دوره و شماره: دوره 12، شماره 3، پاییز 1380، صفحه 1-152 (پیاپی 47) 
9. مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی

صفحه 123-138

نوشته جو هندری؛ ترجمه کاظم حافظیان رضوی؛ مژده جم‌نیا