فهرست داوران به تفکیک سال

آخرین به‌روزرسانی: 26 بهمن 1399

 فهرست داوران سال 1398

ما از همکاری داوران زیر که در سال 1398 مقالات مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را داوری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

 

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

شهر

سمت / سازمان

سعید

اسدی

دانشیار

تهران

دانشگاه شاهد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

علیرضا

اسفندیاری مقدم

دانشیار

همدان

گروه علم  اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان

ابراهیم

افشار زنجانی

استادیار

اصفهان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان

سعیده

اکبری داریان

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

علیرضا

انتهائی

دکترا

تهران

مدیر کل فراهم آوری و پردازش منابع دیجیتال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

سمیه سادات

آخشیک

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی. دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی

فهیمه

باب الحوائجی

دانشیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

ساناز

باغستانی

مربی

تهران

بخش کتابشناسی و ویرایش استنادی بنیاد دایره المعارف اسلامی

حسن

باقری مهابادی

مهندس

تهران

عضو کمیته مارک ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

آناهیتا

باواخانی

دکترا

تهران

سازمان انرژی اتمی ایران

رضا

بصیریان جهرمی

استادیار

بوشهر

دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، دانشکده پیراپزشکی، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی

زاهد

بیگدلی

استاد

اهواز

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه، شهید چمران اهواز

صفر

بیگ‌زاده

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری ایران (ایرانداک)

احمد

پاپی

استادیار

اصفهان

کتابداری واطلاع رسانی پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

زینب

پاپی

استادیار

تهران

علم اطلاعات و دانش شناسی، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

فاطمه

پازوکی

دکترا

تهران

رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

مریم

پاکدامن

دکترا

تهران

علم اطلاعات و دانش شناسی و مدرس دانشگاه

حمیدرضا

جمالی مهموئی

دانشیار

تهران

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی

مظفر

چشمه‌سهرابی

دانشیار

اصفهان

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

محسن

حاجی زین العابدینی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

افسانه

حاضری

استادیار

یزد

عضو هیات علمی دانشگاه یزد

زهرا

حداد

دکترا

تهران

سازمان اسناد و کتابخانه ملی  ایران

سیدمهدی

حسینی

استادیار

کردستان

دانشگاه کردستان/ استادیار

زهیر

حیاتی

دانشیار

شیراز

گروه علم اطلاعات و  دانش‌شناسی، دانشگاه شیراز

فریبرز

خسروی

دانشیار

تهران

معاونت کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

محمد

خندان

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

ملیحه

درخوش

دکترا

تهران

رییس اداره فراهم اوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

زهرا

دهسرایی

دکترا

تهران

مدیر سازماندهی و تحلیل اطلاعات / پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

محمدحسین

دیانی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

رضا

رجبعلی بگلو

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

سعید

رضایی شریف آبادی

استاد

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

امیر

ریسمانباف

دکترا

اهواز

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

محمد

زره ساز

دکترا

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه خوارزمی

رسول

زوارقی

دانشیار

تبریز

عضو هیات علمی/دانشگاه تبریز

محمود

سالاری

استادیار

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه بین‌المللی امام رضا (ع)

عاطفه

شریف

استادیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه تربیت مدرس.

مهدی

شقاقی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

میترا

صمیعی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

اعظم

صنعت جو

دانشیار

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی

طاهری

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

مهدی

علیپورحافظی

استادیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه

داریوش

علیمحمدی

استادیار

تهران

عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی

ابراهیم

عمرانی

سایر

تهران

مدیر کتابخانه دانشکده علوم، دانشگاه تهران

امیر

غائبی

دانشیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

رحمت‌الله

فتاحی

استاد

مشهد

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

غلامرضا

فدایی

استاد

تهران

استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه تهران

سهیلا

فعال

دکترا

اهواز

دکترای علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

فاطمه

فهیم نیا

دانشیار

تهران

دانشگاه تهران، دانشکده علوم اطلاعات و دانش شناسی

محمدرضا

قانع

استادیار

شیراز

معاونت اداری و مالی،  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

میترا

قیاسی

استادیار

بابل

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، واحد بابل، دانشگاه آزا د اسلامی، بابل، ایران

حمید

کشاورز

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

مجتبی

کفاشان کاخکی

استادیار

مشهد

مدیرگروه آموزشی علم اطلاعات و دانش شناسی  دانشگاه فردوسی مشهد

حسن

کیانی

دانشیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه الزهرا

حسن

محمودی توپکانلو

استادیار

سمنان

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه سمنان

پروانه

مدیرامانی

دکترا

مشهد

گروه اطلاع رسانی پزشکی و کتابخانه مرکزی، مدیریت اطلاع رسانی پزشکی و منابع علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ایران

نورالله

مرادی

دکترا

تهران

بازنشسته

فرامرز

مسعودی

مهندس

تهران

مسئول سیستم های مدیریت کیفیت / شرکت ملی فولاد ایران

مهدیه

میرزابیگی

دانشیار

شیراز

عضو هیات علمی گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شیراز

زهرا

ناصری

استادیار

تهران

استادیار دانشگاه تهران

نرگس

نشاط

دانشیار

تهران

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

نادر

نقشینه

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه تهران

سودابه

نوذری

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی گروه پژوهش های توسعه ای کتابداری و اطلاع رسانی

یعقوب

نوروزی

دانشیار

قم

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

محسن

نوکاریزی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

فهرست داوران سال 1399

ما از همکاری داوران زیر که در سال 1399 مقالات مطالعات کتابداری و سازماندهی اطلاعات را داوری کردند تشکر و قدردانی می‌کنیم.

نام

نام خانوادگی

رتبه علمی

شهر

سمت/ سازمان

مریم

اخوتی

دانشیار

کرمان

عضو هیات علمی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان

شعله

ارسطوپور

استادیار

شیراز

مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فناوری

سعید

اسدی

دانشیار

تهران

دانشگاه شاهد، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی

ابراهیم

افشار زنجانی

استادیار

اصفهان

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

سعیده

اکبری داریان

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مصطفی

امینی

دکترا

تهران

پژوهشگر فوق دکتری دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

علیرضا

انتهائی

مهندس

تهران

مدیر کل فراهم آوری و پردازش منابع دیجیتال، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

حسن

باقری مهابادی

سایر

تهران

عضو کمیته مارک ایران، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

فاطمه

پازوکی

دکترا

تهران

رئیس اداره استاندارد / نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

مریم

پاکدامن

دکترا

تهران

دکتری علم اطلاعات و دانش‌شناسی و مدرس دانشگاه

حمیدرضا

جمالی مهموئی

دانشیار

تهران

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

مظفر

چشمه‌سهرابی

دانشیار

اصفهان

دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

الهام

چیذری فرد

دکترا

تهران

معاون دفتر برنامه ریزی و نظارت، سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایارن

محسن

حاجی‌زین‌العابدینی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

فریبرز

خسروی

دانشیار

تهران

معاون کتابخانه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

محمد

خندان

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه تهران

ملیحه

درخوش

دکترا

تهران

رییس اداره فراهم اوری و سازماندهی منابع کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

محمدحسین

دیانی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

رضا

رجبعلی بگلو

استادیار

تهران

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

مهدی

شقاقی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شهید بهشتی

میترا

صمیعی

استادیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی

اعظم

صنعت جو

دانشیار

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

زهره

عباسی

دکترا

مشهد

رئیس مرکز اطلاع رسانی و کتابخانه مرکزی دانشگاه فردوسی مشهد

مهدی

علیپورحافظی

استادیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه علامه

ابراهیم

عمرانی

سایر

تهران

مدیر کتابخانه دانشکده علوم، دانشگاه تهران

امیر

غائبی

دانشیار

تهران

استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه الزهرا (س)

رحمت‌الله

فتاحی

استاد

مشهد

استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

محمدرضا

قانع

استادیار

شیراز

معاونت اداری و مالی،  مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری

محبوبه

قربانی

دکترا

تهران

معاون اداره کل پژوهش و آموزش سازمان اسناد و کتابخانه ملی

مرتضی

کوکبی

استاد

اهواز

دانشگاه شهید چمران اهواز

احسان

گرایی

استادیار

لرستان

دانشگاه لرستان

سیامک

محبوب

دکترا

تهران

مدیر کل برنامه ریزی نهاد کتابخانه های عمومی کشور

فرناز

محمدی

دکترا

تهران

معاون اداره کل فراهم‌آوری، سازمان اسناد وکتابخانه ملی

مهدی

محمدی

دانشیار

قم

دانشگاه قم

شیما

مرادی

استادیار

تهران

عضو هیأت علمی گروه علم‌سنجی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

فرامرز

مسعودی

مهندس

تهران

مسئول سیستم های مدیریت کیفیت / شرکت ملی فولاد ایران

حسن

مقدس زاده

دکترا

تهران

رئیس گروه آموزش علوم‌ کتابداری و آرشیوی/ سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

مریم

ناخدا

استادیار

تهران

 گروه علم‌اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

نرگس

نشاط

دانشیار

تهران

عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

حمزه علی

نورمحمدی

دانشیار

تهران

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه شاهد

یعقوب

نوروزی

دانشیار

قم

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه قم

محسن

نوکاریزی

استاد

مشهد

گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

login