دوره و شماره: دوره 24، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 1-219 (پیاپی 93) 
تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ

صفحه 52-75

سودابه نوذری؛ عباس حری؛ نجلا حریری؛ یزدان منصوریان