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
حمیدرضا جمالی مهموئی اقتصاد اطلاعات، رفتارشناسی اطلاعات، علم‌سنجی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی
الهام چیذری فرد استاندارد و استانداردسازی معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت
مظفر چشمه سهرابی یادگیری الکترونیکی، علم‌سنجی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان
زهیر حیاتی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، رفتارشناسی اطلاعات، مبانی نظری، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز
محسن حاجی زین العابدینی سازماندهی اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
افسانه حاضری مدیریت دانش عضو هیات علمی دانشگاه یزد
کاظم حافظیان رضوی
زهرا حداد کتابخوانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی
غلامرضا حیدری پژوهش، مبانی نظری دانشگاه شهید چمران اهواز
نجلا حریری ارتباطات علمی، رفتارشناسی اطلاعات، روش‌شناسی‌ها گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
سیدمهدی حسینی فناوری اطلاعات دانشگاه کردستان/ استادیار
ملوک السادات حسینی بهشتی ایرانداک
رضا خانی‌پور مدیریت اطلاعات، نسخه‌پژوهی مدیر کل پژوهش و آموزش، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
عبدالرسول خسروی سازماندهی اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی بوشهر
فریبرز خسروی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهش، سازماندهی اطلاعات معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
محمد خندان مبانی نظری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران
دلنشین دانایی‌مقدم دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه خوارزمی
فرشید دانش رتبه‌بندی وب‌سایت، علم‌سنجی، وب‌سنجی عضو هیات علمی. گروه پژوهشی مدیریت اطلاعات/ مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
ملیحه درخوش فراداده‌ها دانشجوی دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی- دانشگاه فردوسی مشهد/ سرپرست بخش فهرستنویسی کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران
فریبرز درودی مدیریت اطلاعات پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران(ایرانداک)
حمید دلیلی فناوری اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
زهرا دهسرایی پژوهشگاه ایرانداک
رضا رجبعلی بگلو چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، مدیریت دانش پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران
سعید رضایی شریف آبادی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
عاطفه زارعی مجموعه‌سازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان
محمد زره ساز رفتارشناسی اطلاعات، سواد اطلاعاتی، فناوری اطلاعات، وب‌سنجی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی
فیروزان زهادی سازماندهی اطلاعات، مرجع
رسول زوارقی رفتارشناسی اطلاعات، سواد اطلاعاتی، علم‌سنجی، مدیریت دانش، نشر و انتشارات عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز
محمود سالاری آموزش کتابخانه‌ای، کتابخوانی گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)
فرامرز سهیلی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، رتبه‌بندی وب‌سایت، رؤیت‌پذیری، وب‌سنجی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه پیام نور
عاطفه شریف سازماندهی اطلاعات استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.
احمد شعبانی مبانی نظری استاد دانشگاه اصفهان
مهدی شقاقی پژوهش، مبانی نظری گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
مریم صراف زاده سواد اطلاعاتی، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران
میترا صمیعی استانداردهای دیجیتالی، حفاظت دیجیتالی، کتابخانه‌های دیجیتالی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
اعظم صنعت جو سازماندهی اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
مهدی طاهری استانداردهای دیجیتالی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی
فرزانه طاهری قندهاری مؤسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان، ایرانک
علی محمد طرفداری اعضای هیأت علمی عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
زهره عباسی مدیریت دانش رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد
محمدامین عرفان منش علم‌سنجی عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
نرگس عزیزیان رده‌بندی، فهرست‌نویسی رئیس گروه مستندسازی
حبیب الله عظیمی نسخه‌پژوهی مشاور، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
محمدحسن عظیمی یادگیری الکترونیکی، طراحی وب‌سایت هیات علمی
مهدی علیپورحافظی کتابخانه‌های دیجیتالی، میانکنش‌پذیری استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه
داریوش علیمحمدی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی
ابراهیم عمرانی بازاریابی اطلاعات، چالش‌‌های صنفی و حرفه‌ای، سازماندهی اطلاعات، کنسرسیوم، مارک مدیر کتابخانه دانشکده علوم، دانشگاه تهران
امیر غائبی فناوری اطلاعات استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
محمدرضا فاضل هاشمی کتابخانه و موزه آستان قدس رضوی
رحمت‌الله فتاحی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، سازماندهی اطلاعات، مبانی نظری استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
اکرم فتحیان اصفهان
غلامرضا فدایی رده‌بندی، مبانی نظری استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران
عبدالحسین فرج پهلو آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی مدیر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز
سهیلا فعال سازماندهی اطلاعات دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز رئیس گروه سازماندهی منابع غیرکتابی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
فاطمه فهیم نیا کنسرسیوم، نشر و انتشارات دانشگاه تهران، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی
میترا قیاسی تفکر انتقادی، مدیریت گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران
علی حسین قاسمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
محمدرضا قانع علم‌سنجی، مجلات دسترسی آزاد معاونت اداری و مالی، مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
وفا قبادپور رایانش ابری، مدیریت دانش کارشناس مشاور مدیریت دانش و نوآوری، رئیس واحد ایده‌ها و الگوهای برنامه‌ای در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران
محبوبه قربانی ارگونومی کتابخانه‌ها، فهرست‌نویسی، کتابخانه‌های سبز معاون اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی
مریم کازرانی استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده پیراپزشکی
حسن کیانی ارگونومی کتابخانه‌ها، سواد اطلاعاتی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا
معصومه کربلا آقایی کامران ارزیابی وب‌سایت‌ها، کتابخانه‌های الکترونیکی، موتورهای کاوش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)
حمید کشاورز اطلاع‌جویی، انسان و رایانه، رفتارشناسی اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی
مجتبی کفاشان کاخکی مدیریت دانش دانشگاه ...
مرتضی کوکبی سازماندهی اطلاعات، مارک دانشگاه شهید چمران اهواز
احسان گرایی آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، رفتار اطلاعاتی، علم‌سنجی، مدیریت کتابخانه‌ها استادیار علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه لرستان
عباس گیلوری انسان و رایانه، سازماندهی اطلاعات عضو هیئت علمی مرکز فناوری اطلاعات و اطلاع رسانی کشاورزی
سیامک محبوب مطالعات خواندن مدیر کل برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور، دانشجوی دکتری دانشگاه خوارزمی
حمید محسنی مجموعه‌سازی، نشر و انتشارات مدیر نشر کتابدار و عضو هیات علمی
فرناز محمدی بازیابی اطلاعات کارشناس سازمان اسناد وکتابخانه ملی
مهدی محمدی دانشگاه قم
صدیقه محمداسماعیل ارزیابی وب‌سایت‌ها گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات
حیدر مختاری ارگونومی کتابخانه‌ها، رفتار اطلاعاتی، مدیریت دانش استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه پیام نور، ایران
parvaneh مدیرامانی مدیریت کتابخانه‌ها گروه اطلاع رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران
شیما مرادی عضو هیأت علمی گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نورالله مرادی مرجع بازنشسته
مهدیه میرزابیگی بازیابی اطلاعات، سبک‌های شناختی، هستی‌نگاری‌ها عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز
فرامرز مسعودی بازاریابی کتابخانه‌ها، مدیریت کتابخانه‌ها Eng. in charge of Quality Management Systems/ National Iranian Steel Company: NISCO
دکتر حسن مقدس زاده مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری
امیر مقدمی رئیس گروه برنامه ریزی بازاریابی اطلاعات
لیلا مکتبی‌فرد تفکر انتقادی
مریم ناخدا مدیریت استادیار گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
ایوب نازی رفتار تعاملی، فهرستنویسی نسخ خطی کتابدار/ بانک مرکزی جمهوری اسلامی
زهرا ناصری بازاریابی اطلاعات دانشگاه تهران
نرگس نشاط آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، پژوهش، سازماندهی اطلاعات، فناوری اطلاعات، مبانی نظری عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
مریم نظری سواد اطلاعاتی متخصص سواد اطلاعاتی و مشاور آزاد خودتوانمندسازی maryamnazari.com
معصومه نیک نیا سازماندهی اطلاعات دانش‌آموختۀ دورۀ دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه خوارزمی
سودابه نوذری ارزیابی وب‌سایت‌ها، آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی، مدیریت، مدیریت دانش عضو هیأت علمی گروه پژوهش های توسعه ای کتابداری و اطلاع رسانی
حمزه علی نورمحمدی تولیدات علمی، علم‌سنجی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد
یعقوب نوروزی فناوری اطلاعات گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم
علیرضا نوروزی مجلات دسترسی آزاد، وب‌سنجی، وب‌شناسی گروه علوم اطلاعات و دانش شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران
عبدالرضا نوروزی چاکلی علم‌سنجی دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شاهد
محسن نوکاریزی رابط کاربر، مدیریت دانش گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد
علی ولی نژادی سازماندهی اطلاعات، هستی‌نگاری‌ها عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان