نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آتش‌سوزی امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 22-33]
 • آرشیو تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • آرشیو ملی ایران تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • آموزش استفاده از کتابخانه بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • آموزش الکترونیکی خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • آموزش حضوری آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: مطالعه تطبیقی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 6-21]
 • آموزش عالی توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 110-131]
 • آموزش غیرحضوری آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: مطالعه تطبیقی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 6-21]
 • آموزش مجازی خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • آی.اس.آی تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]

ا

 • ابرشغل‌ها کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 200-212]
 • ابعاد کیفی خدمت استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 60-76]
 • احادیث کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 132-144]
 • اخلاق انتشار اخلاق در انتشار نتایج پژوهش [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 6-21]
 • اخلاق غیرحرفه‌ای اخلاق در انتشار نتایج پژوهش [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 6-21]
 • ادب پارسی به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 22-37]
 • ادبیات پارسی به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 22-37]
 • ارتباط رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • ارزیابی اطلاعات پیش به سوی تفکر انتقادی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 38-55]
 • ارزیابی کمّی پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • ارزیابی کیفی پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • ارزیابی مجموعة کتابخانه مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 164-177]
 • استان خوزستان بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه‌های حوزه‌های علمیة استان خوزستان به منظور ارائة رهنمودهایی جهت ارتقای سطح خدمات [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 92-112]
 • استاندارد اِی.سی.آر.ال مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 164-177]
 • استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 164-177]
 • استانداردهای بین‌المللی امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 22-33]
 • استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی صنایع فولاد کشور و مقایسة آن با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 78-91]
 • استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 40-58]
 • استدلال پیش به سوی تفکر انتقادی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 38-55]
 • استناد پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • اصطلاحنامة تحت وب نگاهی به شیوه‌های نمایش در اصطلاحنامه‌های تحت وب [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 170-181]
 • اصطلاحنامه نگاهی به شیوه‌های نمایش در اصطلاحنامه‌های تحت وب [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 170-181]
 • اطلاعات پیش به سوی تفکر انتقادی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 38-55]
 • اعضای هیئت علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانة مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 78-88]
 • اعضای هیئت علمی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386 [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 104-127]
 • اعضای هیئت علمی توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 110-131]
 • الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی بررسی و مقایسة قواعد فهرستنویسی توصیفی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 114-130]
 • امنیت فیزیکی امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 22-33]
 • انجمن کتابداری آمریکا رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • انسانی و فرهنگ سازمانی آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 6-20]
 • انگیزة مطالعه بررسی فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 44-60]
 • انگیزش بررسی فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 44-60]
 • اهداف فهرست بررسی و مقایسة قواعد فهرستنویسی توصیفی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 114-130]
 • ایران تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1998- 2007) [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 72-86]
 • اِی.سی.آر.ال تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]

ب

 • بازخورد رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • باسواد اطلاعاتی توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 110-131]
 • بررسی وضعیت بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • بررسی وضعیت بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه‌های حوزه‌های علمیة استان خوزستان به منظور ارائة رهنمودهایی جهت ارتقای سطح خدمات [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 92-112]
 • بروشور آموزشی بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]

پ

 • پایگاه آی.اس.آی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386 [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 104-127]
 • پایگاه‌های اطلاعاتی رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه‌های موضوعی در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 154-168]
 • پراکندگی موضوعی کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • پرسشنامه سواد اطلاعاتی داورپناه - سیامک تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]
 • پژوهش گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 214-227]
 • پژوهشکدة مهندسی نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 200-215]
 • پژوهشگاه‌های ایران پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • پیوندهای فرامتنی مقایسۀ فهرست‌های پیوستة دانشگاهی ایران و انگلستان [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 178-198]

ت

 • تأثیر استنادی پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • تارگاه‌ها به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 22-37]
 • تاریخ تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت خط‌مشی‌های مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 146-159]
 • تحلیل پیوند رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • تحلیل شکاف استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 60-76]
 • تحلیل محتوا تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • تحلیل محتوا گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 214-227]
 • ترسیم ساختار علمی کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 146-169]
 • تزاروس (اصطلاحنامه) خوشه‌بندی اطلاعات [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 160-185]
 • تضاد علایق اخلاق در انتشار نتایج پژوهش [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 6-21]
 • تضمین دستیابی حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 88-102]
 • تفکر انتقادی پیش به سوی تفکر انتقادی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 38-55]
 • تفکر تحلیلی پیش به سوی تفکر انتقادی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 38-55]
 • تولیدات علمی پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • تولیدات علمی تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1998- 2007) [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 72-86]
 • تولیدات علمی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386 [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 104-127]
 • تولید علم کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 146-169]

ج

 • جامعة اطلاعاتی کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 200-212]
 • جعل اخلاق در انتشار نتایج پژوهش [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 6-21]
 • جهان اسلام کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 146-169]
 • جِی.سی.آر تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]

ح

 • حفاظت رقمی حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 88-102]

خ

 • خدمات بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • خدمات کتابخانه ای خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • خدمات مرجع خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 128-150]
 • خوشه‌بندی اطلاعات خوشه‌بندی اطلاعات [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 160-185]
 • خوشه‌بندی مدارک خوشه‌بندی اطلاعات [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 160-185]

د

 • داستان‌های واقعی نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه‌های سنی مناسب، کمیّت و کیفیت داستان‌های واقعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 228-245]
 • دانشجویان تحصیلات تکمیلی بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • دانشجویان جدیدالورود تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]
 • دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: مطالعه تطبیقی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 6-21]
 • دانش سازمانی تلاش برای تولید دانش سازمانی:تجربۀ تشکیل شورای تخصصی و سیاست‌گذاری کتابخانه‌های دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 90-102]
 • دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات.آموزش کلاسی بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • دانشگاه اصفهان آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 6-20]
 • دانشگاه زابل اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانة مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 78-88]
 • دانشگاه شهید باهنر کرمان کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • دانشگاه شیراز تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386 [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 104-127]
 • دانشگاه شیراز خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • دانشگاه علامۀ طباطبایی بررسی دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامۀ طباطبایی در مورد ایجاد کتابخانة دیجیتال [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 24-43]
 • دانشگاه علوم پزشکی یزد استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 60-76]
 • داوری رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • درمان و آموزش پزشکی مجموعه‌گستری؛ خط‌مشی‌های مجموعه‌گستری خط‌مشی‌های مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 146-159]
 • دسترسی به اطلاعات اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانة مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 78-88]

ر

 • رؤیت‌پذیری رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • رابطکاربر گرافیکی راهبردهای موثر در بهرهگیری از نشانگرها، نمادها در طراحی رابطکاربر [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-125]
 • راهبردها حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 88-102]
 • رتبه‌بندی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب‌سنجی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 126-138]
 • رده‌های موضوعی کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • رضایت کاربران ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانة مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 22-39]
 • رضایتمندی خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 128-150]
 • رضایتمندی کاربران بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه‌های حوزه‌های علمیة استان خوزستان به منظور ارائة رهنمودهایی جهت ارتقای سطح خدمات [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 92-112]

ز

 • زیرساخت فنی آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 6-20]

س

 • ساختار درختی علم رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه‌های موضوعی در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 154-168]
 • ساختار و فرایندها آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 6-20]
 • ساختمان کتابخانه امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 22-33]
 • سازماندهی تعاونی اطلاعات کشاورزی فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 170-186]
 • سازمان یادگیرنده یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 216-226]
 • سایبرنتیک رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • سنجش سواداطلاعاتی تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]
 • سواد اطلاعاتی توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 110-131]
 • سیستم ایمنی امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 22-33]
 • سیستم‌های سایبرنتیکی رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]

ش

 • شاخص آنی تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]
 • شاخص‌های استاندارد مقایسۀ فهرست‌های پیوستة دانشگاهی ایران و انگلستان [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 178-198]
 • شاخص‌های علم‌سنجی پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • شاخص‌های مدیریت دانش رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب‌سنجی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 126-138]
 • شبکة جهانی وب مقایسۀ فهرست‌های پیوستة دانشگاهی ایران و انگلستان [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 178-198]
 • شبکه علوم تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1998- 2007) [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 72-86]

ص

 • صنعت فولاد بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی صنایع فولاد کشور و مقایسة آن با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 78-91]

ض

 • ضریب تأثیر تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]

ع

 • عامل تأثیرگذار وبی رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • علم کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 132-144]
 • علم‌سنجی تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1998- 2007) [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 72-86]
 • علم‌سنجی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386 [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 104-127]
 • علم‌سنجی کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 146-169]
 • علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]

ف

 • فارغ‌التحصیلان تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]
 • فصلنامة اطلاع‌شناسی تحلیل محتوای فصلنامة اطلاع‌شناسی: بررسی کتابسنجانه [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 74-86]
 • فصلنامه گنجینه اسناد تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • فعالیت‌های پژوهشی تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386 [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 104-127]
 • فناوری اطلاعات و ارتباطات توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 110-131]
 • فناوری‌های ارتباطی معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 188-202]
 • فهرست بررسی و مقایسة قواعد فهرستنویسی توصیفی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 114-130]
 • فهرست پیوسته فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 170-186]
 • فهرستگان پیوسته کشاورزی فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 170-186]
 • فهرستنویسی تعاونی اطلاعات کشاورزی فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 170-186]
 • فهرست‌های پیوسته مقایسۀ فهرست‌های پیوستة دانشگاهی ایران و انگلستان [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 178-198]
 • فهرست‌های ماشین‌خوان مقایسۀ فهرست‌های پیوستة دانشگاهی ایران و انگلستان [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 178-198]

ق

 • قرآن کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 132-144]
 • قلم کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 132-144]
 • قواعد فهرستنویسی آنگلوآمریکن بررسی و مقایسة قواعد فهرستنویسی توصیفی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 114-130]

ک

 • کارکردهای فهرست بررسی و مقایسة قواعد فهرستنویسی توصیفی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 114-130]
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بررسی فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 44-60]
 • کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان خوزستان نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه‌های سنی مناسب، کمیّت و کیفیت داستان‌های واقعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 228-245]
 • کتاب کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 132-144]
 • کتابخانة تخصصی نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 200-215]
 • کتابخانة مرکزی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تلاش برای تولید دانش سازمانی:تجربۀ تشکیل شورای تخصصی و سیاست‌گذاری کتابخانه‌های دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 90-102]
 • کتابخانة مرکزی دانشگاه قم خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 128-150]
 • کتابخانة ملی بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • کتابخانة نابینایان بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • کتابخانه استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 60-76]
 • کتابخانه دانشگاهی بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • کتابخانه‌های تخصصی بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی صنایع فولاد کشور و مقایسة آن با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 78-91]
 • کتابخانه‌های حوزوی بررسی وضعیت و سنجش میزان رضایت کاربران کتابخانه‌های حوزه‌های علمیة استان خوزستان به منظور ارائة رهنمودهایی جهت ارتقای سطح خدمات [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 92-112]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 40-58]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 128-150]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 110-131]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی؛ وزارت علوم خط‌مشی‌های مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 146-159]
 • کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 216-226]
 • کتابخانۀ دیجیتال بررسی دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامۀ طباطبایی در مورد ایجاد کتابخانة دیجیتال [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 24-43]
 • کتابخانۀ مرکزی سازمان مدیریت صنعتی ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانة مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 22-39]
 • کتابخوانی کتاب و کتابخوانی از منظر قرآن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 132-144]
 • کتابدار نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 200-215]
 • کتابداران بررسی دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامۀ طباطبایی در مورد ایجاد کتابخانة دیجیتال [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 24-43]
 • کتابداران توسعۀ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی کشور: شناسایی عوامل مؤثر [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 110-131]
 • کتابداران کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 200-212]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: مطالعه تطبیقی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 6-21]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه‌های موضوعی در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 154-168]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 188-202]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 214-227]
 • کتابسنجی تحلیل محتوای فصلنامة اطلاع‌شناسی: بررسی کتابسنجانه [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 74-86]
 • کتاب‌های داستانی نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه‌های سنی مناسب، کمیّت و کیفیت داستان‌های واقعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 228-245]
 • کرمان کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • کشورهای اسلامی کشورهای پیشرو علمی جهان اسلام در پایگاه وب آو ساینس [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 146-169]
 • کم‌بینایان بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • کنترل رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • کودکان و نوجوانان بررسی فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 44-60]
 • کیفیت خدمات ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانة مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 22-39]
 • کیفیت خدمات استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 60-76]

گ

ل

 • لایب‌کوآل ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانة مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 22-39]

م

 • مؤسسه اطلاعات علمی تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1998- 2007) [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 72-86]
 • مؤسسه اطلاعات علمی تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]
 • مجلات رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • مجموعه ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 40-58]
 • مجموعه‌سازی کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • مجموعه‌گستری ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 40-58]
 • مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • مدیران بررسی دیدگاه‌های مدیران و کتابداران کتابخانه‌های دانشگاه علامۀ طباطبایی در مورد ایجاد کتابخانة دیجیتال [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 24-43]
 • مدیریت ارتباط با مشتری ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانة مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 22-39]
 • مدیریت دانش آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 6-20]
 • مدیریت دانش تلاش برای تولید دانش سازمانی:تجربۀ تشکیل شورای تخصصی و سیاست‌گذاری کتابخانه‌های دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 90-102]
 • مدیریت دانش نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 200-215]
 • مراجعان خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 128-150]
 • مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه‌های سنی مناسب، کمیّت و کیفیت داستان‌های واقعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 228-245]
 • مشاغل کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 200-212]
 • مصورسازی راهبردهای موثر در بهرهگیری از نشانگرها، نمادها در طراحی رابطکاربر [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-125]
 • مطالعات بین‌رشته‌ای رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه‌های موضوعی در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 154-168]
 • مطالعة موردی تلاش برای تولید دانش سازمانی:تجربۀ تشکیل شورای تخصصی و سیاست‌گذاری کتابخانه‌های دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 90-102]
 • مطالعه بررسی فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 44-60]
 • معیارهای ارزیابی معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 188-202]
 • مقالات علمی رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • مقاله‌ها تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • مقیاس وبومتریک رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب‌سنجی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 126-138]
 • منابع اطلاعاتی خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • منابع کتابخانه‌ای خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • مهارت‌های سواد اطلاعاتی تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]
 • میزان استفاده کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]

ن

 • نابینایان بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • ناشران تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]
 • نشانگرها راهبردهای موثر در بهرهگیری از نشانگرها، نمادها در طراحی رابطکاربر [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-125]
 • نشریات تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]
 • نشریات ادواری تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • نشریه علمی اخلاق در انتشار نتایج پژوهش [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 6-21]
 • نظام‌های بازیابی اطلاعات خوشه‌بندی اطلاعات [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 160-185]
 • نمادها راهبردهای موثر در بهرهگیری از نشانگرها، نمادها در طراحی رابطکاربر [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-125]
 • نمایش‌های اصطلاحنامه‌ای نگاهی به شیوه‌های نمایش در اصطلاحنامه‌های تحت وب [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 170-181]
 • نوبت انتشار تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]
 • نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانة مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 78-88]

و

 • وب 0/2 معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 188-202]
 • وب آوساینس تولیدات علمی ده ساله ایرانیان در سطح بین‌المللی (1998- 2007) [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 72-86]
 • وب‌سایت رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • وب‌سنجی رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • وبلاگ معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 188-202]

ی

 • یادگیرندگی سازمانی یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 216-226]
login