اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1033
تعداد پذیرش 185
تعداد پذیرش بدون داوری 0
تعداد عدم پذیرش 702
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 475

مقالات منتشر شده
تعداد دوره‌ها 32
تعداد شماره‌ها 112
تعداد مقالات 1364
تعداد مشاهده مقاله 1053801
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 779840
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 1 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 9 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 34 روز
متوسط زمان داوری 14 روز
متوسط زمان پذیرش 127 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری روز
متوسط زمان عدم پذیرش 19 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 5 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 211 روز
درصد پذیرش 18 %