دوره و شماره: دوره 13، شماره 1، بهار 1381، صفحه 1-179 (پیاپی 49) 
13. گفتگو

صفحه 120-126

مصاحبه‌کننده: طاهره طاهری؛ مصاحبه‌شونده: غلامعلی منتظر


14. ارزش‌های کاری در کتابداری

صفحه 127-136

نوشته گیلیان آلن؛ ترجمه علیرضا فیضی