نمایه نویسندگان

آ

 • آتاتی، نوشته ریچارد خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]
 • آر. گارنسی، نوشته مارگارت آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • آرین، گیتی کتابخانه‌های عراق از آغاز تا امروز [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 100-111]
 • آزاد، اسدالله شمه‌ای از سیبرنتیک: نظریه اطلاعات و کاربرد آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 92-99]
 • آزادی، ترجمه قاسم آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • آستانه، محبوبه موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]

ا

 • احمدزاده، سعادت نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 107-119]
 • احمدی فصیح، صدیقه مسائل و مشکلات نشریات ادواری فارسی موجود در بخش نشریات ادواری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 35-48]
 • اکبری داریان، سعیده رعایت استاندارد ایزو 1086 در ارائه اطلاعات صفحه‌های عنوان کتاب‌های فارسی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 39-47]

ب

 • بابازاده، شهلا سیری در پیدایش کاغذ [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 86-91]
 • باتر، نوشته باب مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 242-249]
 • باجلان، علی پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه عمومی شهید باهنر بروجرد و میزان استفاده از مجموعه به تفکیک مقوله‌های موضوعی در سال 1380 [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 45-51]
 • بحرینی‌نژاد، اردشیر مفاهیم فراداده‌ها در آموزش الکترونیکی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 213-222]
 • بشیری، جواد سنجش نیازهای اطلاعاتی محققان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 48-54]
 • بهمن‌آبادی، علیرضا بررسی میزان استفاده از برچسب‌های راهنما در سایت‌های وب فارسی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 23-35]
 • بیگدلی، زاهد مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]

پ

ت

 • تیموری‌خانی، افسانه ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 13-22]

ج

چ

 • چاو، نوشته می‌وای. نقشه‌های مفهومی رایانه‌ای: ابزارهای عالی برای غنابخشیدن به کارگاه‌های کتابخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 144-149]

ح

 • حداد، ترجمه زهرا کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 226-241]
 • حریری، نجلا تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 35-49]
 • حسن‌زاده، محمد وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • حسن‌زاده، محمد شمه‌ای از سیبرنتیک: نظریه اطلاعات و کاربرد آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 92-99]
 • حکیمی، رضا مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 52-58]
 • حیاتی، زهیر توسعه آموزش کتابداری در استرالیا: عوامل تغییر [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 88-98]

خ

د

 • داورپناه، محمدرضا تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • دلداده، نسرین عصر جدید در طراحی عامل هوشمند با استفاده از رهیافت الگوریتم‌های ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 210-198]

ر

 • رادباوه، ترجمه علی کاربرد میان‌کنشی ابرداده‌ها در تجارت الکترونیکی منابع چندرسانه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 134-141]
 • رحمانی، بتول بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377 [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]

ز

 • زارع‌زاده، ترجمه فاطمه کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • زارع‌زاده، ترجمه فاطمه گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • زارعی، عاطفه مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]

س

 • سارا فاین، نوشته ژانگ جین و تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 124-132]
 • سامانیان، مصیب وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 55-72]
 • ستوده، ترجمه هاجر پنج قانون جدید کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 135-138]
 • سرینی‌وسولو، و. نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • سلطانیفر، صدیقه چاپ سنگی و پیدایش آن در ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 81-85]

ش

 • شاه شجاعی، ترجمه علی خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]
 • شعبانی، احمد بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 36-44]
 • شفیع‌پور مطلق، محمدرضا بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 36-44]
 • شهبازی، ترجمه رحیم موتورهای جستجو [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 142-151]
 • شهمیرزادی، طیبه معرفی کتابخانه بریتانیا و نگاهی به مرکز خدمات تحویل مدرک آن [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 112-125]
 • شولر، نوشته دیتریش گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • شیری، تألیف علی زمینه‌های تحقیق در کتابخانه‌های دیجیتالی: تحولات و روندهای جاری [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 179-185]

ص

 • صفری، مهدی ابرداده و کاربرد آن در سازماندهی منابع وب با تأکید بر عناصر ابرداده‌ای دوبلین کور در بستر نحوی HTML [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 73-85]
 • صمدی، ثریا حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 65-73]
 • صمدی، ثریا بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های علوم پایه دانشگاه تبریز با منابع مرجع تخصصی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 63-70]
 • صیادی‌فر، سمیه موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]

ط

 • طبسی، علی مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 52-58]

ع

 • عبدلی، مهشید تجربه کتابداران در طراحی و توسعه راهنمای ملی وب‌سایت‌های ایرانی، Iranhoo [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 349-343]
 • عصاره، فریده شناخت امکانات پایگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot bot [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • عظیمی، کبری بررسی وضعیت شاپا در پیایندهای ایران [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 27-38]
 • علیپور حافظی، ترجمه مهدی مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 242-249]
 • علیپور حافظی، مهدی خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 87-96]
 • عمرانی، ترجمه ابراهیم زمینه‌های تحقیق در کتابخانه‌های دیجیتالی: تحولات و روندهای جاری [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 179-185]

غ

 • غلامی، ترجمه طاهره نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]

ف

 • فرهادی، ربابه نقش فناوری اطلاعات در آموزش [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 141-151]

ق

 • قاسمی، مژگان بررسی رفتار اطلاع‌یابی پزشکان مسجد سلیمان [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 13-22]

ک

 • کاشانی‌زاده، ترجمه ایران نقشه‌های مفهومی رایانه‌ای: ابزارهای عالی برای غنابخشیدن به کارگاه‌های کتابخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 144-149]
 • کسائی، ترجمه علی نگهداری و آماده‌سازی کاغذ، حرفه‌ای جدید که نیاز به صبر و دقت دارد [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 159-162]
 • کلاید، نوشته آن موتورهای جستجو [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 142-151]
 • کوچک، آتوسا شناخت امکانات پایگاه مرجع موجود در موتور کاوش Hot bot [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 109-120]
 • کوشا، کیوان تجربه کتابداران در طراحی و توسعه راهنمای ملی وب‌سایت‌های ایرانی، Iranhoo [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 349-343]
 • کوشا، کیوان نشر اینترنتی: فرصت‌ها و چالش‌های نشر کتاب در محیط شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 121-134]
 • کوکبی، مرتضی ماده مصور در کتابشناسی ملی ایران و مارک ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 92-102]
 • کوکبی، مرتضی اطلاع‌رسانی، علم اطلاع‌رسانی، یا علم اطلاعات؟ [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 70-80]

گ

ل

 • لر، نوشته پی.جی. کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 226-241]
 • لوکس، نوشته کلودیا ساختار و تحولات جدید نظام کتابداری آلمان [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 186-206]

م

 • مختاری معمار، حسین نگرش اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره تعداد واحدها و ساعات دروس کارورزی در برنامه کارشناسی رشته کتابداری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 59-69]
 • مرادمند، ترجمه علی تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 124-132]
 • مظلومی، ترجمه بابک ساختار و تحولات جدید نظام کتابداری آلمان [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 186-206]
 • مکی‌زاده، فاطمه بررسی وضعیت نشر و ناشران کتاب در استان یزد [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 23-34]
 • منتصب مجابی، حسن متون طب سنتی به زبان شعر [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 103-110]
 • منتظر، غلامعلی مفاهیم فراداده‌ها در آموزش الکترونیکی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 213-222]
 • منتظر، غلامعلی عصر جدید در طراحی عامل هوشمند با استفاده از رهیافت الگوریتم‌های ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 210-198]

ن

 • نبوی، فاطمه مطالعه مقایسه‌ای ابرموتورهای جستجو در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی از شبکه جهانی وب [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 127-140]
 • نقی مهر طبایی، اشرف چالش‌های تبدیل کتابخانه‌های سنتی به دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 50-64]
 • نوتس، نوشته گری راهبردها و شیوه‌های جستجو در اینترنت [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 126-133]
 • نوروزی، بعقوب کتابداران کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 74-91]
 • نوروزی، یعقوب خدمات مرجع از راه دور در کتابخانه‌های مجازی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 87-96]
 • نیازی، ترجمه سیمین راهبردها و شیوه‌های جستجو در اینترنت [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 126-133]

ی

 • یمین‌فیروز، موسی ویژگی‌ها و عناصر تشکیل‌دهنده رابط کاربر در وب‌سایت‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 159-168]
 • یمین فیروز، موسی دانش و مدیریت دانش در سازمان‌ها [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 97-108]
 • یوسفی‌نیا، راضیه بررسی وضعیت آگهی در روزنامه‌های عصر قاجار با تأکید بر آگهی کتاب [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 13-26]
login