نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آذربایجان شرقی (استان) سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه‌های نابینایان در آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 100-108]
 • آژانس بین‌المللی انرژی اتمی وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • آموزش و تحقیقات کشاورزی میزان استفاده از منابع اینترنتی در طرح‌های تحقیقاتی، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 148-163]

ا

 • ابرموتور کاوش عمومی مقایسه موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات علم فیزیک و میزان همپوشانی آنها [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 130-140]
 • ارتباط تصویری ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 6-23]
 • ارزشیابی نیروی انسانی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۸۸ [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 6-18]
 • ارزیابی دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 56-68]
 • استفاده از کتابخانه دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • اصفهان استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 6-23]
 • اف.آر.بی.آر معرفی مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌‌های کتابشناختی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 116-129]
 • انجمن علمی ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359) [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 110-128]
 • انجمن کتابداران ایران ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359) [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 110-128]
 • انجمن مدنی ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359) [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 110-128]
 • انواع کاغذ کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 130-146]
 • ایران کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 110-120]
 • ایران دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 56-68]
 • اینترنت بررسی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 24-38]
 • اینترنت دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]

ب

 • بازار کار کتابداری صد شغل برای کتابداران: پست‌های سازمانی نوین در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 88-103]
 • بازیابی اطلاعات مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 164-178]
 • برنامه‌ریزی برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]
 • برنامه‌ریزی راهبردی برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]

پ

 • پایان‌نامه‌ها مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 134-146]
 • پایگاه وب علوم کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 94-108]
 • پست‌های سازمانی کتابداران صد شغل برای کتابداران: پست‌های سازمانی نوین در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 88-103]
 • پیشینه‌های کتابشناختی‌ معرفی مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌‌های کتابشناختی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 116-129]

ت

 • تأثیر ساختار متن بر یادگیری تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 40-49]
 • تحقیقات ارزیابی ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی: چارچوب نظری [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 6-24]
 • تحقیقات و فناوری؛ وزارت بهداشت و آموزش پزشکی ارزیابی وب‌سایت نشریات انگلیسی زبان رده‌بندی شده توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 26-37]
 • تحلیل پیوند وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • تحلیل عوامل دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • تحلیل محتوا تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 46-55]
 • تحلیل محتوایی رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 70-83]
 • تولیدات علمی نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009 [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 142-155]
 • تولیدات علمی کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 94-108]
 • تولید علم سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 84-99]

ج

 • جبرگرایی جبرگرایی فناورانه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 38-49]
 • جست‌وجوی پیوسته مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 164-178]

ح

 • حالات روحی تأثیرحالات خُلقی کتابداران مرجع و امانت بر میزان رضایت در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 32-45]
 • حفاظت رقمی وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده، و کانادا [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 162-180]
 • حفاظت و نگهداری وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده، و کانادا [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 162-180]

خ

 • خاورمیانه دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 56-68]
 • خدمات سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه‌های نابینایان در آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 100-108]
 • خط مشی ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • خودآرشیوی مجلات دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربرد [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 126-145]
 • خودپنداره خودپنداره حرفه‌ای دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه اکتشافی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 46-54]
 • خودپنداره حرفه‌ای خودپنداره حرفه‌ای دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه اکتشافی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 46-54]

د

 • دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری خودپنداره حرفه‌ای دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه اکتشافی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 46-54]
 • دانش‌آموزان دبیرستانی دیدگاه‌های ‏دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه آزاد [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 56-73]
 • دانشجویان دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]
 • دانشجویان رشته برق دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • دانشگاه آزاد اسلامی سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 84-99]
 • دانشگاه آزاد اسلامی اراک دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]
 • دانشگاه آزاد یزد دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • دانشگاه تربیت مدرس سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 84-99]
 • دانشگاه تهران سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 84-99]
 • دانشگاه شیراز مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 164-178]
 • دانشگاه علوم پزشکی تهران سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 84-99]
 • دانشگاه‌‏های ایران مقایسه فراداده‌‏های زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن در وب‌‏سایت‌های کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‏‌های ایران [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 148-161]
 • دبیران مدارس بررسی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 24-38]
 • درگاه (پورتال) دانش سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 84-92]
 • درگاه (پورتال) دانشگاهی سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 84-92]
 • دروس عملی دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]
 • دسترس‌پذیری دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 56-68]
 • دسترسی ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • دسترسی آزاد مجلات دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربرد [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 126-145]
 • دکومانتاسیون جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 50-68]

ر

 • رابط کاربری رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 70-83]
 • راهبرد برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]
 • رسانه‌شناسی جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 50-68]
 • رضایت سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه‌های نابینایان در آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 100-108]
 • رضایت کاربران سنجش رضایت کاربران نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه‌های استفاده‌کننده از آن [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 66-84]
 • رضایت مراجعه‌کنندگان شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 86-109]
 • رضایتمندی مراجعان تأثیرحالات خُلقی کتابداران مرجع و امانت بر میزان رضایت در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 32-45]
 • رفتار اطلاع‌یابی بررسی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 24-38]
 • روشهای ارزیابی ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی: چارچوب نظری [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 6-24]

ز

س

 • ساختار کتاب‌های مرجع تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 40-49]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده، و کانادا [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 162-180]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 46-55]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 134-146]
 • سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۸۸ [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 6-18]
 • سازمان کتابخانه‌ها شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 86-109]
 • سازمان کنفرانس اسلامی کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 94-108]
 • سرمایه اجتماعی ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359) [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 110-128]
 • سندداری جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 50-68]
 • سواد اطلاعاتی مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 164-178]

ش

 • شهرستان شهرکرد دیدگاه‌های ‏دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه آزاد [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 56-73]
 • شیء رقمی وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده، و کانادا [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 162-180]
 • شیوه‌های فهرستنویسی فهرستنویسی نسخ خطی در کتابخانه ملی ایران: روندها و رویه‌ها [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 104-114]

ض

 • ضریب تأثیر کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 110-120]

ط

 • طبقه‌بندی مصورسازی ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 6-23]
 • طراحی ساختمان کتابخانه‌ها استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 6-23]

ع

 • علم‌سنجی سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 84-99]
 • علوم پزشکی کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 110-120]
 • علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009 [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 142-155]
 • عنصر نسخه‌شناسی کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 130-146]
 • عوامل بازدارنده مطالعه آزاد دیدگاه‌های ‏دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه آزاد [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 56-73]
 • عوامل ترغیب‌کننده مطالعه آزاد دیدگاه‌های ‏دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه آزاد [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 56-73]

ف

 • فراداده مقایسه فراداده‌‏های زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن در وب‌‏سایت‌های کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‏‌های ایران [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 148-161]
 • فرصت‌های شغلی صد شغل برای کتابداران: پست‌های سازمانی نوین در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 88-103]
 • فضای اجتماعی ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359) [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 110-128]
 • فعالیت‌های پژوهشی وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • فناوری جبرگرایی فناورانه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 38-49]
 • فناوری‌های وب 0/2 کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 110-124]
 • فهرستنویسی پس از انتشار (فاپا) مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 146-162]
 • فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 146-162]
 • فهرستنویسی نسخ خطی فهرستنویسی نسخ خطی در کتابخانه ملی ایران: روندها و رویه‌ها [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 104-114]
 • فیزیک مقایسه موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات علم فیزیک و میزان همپوشانی آنها [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 130-140]

ق

 • قالب جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 50-68]

ک

 • کارآفرینی در کتابداری صد شغل برای کتابداران: پست‌های سازمانی نوین در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 88-103]
 • کاغذ کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 130-146]
 • کتاب‌‌پردازی کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 130-146]
 • کتابخانه سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه‌های نابینایان در آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 100-108]
 • کتابخانه 0/2 کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 110-124]
 • کتابخانه آستان قدس رضوی ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • کتابخانه دانشگاهی تأثیرحالات خُلقی کتابداران مرجع و امانت بر میزان رضایت در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 32-45]
 • کتابخانه دیجیتال سنجش رضایت کاربران نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه‌های استفاده‌کننده از آن [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 66-84]
 • کتابخانه دیجیتالی تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 46-55]
 • کتابخانه علامه محمدتقی جعفری دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • کتابخانه محل کار بررسی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 24-38]
 • کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • کتابخانه ملی فهرستنویسی نسخ خطی در کتابخانه ملی ایران: روندها و رویه‌ها [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 104-114]
 • کتابخانه ملی دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 56-68]
 • کتابخانه ملی تبریز ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۸۸ [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 6-18]
 • کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 146-162]
 • کتابخانه ملی ملک ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • کتابخانه‌ها برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]
 • کتابخانه‌های اجتماعی کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 110-124]
 • کتابخانه‌های دانشگاهی استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 6-23]
 • کتابخانه‌های دیجیتال مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 122-133]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی: چارچوب نظری [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 6-24]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 70-83]
 • کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 70-83]
 • کتابخانه‌های عمومی شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 86-109]
 • کتابخانه‌‏های مرکزی مقایسه فراداده‌‏های زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن در وب‌‏سایت‌های کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‏‌های ایران [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 148-161]
 • کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 6-23]
 • کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]
 • کتاب‌های مرجع تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 40-49]
 • کشورهای اسلامی کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 94-108]
 • کشورهای اسلامی دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 56-68]
 • کشورهای جهان اسلام نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009 [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 142-155]
 • کودکان و نوجوانان تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 40-49]
 • کیفیت خدمات تأثیرحالات خُلقی کتابداران مرجع و امانت بر میزان رضایت در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 32-45]

گ

 • گراندد تئوری خودپنداره حرفه‌ای دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه اکتشافی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 46-54]

م

 • مؤسسات تحقیقاتی وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • مبادله اطلاعات مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 122-133]
 • مجلات الکترونیک رایگان مجلات دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربرد [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 126-145]
 • محتوا جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 50-68]
 • محیط مجازی ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 6-23]
 • مدل برداشت اطلاعات مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 122-133]
 • مدل پراکنده مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 122-133]
 • مدل جست‌وجوی همزمان مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 122-133]
 • مدل‌های مبادله اطلاعات مدل‌های مبادله اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 122-133]
 • مدیریت برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]
 • مدیریت دانش سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 84-92]
 • مراکز اطلاع‌رسانی برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]
 • مزایا معرفی مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌‌های کتابشناختی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 116-129]
 • مستندسازی سازمان‌های پیشرو در تولید علم، در ایران، در سال 2008 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 84-99]
 • مصورسازی اطلاعات اینفوکریستال‌ها و کاربرد آنها در بازیابی اطلاعات [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 24-45]
 • مصورسازی اطلاعات ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 6-23]
 • مصورسازی داده ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 6-23]
 • مطالعات آرشیو جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 50-68]
 • مطالعه آزاد دیدگاه‌های ‏دانش‌آموزان دبیرستانی شهرستان شهرکرد در مورد عوامل ترغیب‌کننده و بازدارنده مطالعه آزاد [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 56-73]
 • معایب معرفی مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌‌های کتابشناختی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 116-129]
 • مقطع کارشناسی مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 164-178]
 • منابع اینترنتی، طرح‌های تحقیقاتی، علوم کشاورزی، تحلیل استنادی، سازمان ترویج میزان استفاده از منابع اینترنتی در طرح‌های تحقیقاتی، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 148-163]
 • منابع رقمی وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده، و کانادا [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 162-180]
 • موتور کاوش عمومی مقایسه موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات علم فیزیک و میزان همپوشانی آنها [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 130-140]
 • موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 86-109]

ن

 • نابینایان سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه‌های نابینایان در آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 100-108]
 • ناهمگونی مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 146-162]
 • نرم‌افزار پیام سنجش رضایت کاربران نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه‌های استفاده‌کننده از آن [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 66-84]
 • نرم‌افزار کتابخانه سنجش رضایت کاربران نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه‌های استفاده‌کننده از آن [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 66-84]
 • نسخه‌شناسی تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 46-55]
 • نسخه‌های خطی کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 130-146]
 • نسخه‌های خطی تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 46-55]
 • نسخه‌های خطی ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • نشریات ادواری مجلات دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربرد [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 126-145]
 • نگاشت علمی نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009 [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 142-155]
 • نمایه‌سازی مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 134-146]
 • نهاد کتابخانه های عمومی کشور ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • نیازهای اطلاعاتی شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 86-109]
 • نیازهای اطلاعاتی بررسی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 24-38]
 • نیروی انسانی ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۸۸ [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 6-18]

و

 • وب 0/2 کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 110-124]
 • وب تعاملی کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 110-124]
 • وب‌سایت دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 56-68]
 • وب‌‏سایت (تارنما) مقایسه فراداده‌‏های زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن در وب‌‏سایت‌های کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‏‌های ایران [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 148-161]
 • وب‌سایت؛ نشریات علمی پژوهشی؛ وزارت علوم ارزیابی وب‌سایت نشریات انگلیسی زبان رده‌بندی شده توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 26-37]
 • وب‌سایت‌ها وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • وب‌سنجی وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • ورق کاغذ در نسخه‌های خطی ایرانی - اسلامی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 130-146]
 • ویژگی‌های محتوایی رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 70-83]

ه

 • همپوشانی مقایسه موتورها و ابرموتورهای کاوش عمومی در بازیابی اطلاعات علم فیزیک و میزان همپوشانی آنها [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 130-140]
 • همکاری علمی کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 94-108]
 • همگونی مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 146-162]

ی

 • یاد گیری الکترونیکی دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]
login