دوره و شماره: دوره 18، شماره 3، پاییز 1386، صفحه 1-306 (پیاپی 71) 
3. اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز

صفحه 29-48

امیر ریسمانباف؛ فریده عصاره


4. تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها

صفحه 49-70

سیروس علیدوستی؛ محمود خسروجردی؛ فرهاد شیرانی؛ پرویز شهریاری؛ حمیده بیرامی طارونی


5. تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی)

صفحه 71-90

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ اسماعیل وزیری؛ علی اعتمادی‌فر


13. وب‌سنجی: اصول و مبانی

صفحه 189-212

محسن حاجی زین‌العابدینی؛ فریده عصاره


16. ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی

صفحه 249-254

نوشته علی اوزُن؛ ترجمه فرشید دانش؛ مریم ریاضی‌پور


17. نگرشی نو بر عامل تأثیر

صفحه 255-272

نوشته پنگ دانگ ماری لو؛ آدریان ماندری؛ ترجمه رسول نوری؛ آزاده نوری