نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اسدی‌کیا، فرناز آموزش ضمن خدمت کتابداری در تهران (در سال‌های 4-1373) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 109-123]
 • اکبری‌نژاد، سعید فاصله خالی میان واژه‌ها در ذخیره و بازیابی رایانه‌ای اطلاعات [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 49-56]

ب

ح

 • حافظیان رضوی، کاظم فراز و نشیب در تولید، انتشار، و توسعه پایگاه اطلاعاتی فیزیک، مهندسی الکترونیک، و کنترل (INSPEC) [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 145-160]
 • حری، عباس اهمیت و ضرورت به‌کارگیری منابع خارجی در تحقیقات کشور [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 7-12]
 • حری، عباس جوان مسلمان، رسانه، و موج چهارم [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 7-9]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 5-7]
 • حریری، نجلا بررسی چگونگی استفاده پژوهشگران دو مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی از خدمات کاوش با واسطه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 129-144]
 • حریری، نجلا نتایج کاوش با واسطه و بی واسطه از پایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 26-38]

ر

ش

 • شیری، علی‌اصغر تحلیل کتابشناختی آثار انگلیسی محققان و نویسندگان خارجی درباره کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 72-89]

ص

 • صالحی، فرزانه تحلیل کتابشناختی آثار انگلیسی محققان و نویسندگان خارجی درباره کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 72-89]

ع

 • عصاره، فریده بررسی مختصر کتاب‌سنجی [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 90-97]
 • عصاره، نوشته دکتر فریده قابلیت و تأثیر کشورهای در حال رشد در تولید متون علمی [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 123-137]
 • علی‌اکبرزاده، هیلان استفاده از نظام‌های رایانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی تهران [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 66-71]

ف

 • فتاحی، رحمت‌الله تجدیدنظر در اصول و قواعد قهرست‌نویسی انگلو-امریکن [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 38-51]

ق

 • قائدشرفی، هما آموزش مدیریت اطلاعات علوم پزشکی: طرحی منسجم و هماهنگ [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 109-128]
 • قائدشرفی، هما جنبه‌های مدیریت استراتژیک در کاربرد خدمات اطلاع‌رسانی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 57-72]
 • قاسمی، سیدفرید نخستین کلاس آموزش کتابداری در ایران [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 70-73]
 • قایینی، زهره واکنش کودکان 4-6 ساله نسبت به کتاب‌های تصویری [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 39-56]
 • قیاسی، میترا نیازهای اعضای هیأت علمی به منابع اطلاعاتی در دانشگاه‌های علوم پزشکی [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 74-90]

ک

م

 • محسنی، حمید اینترنت و دسترسی به خدمات مرجع و متن کامل منابع اطلاعاتی [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 60-65]
 • محسنی، حمید استینفو و خدمات تحویل مدرک [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 102-108]
 • محقق، نیلوفر مبادله اطلاعات و منابع میان کتابخانه‌های دانشگاهی شهر تهران [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 93-101]
 • مزینانی، ترجمه علی قابلیت و تأثیر کشورهای در حال رشد در تولید متون علمی [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 123-137]

ن

ه

login