اخبار و اعلانات

هزینه داوری و انتشار الکترونیکی مقالات فصلنامه

با سلام با عنایت به بند 4 مصوبات شورای پژوهش سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مورخ 98/04/11 مقرر شده است برای داوری هر مقاله در نشریه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات مبلغ یک میلیون ریال (معادل 100هزار تومان) و برای انتشار الکترونیکی هر مقاله مبلغ یک میلیون و پانصد هزار ریال (معادل 150 هزار تومان) از نویسندگان دریافت شود.

مطالعه بیشتر

فصلنامه از شماره زمستان 1397 به بعد فقط به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود.

به اطلاع می‌رساند براساس مصوبه شورای پژوهش مورخ 98/03/28 سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات فقط به صورت الکترونیکی منتشر می‌شود و انتشار نسخه چاپی متوقف شده است.

مطالعه بیشتر