سفارش نسخه چاپی نشریه

برای تکمیل سفارش باید به سامانه وارد شوید و یا اینکه ثبت نام کنید.

از آنجا که دسترسی آزاد به متن مقالات از طریق وبگاه نشریه فراهم است، اشتراک فصلنامه نیاز نیست. پژوهشگرانی که نیاز به نسخه چاپی شماره‌ای از نشریه را دارند می‌توانند با فروشگاه کتاب با نشانی و شماره زیر تماس بگیرند:

تهران - بزرگراه حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو - بلوار کتابخانه ملی - ساختمان کتابخانه ملی ایران - فروشگاه کتاب، تلفن 81623377