دوره و شماره: دوره 30، شماره 4 - شماره پیاپی 120، بهمن 1398، صفحه 1-123 
2. شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی

صفحه 24-37

10.30484/nastinfo.2019.2207.1848

فتانه ترکاشوند؛ صفیه طهماسبی؛ علی اصغر رضوی