دوره و شماره: دوره 16، شماره 4، اسفند 1384، صفحه 1-246 (پیاپی 64) 

یادداشت سردبیر

1. نما یا نمایه!

صفحه 9-10

فریبرز خسروی


8. کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی

صفحه 93-103

سیروس علیدوستی؛ حسن عصاره؛ زهرا کاظم‌پور


15. ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی

صفحه 157-168

ونژین ژانگ؛ ترجمه امیررضا اصنافی؛ فرشید دانش


16. شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی

صفحه 169-174

بن چویی، باولین لی؛ ترجمه فرشید دانش


18. نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی

صفحه 183-188

استفان ریند-تات؛ ترجمه علی‌اکبر خاصه


19. هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی

صفحه 189-194

الین ک. ژاکوب؛ ترجمه فاطمه شیخ شعاعی