دوره و شماره: دوره 32، شماره 1 - شماره پیاپی 125، اردیبهشت 1400، صفحه 1-96 

مقاله مروری

بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات

صفحه 3-15

10.30484/nastinfo.2021.2762.2019

محبوبه فراشباشی آستانه؛ محسن نوکاریزی؛ حسن بهزادی؛ بختیار شعبانی ورکی


ربط در شبکه‌های اجتماعی علمی‌: موردِ شبکه علمی ریسرچ‌گیت

صفحه 47-57

10.30484/nastinfo.2021.2793.2023

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی


مقوله‌ها، مؤلفه‌ها، و گویه‌های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات‌ کتابخانه عمومی

صفحه 76-96

10.30484/nastinfo.2021.2810.2026

مهرناز خراسانچی؛ رحمت‌الله فتاحی؛ فهیمه باب الحوائجی؛ نجلا حریری؛ فاطمه نوشین فرد