نمایه نویسندگان

ا

 • افضلی، کاظم سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 16-36]

ب

 • باب الحوائجی، فهیمه پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • بازیار، پریا ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی‌های‎ مَنِشی و بایستگی‌های کنشی کتابداران کودک کتابخانه‌های عمومی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 3-15]
 • بیات، بهروز مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]

پ

 • پارسایی، الناز شناسایی عوامل مؤثر در فرمول‌بندی عبارت جست‌وجو: مروری نظام‌مند [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 37-53]

ج

 • جلالی، بهناز رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • جهانگیر، غلامحسین سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 16-36]

ح

 • حریری، نجلا پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]

خ

 • خادمی زاده، شهناز ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی‌های‎ مَنِشی و بایستگی‌های کنشی کتابداران کودک کتابخانه‌های عمومی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 3-15]
 • خسروی، سامیه سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 16-36]

د

 • دلقندی، فائزه ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 88-104]

ر

 • رضایی دینانی، مینا تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]

ز

 • زارعی، عاطفه مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]

س

 • ستوده، هاجر شناسایی عوامل مؤثر در فرمول‌بندی عبارت جست‌وجو: مروری نظام‌مند [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 37-53]
 • سلیمانی، ناهید مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • سنگری، محمود سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 16-36]
 • سیادت، سید علی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]

ش

 • شعبانی، احمد مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]

ص

 • صالحی، پیمانه روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 72-90]

ض

 • ضیایی، ثریا ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 88-104]

ط

 • طهماسبی لیمونی، صفیه رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]

ع

 • عظیمی، حبیب الله شهرها وکانون‌های تألیف و استنساخ آثار فقهی شیعی در نیمۀ نخست دولت صفوی (۹۰۷-۱۰۳۸ ق.) [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 54-66]

ق

 • قیاسی، میترا رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]

ک

 • کربلا آقایی کامران، معصومه تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]
 • کهزادی طهنه، مریم مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • کوهی رستمی، منصور ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی‌های‎ مَنِشی و بایستگی‌های کنشی کتابداران کودک کتابخانه‌های عمومی [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 3-15]

م

 • مالمیر، آزیتا ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 88-104]
 • معروفی، فخرالدین مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • منصوری، علی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • موسوی چلک، افشین ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 88-104]
 • میرزابیگی، مهدیه شناسایی عوامل مؤثر در فرمول‌بندی عبارت جست‌وجو: مروری نظام‌مند [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 37-53]
 • میرزاییان، وحیدرضا تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]

ن

 • نجفقلی نژاد، اعظم کاربردپذیری کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ‌‌‌ملی ایران براساس تجربه کاربر [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 67-87]
 • نیکدل، زهرا پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]

ه

 • هاشم زاده، محمدجواد سنجش توانایی کودکان و نوجوانان برای درک نمادهای متنی و گرافیکی رابط کاربری پرتال کودک و نوجوان [دوره 33، شماره 2، 1401، صفحه 16-36]
login