دوره و شماره: دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 1-183 (پیاپی 63) 
1. یادداشت سردبیر

صفحه 9-10

ابراهیم افشار زنجانی


13. نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی

صفحه 123-132

موسی یمین‌فیروز؛ محمدرضا داورپناه


15. کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه

صفحه 149-158

اثر ورونیک هادنگ؛ ترجمه عبدالحسین فرج‌پهلو