درباره نشریه

تاریخ آخرین به‌روزرسانی: ۱۱ بهمن1399

 

 فصلنامۀ مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات از انتشارات کتابخانه ملی ایران، نشریه‌ای علمی-پژوهشی‌ با دسترسی آزاد است. مقاله‌هایی که به این مجله فرستاده می‌شود‌ پس از آن پذیرفته می‌شود که به تأیید داورانی از میان متخصصان هم‌تراز رسیده باشد. این مجله نخست در سال 1369 با نام‌ فصلنامه کتاب منتشر شد. نام آن در سال 1390 پس از آن‌ تغییر یافت‌ که علمی-پژوهشی شناخته شد. 

فصلنامه می کوشد‌ صفحه‌های خود را در اختیار مقاله‌هایی بگذارد که‌ به مسائل خدمات کتابداری در مقیاس ملی می‌پردازند. اما از آنجا که رهبری کتابخانه ملی در امر سازماندهی اطلاعات بر شیوه عمل کتابخانه‌ها و مراکز خدمات اطلاع رسانی علمی در این عرصه در سطح ملی تأثیر دارد، فصلنامه انتشار گزارش پژوهش‌هایی را در اولویت قرار می‌دهد که به پیشرفت رویکرد‌ها و فنون سازماندهی اطلاعات کمک کنند.

مالکیت مادی و معنوی این نشریه متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است.  همچنین بر اساس نامه شماره 98/ 5581/ص مورخ 1398/6/30 تفاهم نامه همکاری بین " انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران" و " سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران" در زمینه انتشار فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات  منعقد گردید. سردبیران این نشریه در گذر زمان عبارت‌اند از:

دکتر نورالله مرادی (1369-1372)

دکتر عباس حری (1372-1380)

دکتر فریبرز خسروی (1381-1388)

دکتر سعید رضایی شریف‌آبادی (1388-1393)

دکتر نرگس نشاط (1393-1397)

دکتر فریبرز خسروی (1397-

همچنین براساس  فهرست مجلات دارای ضریب تأثیر در ISC مصوب ۱۳۹۶  فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات دارای ضریب تأثیر 0.370 است. 

بر اساس مجوز دسترسی آزاد (Open Access) توسط شرکت Creative Commons استفاده از مطالب ارائه شده در این پایگاه با ذکر منبع آزاد است.