دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1376، صفحه 1-168 (پیاپی 32) 

یادداشت سردبیر

1. یادداشت سردبیر

صفحه 5-6

عباس حری


ترجمه

3. از بابل تا لایبرسپیس

صفحه 13-22

نوشته طلعت س. هالمان؛ ترجمه عبدالله نجفی


مقاله مروری

4. هنر کتاب‌آرایی در عصر مغول

صفحه 23-33

جمشید کیان‌فر


11. تحلیل محتوا

صفحه 98-108

فهیمه باب‌الحوائجی