اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 224
تعداد پذیرش 42
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 145
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 91

مقالات منتشر شده (از سال 1368)
تعداد دوره‌ها 33
تعداد شماره‌ها 116
تعداد مقالات 1393
تعداد مشاهده مقاله 1123076
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 820653
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 6 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 22 روز
متوسط زمان داوری 9 روز
متوسط زمان پذیرش 116 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 16 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 4 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 12 روز
درصد پذیرش 19 %
login