دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، زمستان 1376، صفحه 1-168 (پیاپی 32) 
3. از بابل تا لایبرسپیس

صفحه 13-22

نوشته طلعت س. هالمان؛ ترجمه عبدالله نجفی


11. تحلیل محتوا

صفحه 98-108

فهیمه باب‌الحوائجی