اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1016
تعداد پذیرش 181
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 696
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 472

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 31
تعداد شماره‌ها 111
تعداد مقالات 1359
تعداد مشاهده مقاله 1034626
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 766584
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 35 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 128 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 218 روز
درصد پذیرش 18 %