نمایه نویسندگان

ا

ب

ت

ح

ر

ز

  • زاچرت، نوشته مارتا جین آموزش مدیریت اطلاعات: بازتاب پژوهش‌های آموزشی مورد نیاز در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 383-391]
  • زندیان، نوشته فاطمه ارزشیابی مجموعه منابع مرجع فنی و مهندسی در سه دانشگاه ایران [دوره 4، شماره 2، 1372، صفحه 211-242]
  • زهراوی، ترجمه فرحناز استانداردهای برخورد اخلاقی کتابداران و کتابخانه‌های کتابهای نایاب، نسخ خطی و مجموعه‌های خاص [دوره 4، شماره 4، 1372، صفحه 507-528]

س

ش

  • شهرابی، ترجمه افسانه آموزش مدیریت اطلاعات: بازتاب پژوهش‌های آموزشی مورد نیاز در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 383-391]

ص

  • صیامیان، حسن آموزش مدیریت اطلاعات: بازتاب پژوهش‌های آموزشی مورد نیاز در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 383-391]

ط

  • طراوتی، ترجمه شهره حفظ و نگهداری منابع کتابخانه‌ها و آرشیوها: روشهای اسیدزدایی [دوره 4، شماره 1، 1372، صفحه 90-108]
  • طراوتی، نوشته شهره ترجمه‌ای منتشرنشده از حکایات لافونتن از عصر قاجار [دوره 4، شماره 2، 1372، صفحه 243-251]

ق

ک

گ

  • گانسون، نوشته نیکی نظامهای پیچیده کامپیوتری و کتابداران حرفه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1372، صفحه 458-474]

م

login