نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آرشیو گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • آگهی فرهنگی بررسی وضعیت آگهی در روزنامه‌های عصر قاجار با تأکید بر آگهی کتاب [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 13-26]
 • آگهی کتاب بررسی وضعیت آگهی در روزنامه‌های عصر قاجار با تأکید بر آگهی کتاب [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 13-26]
 • آلمان ساختار و تحولات جدید نظام کتابداری آلمان [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 186-206]
 • آماده‌سازی و نگهداری نگهداری و آماده‌سازی کاغذ، حرفه‌ای جدید که نیاز به صبر و دقت دارد [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 159-162]
 • آموزش نقش فناوری اطلاعات در آموزش [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 141-151]
 • آموزش الکترونیک مفاهیم فراداده‌ها در آموزش الکترونیکی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 213-222]
 • آموزش ضمن خدمت کتابداری ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 13-22]
 • آموزش کتابداری توسعه آموزش کتابداری در استرالیا: عوامل تغییر [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 88-98]
 • آینده کتابخانه‌های ملی کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 226-241]

ا

 • ابرداده ابرداده و کاربرد آن در سازماندهی منابع وب با تأکید بر عناصر ابرداده‌ای دوبلین کور در بستر نحوی HTML [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 73-85]
 • ابرداده کاربرد میان‌کنشی ابرداده‌ها در تجارت الکترونیکی منابع چندرسانه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 134-141]
 • ابرموتورهای جستجو مطالعه مقایسه‌ای ابرموتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی از شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 127-140]
 • ارتباطات علمی کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • استاندارد ایزو 1086 رعایت استاندارد ایزو 1086 در ارائه اطلاعات صفحه‌های عنوان کتاب‌های فارسی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 39-47]
 • استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 52-58]
 • استانداردها گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • استان یزد بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 23-34]
 • استرالیا توسعه آموزش کتابداری در استرالیا: عوامل تغییر [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 88-98]
 • اطلاعات تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • اطلاع‌رسانی اطلاع‌رسانی، علم اطلاع‌رسانی، یا علم اطلاعات؟ [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 70-80]
 • اعضای هیئت علمی وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 55-72]
 • اعضای هیئت علمی نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامه کارشناسی رشته کتابداری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 59-69]
 • الگوریتم‌های ژنتیک عصر جدید در طراحی عامل هوشمند با استفاده از رهیافت الگوریتم‌های ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 210-198]
 • ایران بررسی وضعیت شاپا در پیایندهای ایران [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 27-38]
 • ایران مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]
 • ایران چاپ سنگی و پیدایش آن در ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 81-85]
 • اینترنت مطالعه مقایسه‌ای ابرموتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی از شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 127-140]
 • اینترنت وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • اینترنت راهبردها و شیوه‌های جستجو در اینترنت [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 126-133]
 • اینترنت موتورهای جستجو [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 142-151]
 • اینترنت عصر جدید در طراحی عامل هوشمند با استفاده از رهیافت الگوریتم‌های ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 210-198]

ب

 • بازیابی اطلاعات مطالعه مقایسه‌ای ابرموتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی از شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 127-140]
 • بازیابی اطلاعات در اینترنت راهبردها و شیوه‌های جستجو در اینترنت [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 126-133]
 • بخش مرجع شناخت امکانات پایگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot bot [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • برچسب‌های راهنما بررسی میزان استفاده از برچسب‌های راهنما در سایت‌های وب فارسی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 23-35]
 • بزرگراه‌های اطلاعاتی نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • بین‌النهرین کتابخانه‌های عراق از آغاز تا امروز [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 100-111]

پ

 • پایگاه مرجع شناخت امکانات پایگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot bot [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی ویژگی‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده رابط کاربر در وب‌سایت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 159-168]
 • پراکندگی موضوعی پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه عمومی شهید باهنر بروجرد و میزان استفاده از مجموعه به تفکیک مقوله‌های موضوعی در سال 1380 [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 45-51]
 • پزشکان بررسی رفتار اطلاع‌یابی پزشکان مسجد سلیمان [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 13-22]
 • پزشکی متون طب سنتی به زبان شعر [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 103-110]
 • پژوهش‌های هنری نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 107-119]
 • پست الکترونیکی پست الکترونیک و مصاحبه مرجع [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 81-87]
 • پست الکترونیکی خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 87-96]
 • پیایندها بررسی وضعیت شاپا در پیایندهای ایران [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 27-38]

ت

 • تألیف نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 107-119]
 • تاریخ کتابخانه‌های عراق از آغاز تا امروز [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 100-111]
 • تاریخچه سیری در پیدایش کاغذ [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 86-91]
 • تبلیغات بررسی وضعیت آگهی در روزنامه‌های عصر قاجار با تأکید بر آگهی کتاب [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 13-26]
 • تجارت الکترونیکی کاربرد میان‌کنشی ابرداده‌ها در تجارت الکترونیکی منابع چندرسانه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 134-141]
 • تحقیق زمینه‌های تحقیق در کتابخانه‌های دیجیتالی: تحولات و روندهای جاری [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 179-185]
 • تحلیل استنادی کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • ترجمه نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 107-119]
 • تصاویر ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]
 • توسعه خدمات کتابخانه‌ای مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 112-126]
 • توسعه کتابداری مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 112-126]
 • تولید اطلاعات وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 55-72]

ج

 • جستجو در اینترنت راهبردها و شیوه‌های جستجو در اینترنت [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 126-133]
 • جنسیت تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 35-49]
 • جهاد کشاورزی سنجش نیازهای اطلاعاتی محققان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 48-54]

چ

 • چاپ سنگی چاپ سنگی و پیدایش آن در ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 81-85]

ح

 • حق مؤلف چالش‌های تبدیل کتابخانه‌های سنتی به دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 50-64]

خ

 • خدمات تحویل مدرک معرفی کتابخانه بریتانیا و نگاهی به مرکز خدمات تحویل مدرک آن [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 112-125]
 • خدمات کتابخانه‌ای خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]
 • خدمات مرجع خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 87-96]
 • خط‌مشی مجموعه‌گستری مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]

د

 • داده تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • دانش تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • دانش دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 97-108]
 • دانشجویان بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 36-44]
 • دانشجویان نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامه کارشناسی رشته کتابداری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 59-69]
 • دانشجویان دوره‌های تحصیلات تکمیلی بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های علوم پایه دانشگاه تبریز با منابع مرجع تخصصی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 63-70]
 • دانشجویان رشته کتابداری موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]
 • دانش سازمانی دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 97-108]
 • دانشگاه آزاد اسلامی وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 55-72]
 • دانشگاه تبریز بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های علوم پایه دانشگاه تبریز با منابع مرجع تخصصی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 63-70]
 • دروس کارورزی نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامه کارشناسی رشته کتابداری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 59-69]
 • دستنامه قواعد فهرستنویسی ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]

ر

 • رابط کاربر ویژگی‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده رابط کاربر در وب‌سایت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 159-168]
 • راهبرد جستجو راهبردها و شیوه‌های جستجو در اینترنت [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 126-133]
 • راهبرد دانش مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 242-249]
 • راهنمای الکترونیکی وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • راهنمای ملی وب تجربه کتابداران در طراحی و توسعه راهنمای ملی وب‌سایت‌های ایرانی، Iranhoo [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 349-343]
 • رضایت شغلی تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 35-49]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی رفتار اطلاع‌یابی پزشکان مسجد سلیمان [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 13-22]
 • رفتار انسانی تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 124-132]
 • روزنامه‌های عصر قاجار بررسی وضعیت آگهی در روزنامه‌های عصر قاجار با تأکید بر آگهی کتاب [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 13-26]

ز

 • زاهدان مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 52-58]
 • زبان فارسی متون طب سنتی به زبان شعر [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 103-110]
 • زبان نشانه‌گذاری فرامتن ابرداده و کاربرد آن در سازماندهی منابع وب با تأکید بر عناصر ابرداده‌ای دوبلین کور در بستر نحوی HTML [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 73-85]
 • زنان نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 107-119]

س

 • سازماندهی منابع وب ابرداده و کاربرد آن در سازماندهی منابع وب با تأکید بر عناصر ابرداده‌ای دوبلین کور در بستر نحوی HTML [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 73-85]
 • سایت‌های وب فارسی بررسی میزان استفاده از برچسب‌های راهنما در سایت‌های وب فارسی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 23-35]

ش

 • شاپا بررسی وضعیت شاپا در پیایندهای ایران [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 27-38]
 • شعر متون طب سنتی به زبان شعر [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 103-110]
 • شیوه‌های ارزشیابی آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • شیوه‌های مطالعه بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 36-44]

ص

 • صفحه‌های عنوان رعایت استاندارد ایزو 1086 در ارائه اطلاعات صفحه‌های عنوان کتاب‌های فارسی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 39-47]

ط

 • طب سنتی متون طب سنتی به زبان شعر [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 103-110]
 • طراحی رابط تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 124-132]
 • طرح ابرداده‌ای دوبلین کور ابرداده و کاربرد آن در سازماندهی منابع وب با تأکید بر عناصر ابرداده‌ای دوبلین کور در بستر نحوی HTML [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 73-85]

ع

 • عامل هوشمند عصر جدید در طراحی عامل هوشمند با استفاده از رهیافت الگوریتم‌های ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 210-198]
 • عراق کتابخانه‌های عراق از آغاز تا امروز [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 100-111]
 • علم اطلاعات اطلاع‌رسانی، علم اطلاع‌رسانی، یا علم اطلاعات؟ [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 70-80]
 • علم کتابخانه اطلاع‌رسانی، علم اطلاع‌رسانی، یا علم اطلاعات؟ [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 70-80]
 • علم کتابداری اطلاع‌رسانی، علم اطلاع‌رسانی، یا علم اطلاعات؟ [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 70-80]

ف

 • فراداده مفاهیم فراداده‌ها در آموزش الکترونیکی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 213-222]
 • فراگیران از راه دور آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • فرهنگ‌سازی چالش‌های تبدیل کتابخانه‌های سنتی به دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 50-64]
 • فناوری اطلاعات نقش فناوری اطلاعات در آموزش [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 141-151]
 • فناوری اطلاع‌رسانی دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 97-108]
 • فهرست‌نویسی کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • فهرستنویسی ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]

ق

 • قواعد انگلوامریکن ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]
 • قوانین پنج قانون جدید کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 135-138]

ک

 • کارشناسی ارشد مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]
 • کارگاه‌های کتابخانه‌ای نقشه‌های مفهومی رایانه‌ای: ابزارهای عالی برای غنابخشیدن به کارگاه‌های کتابخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 144-149]
 • کاغذ سیری در پیدایش کاغذ [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 86-91]
 • کاغذ نگهداری و آماده‌سازی کاغذ، حرفه‌ای جدید که نیاز به صبر و دقت دارد [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 159-162]
 • کتاب بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377 [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • کتابخانه الکترونیکی کتابخانه مجازی و تفاوت‌های آن با کتابخانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 99-106]
 • کتابخانه بریتانیا معرفی کتابخانه بریتانیا و نگاهی به مرکز خدمات تحویل مدرک آن [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 112-125]
 • کتابخانه خودکار کتابخانه مجازی و تفاوت‌های آن با کتابخانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 99-106]
 • کتابخانه دیجیتال زمینه‌های تحقیق در کتابخانه‌های دیجیتالی: تحولات و روندهای جاری [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 179-185]
 • کتابخانه دیجیتالی کتابخانه مجازی و تفاوت‌های آن با کتابخانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 99-106]
 • کتابخانه سنتی کتابخانه مجازی و تفاوت‌های آن با کتابخانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 99-106]
 • کتابخانه عمومی شهید باهنر بروجرد پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه عمومی شهید باهنر بروجرد و میزان استفاده از مجموعه به تفکیک مقوله‌های موضوعی در سال 1380 [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 45-51]
 • کتابخانه مجازی کتابخانه مجازی و تفاوت‌های آن با کتابخانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 99-106]
 • کتابخانه ملی مسائل و مشکلات نشریات ادواری فارسی موجود در بخش نشریات ادواری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 35-48]
 • کتابخانه ملی افریقای جنوبی کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 226-241]
 • کتابخانه ملی ایران ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 13-22]
 • کتابخانه‌ها ساختار و تحولات جدید نظام کتابداری آلمان [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 186-206]
 • کتابخانه‌ها کتابخانه‌های عراق از آغاز تا امروز [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 100-111]
 • کتابخانه‌ها نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 35-49]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 52-58]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی چالش‌های تبدیل کتابخانه‌های سنتی به دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 50-64]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی کتابداران کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 74-91]
 • کتابخانه‌های سنتی چالش‌های تبدیل کتابخانه‌های سنتی به دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 50-64]
 • کتابخانه‌های سیار خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]
 • کتابخانه‌های مجازی خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 87-96]
 • کتابخانه‌های ملی کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 226-241]
 • کتابخوانی بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377 [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • کتابداران تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 35-49]
 • کتابداران کتابداران کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 74-91]
 • کتابداران تجربه کتابداران در طراحی و توسعه راهنمای ملی وب‌سایت‌های ایرانی، Iranhoo [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 349-343]
 • کتابداران نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • کتابداران دیجیتالی حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 65-73]
 • کتابداران دیجیتالی کتابداران کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 74-91]
 • کتابداران سنتی حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 65-73]
 • کتابداری ساختار و تحولات جدید نظام کتابداری آلمان [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 186-206]
 • کتابداری نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامه کارشناسی رشته کتابداری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 59-69]
 • کتابداری اطلاع‌رسانی، علم اطلاع‌رسانی، یا علم اطلاعات؟ [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 70-80]
 • کتابداری پنج قانون جدید کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 135-138]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی شمه‌ای از سیبرنتیک: نظریه اطلاعات و کاربرد آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 92-99]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]
 • کتابشناسی ملی ایران ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]
 • کتابشناسی هنر نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 107-119]
 • کتاب‌های فارسی رعایت استاندارد ایزو 1086 در ارائه اطلاعات صفحه‌های عنوان کتاب‌های فارسی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 39-47]
 • کشورهای گرمسیری گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • کنیا خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]

گ

 • گزارش‌ها بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377 [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]

م

 • ماده مصور ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]
 • مارک ایران ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]
 • مجلات الکترونیکی کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • مجلات صرفا الکترونیکی کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • محیط الکترونیکی حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 65-73]
 • مدیران مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]
 • مدیریت نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 112-126]
 • مدیریت دانش مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 242-249]
 • مدیریت دانش دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 97-108]
 • مدیریت کتابخانه مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 112-126]
 • مسجد سلیمان بررسی رفتار اطلاع‌یابی پزشکان مسجد سلیمان [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 13-22]
 • مشکلات مسائل و مشکلات نشریات ادواری فارسی موجود در بخش نشریات ادواری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 35-48]
 • مصاحبه الکترونیکی پست الکترونیک و مصاحبه مرجع [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 81-87]
 • مصاحبه حضوری پست الکترونیک و مصاحبه مرجع [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 81-87]
 • مصاحبه مرجع پست الکترونیک و مصاحبه مرجع [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 81-87]
 • مطالعه آزاد موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]
 • معلمان نقش فناوری اطلاعات در آموزش [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 141-151]
 • مقالات بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377 [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • منابع اطلاعاتی ویژگی‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده رابط کاربر در وب‌سایت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 159-168]
 • منابع چندرسانه‌ای کاربرد میان‌کنشی ابرداده‌ها در تجارت الکترونیکی منابع چندرسانه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 134-141]
 • منابع مرجع تخصصی بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های علوم پایه دانشگاه تبریز با منابع مرجع تخصصی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 63-70]
 • مناطق روستایی خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]
 • مواد دیداری - شنیداری گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • موانع موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]
 • موتور جستجو عصر جدید در طراحی عامل هوشمند با استفاده از رهیافت الگوریتم‌های ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 210-198]
 • موتور کاوش Hot bot شناخت امکانات پایگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot bot [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • موتورهای جستجو آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • موتورهای جستجو موتورهای جستجو [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 142-151]
 • میزان استفاده پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه عمومی شهید باهنر بروجرد و میزان استفاده از مجموعه به تفکیک مقوله‌های موضوعی در سال 1380 [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 45-51]

ن

 • ناشران بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 23-34]
 • نشر بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 23-34]
 • نشر الکترونیکی نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • نشر اینترنتی نشر اینترنتی: فرصت‌ها و چالش‌های نشر کتاب در محیط شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 121-134]
 • نشر کتاب نشر اینترنتی: فرصت‌ها و چالش‌های نشر کتاب در محیط شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 121-134]
 • نشریات ادواری فارسی مسائل و مشکلات نشریات ادواری فارسی موجود در بخش نشریات ادواری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 35-48]
 • نظام بازیابی اطلاعات تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 124-132]
 • نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • نظام‌های ذخیره و بازیابی شمه‌ای از سیبرنتیک: نظریه اطلاعات و کاربرد آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 92-99]
 • نظریه اطلاعات شمه‌ای از سیبرنتیک: نظریه اطلاعات و کاربرد آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 92-99]
 • نقشه‌های مفهومی رایانه‌ای نقشه‌های مفهومی رایانه‌ای: ابزارهای عالی برای غنابخشیدن به کارگاه‌های کتابخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 144-149]
 • نمایه‌سازی کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • نیاز اطلاعاتی سنجش نیازهای اطلاعاتی محققان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 48-54]
 • نیازسنجی اطلاعات سنجش نیازهای اطلاعاتی محققان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 48-54]

و

 • وب نشر اینترنتی: فرصت‌ها و چالش‌های نشر کتاب در محیط شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 121-134]
 • وب جهانی مطالعه مقایسه‌ای ابرموتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی از شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 127-140]
 • وب جهانی وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • وب‌‌سایت تجربه کتابداران در طراحی و توسعه راهنمای ملی وب‌سایت‌های ایرانی، Iranhoo [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 349-343]
 • وب‌سایت‌ها ویژگی‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده رابط کاربر در وب‌سایت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 159-168]
 • وب‌سایت‌ها آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • وب‌سایت‌های ایرانی تجربه کتابداران در طراحی و توسعه راهنمای ملی وب‌سایت‌های ایرانی، Iranhoo [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 349-343]
 • وب‌نامه‌ها وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • وظایف حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 65-73]
 • ویژگی‌های جمعیت‌شناختی تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 35-49]

ه

 • همایش تصویری خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 87-96]
login