دوره و شماره: دوره 32، شماره 3 - شماره پیاپی 127، آبان 1400، صفحه 3-154 
تحلیل سنجه‌های استنادمحور برای تعیین میزان ربط مقاله‌ها

صفحه 56-76

10.30484/nastinfo.2021.2942.2069

مرضیه گل‌تاجی؛ جواد عباس پور؛ عبدالرسول جوکار؛ سید مصطفی فخراحمد؛ علیرضا نیک سرشت


فناوری‌های نوین و آینده‌نگری چرخة نشر کتاب در ایران

صفحه 125-141

10.30484/nastinfo.2021.2909.2056

حسن بشیری؛ محمد حسینی مقدم؛ شروین معظمی گودرزی؛ حمید ضیایی پرور