دوره و شماره: دوره 13، شماره 4، اسفند 1381، صفحه 1-195 (پیاپی 52) 

یادداشت سردبیر

1. تقدیم و تأخیر فاز

صفحه 7-9

فریبرز خسروی


11. گفتگو

صفحه 132-137

مصاحبه‌کننده: طاهره طاهری؛ مصاحبه‌شونده: مهدی محسنیان راد


ترجمه

12. ارتباطات از راه دور و زیربنای فناوری اطلاعات در اطلاع‌رسانی الکترونیکی

صفحه 138-149

نوشته کریستوفر داکن‌فیلد؛ ترجمه فاطمه زندیان