دوره و شماره: دوره 14، شماره 4، اسفند 1382، صفحه 1-380 (پیاپی 56) 

یادداشت سردبیر

1. "چاله هرز" اطلاعات

صفحه 7-10

فریبرز خسروی


13. وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی

صفحه 152-158

سعید رضائی شریف‌آبادی؛ محمد حسن‌زاده


17. ساختار و تحولات جدید نظام کتابداری آلمان

صفحه 186-206

نوشته کلودیا لوکس؛ ترجمه بابک مظلومی


18. کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی

صفحه 207-223

مؤلفان: ریچارد دی. لولین، لرین جی. پلاک، دیانا دی. شون‌راک؛ ترجمه فاطمه زارع‌زاده


20. مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی

صفحه 242-249

نوشته باب باتر؛ ترجمه مهدی علیپور حافظی