نمایه نویسندگان

آ

 • آبام، زویا ارزیابی کیفی وب‌سایت‌های آرشیوهای ملی جهان با دو روش وب‌کیوای‌ام و فاز-وب در جهت طراحی نظام استنتاج فازی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 103-118]
 • آبراهام، نوشته الکساندر کتابخانه‌ها و آموزش از راه دور [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 124-133]
 • آتاتی، نوشته ریچارد خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]
 • آخشیک، سمیه سادات ظرفیت برنامه‌های درسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی برای تصدی فرصت‌های شغلی مدیریت داده‌های پژوهشی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 55-79]
 • آذربخش، سیدعلی‌محمد بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی براساس مدل دنیسون [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 24-40]
 • آذرگون، مریم انطباق سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با ابعاد سازمان یادگیرنده از دیدگاه کتابداران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 68-83]
 • آذرگون، مریم عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 94-116]
 • آذرگون، مریم واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 13-29]
 • آذرنگ، ترجمه عبدالحسین سیاست اطلاع‌رسانی در افریقای جنوبی نوین [دوره 7، شماره 3، 1375، صفحه 109-123]
 • آذرنگ، عبدالحسین بررسی نیازهای اطلاعاتی مدیران و کارشناسان سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی وزارت آموزش و پرورش [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 148-168]
 • آذرنگ، عبدالحسین نشر و ناشران از دیدگاه کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 8-17]
 • آذرنگ، عبدالحسین حق مؤلف [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 16-26]
 • آذرنگ، عبدالحسین نکاتی چند پیرامون سیاست تألیف در ایران [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 6-13]
 • آرائوژو، کارلوس پساحقیقت به‌منزلۀ موضوع علم اطلاعات [ به انگلیسی] [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 16-30]
 • آر. گارنسی، نوشته مارگارت آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • آرین، گیتی کتابخانه‌های عراق از آغاز تا امروز [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 100-111]
 • آزاد، اسدالله شمه‌ای از سیبرنتیک: نظریه اطلاعات و کاربرد آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 92-99]
 • آزاد، اسدالله اهرم‌های مهار و ایمنی نظام‌های اطلاع‌رسانی [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 8-28]
 • آزاد، اسدالله کتابداری و اطلاع‌رسانی در عصر حاضر [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 24-34]
 • آزاد، اقتباس و نگارش دکتر اسدالله اطلاع‌رسانی به منزله فرایند پرسش و پاسخ [دوره 7، شماره 3، 1375، صفحه 14-35]
 • آزاد، ترجمه اسدالله اینترنت ابزاری در خدمت کتابداران آسیایی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 73-87]
 • آزادی، تانیا ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 9-24]
 • آزادی، ترجمه قاسم مدیریت دانش؛ کتابداری نوین؟ از نگهبانان تاریخ تا دروازه‌بانان آینده [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 151-160]
 • آزادی، ترجمه قاسم آنچه فراگیران از راه دور باید درباره بازیابی اطلاعات بدانند [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 169-178]
 • آزادی، قاسم میزان دقت موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 111-122]
 • آزادی احمدآبادی، قاسم رویکردها و الگوهای ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 94-116]
 • آزادی احمدآبادی، قاسم تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 155-176]
 • آزادی احمدآبادی، قاسم مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 175-199]
 • آستانه، محبوبه موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]
 • آشوری، مهران بررسی وضعیت کتابخانه‌های بیمارستان‌های روانی شهر تهران [دوره 11، شماره 1، 1379، صفحه 76-85]
 • آفولابی، نوشته میشل کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی در خدمت مرجع [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 98-107]
 • آقاجان‌‌پورمیری، سمانه بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 34-46]
 • آقا کیشی زاده، وحید خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 72-80]
 • آقایی‌میرک‌آباد، اعظم ارزیابی رابط کاربر موتورهای جستجوی فارسی: دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س) [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 101-113]
 • آگوستا توماس، نوشته مری بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 255-266]
 • آل، امید جایگاه ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 119-136]
 • آلن، نوشته گیلیان ارزش‌های کاری در کتابداری [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 127-136]
 • آنتوانسون، نوشته بریژیت نقش کتابخانه ملی در توسعه سیاست ملی اطلاع‌رسانی در کشور سوئد [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 165-177]
 • آن. ساسر، نوشته باربارا وودز کالینز و نقش کتابدار بیمارستانی در خودیاری پزشکی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 152-162]
 • آهنگری، فاطمه تکنیک‌های خلاصه‌سازی چندسندی خودکار متون فارسی مبتنی بر الگوریتم‌های فرااکتشافی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 58-80]
 • آی. اُسیپووا، نویسندگان: لودمیلا اینکووا و کتابداری در شوروی: حقیقت دگرگونی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 245-267]
 • آیدا اسلاویک، تألیف ماریا اینس کوردیرو و الگوهای داده‌ای برای ابزارهای سازماندهی دانش: تحولات و چشم‌اندازها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 137-144]

ا

 • اباذری، زهرا ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‌های ملی کشورهای آسیایی با استفاده از WQET [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 7-23]
 • اباذری، زهرا ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در ایران براساس روش تحلیل راهبردی SWOT [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 6-25]
 • اباذری، زهرا ارزیابی نظام‌های ذخیره و بازیابی اطلاعات لوح‌های فشرده آموزشی کودکان در ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 62-78]
 • اباذری، زهرا وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • اباذری، زهرا آموزش حضوری و غیرحضوری دانشجویان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: مطالعه تطبیقی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 6-21]
 • اباذری، زهرا بررسی فعالیت‌های انگیزشی مطالعه در مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران از دیدگاه مربیان [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 44-60]
 • اباذری، زهرا امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی میان مراکز علوم اسلامی در ایران [دوره 10، شماره 1، 1378، صفحه 25-47]
 • اباذری، زهرا آسیب‌شناسی انگلیسی‌نویسی مآخذ فارسی در مقالات و چالش‌های آن در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 31-54]
 • اباذری، زهرا نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • اباذری، محمدرضا چگونگی بهره‌گیری و میزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 79-94]
 • اباذری، محمدرضا پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 65-72]
 • ابراهیمی، سعیده همگونی یا تقابل؟ مرور رهیافت‌های نظری نوین به رفتار استنادی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 61-74]
 • ابراهیمی، سعیده پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 34-52]
 • ابراهیمی، سعیده رویکردی سایبرنتیکی به سیستم داوری مقالات در مجلات علمی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 186-198]
 • ابراهیمی، سعیده بررسی عملکرد مجله بین‌المللی علم‌سنجی در سال‌های 1990-2006 [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 41-54]
 • ابراهیمی، سعیده الگوریتم بازیابی و رتبه‌بندی اطلاعات در موتور جستجوی گوگل [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 31-40]
 • ابراهیمی، سعیده محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • ابراهیمی، سعیده پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • ابراهیمی، کمال مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 164-177]
 • ابراهیمی، کمال دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانش‌نامه‌نویسی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 193-210]
 • ابراهیمی، محمدحسین تعیین نشریات هسته لاتین دانشکده علوم انسانی در کتابخانه مرکزی دانشگاه تربیت مدرس با استفاده از قانون برادفورد و نظرات اعضای هیئت علمی دانشکده [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 76-89]
 • ابراهیمی، نیر مقایسه عملکرد مدیریت کیفیت در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه تبریز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز براساس الگوی تعالی سازمانی بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 136-148]
 • ابراهیمی، هما هم‌پوشانی مقالات مجلات پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) در سال 1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 299-308]
 • ابراهیمی، وجیهه وجوه اشتراک موضوعی در حوزه‌های علمی فعال مدیریت دانش براساس شاخص مرکزیت بینابینی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 111-128]
 • ابراهیمی کلهرودی، خدیجه بررسی وضعیت کتاب‌های ترجمه شده کودکان 3 - 11 سال (1366-1375) [دوره 11، شماره 3، 1379، صفحه 19-32]
 • ابرگ، نوشته دیان آموزش فرایند پژوهش برای اکتشاف و رشد فردی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 114-122]
 • ابونوری، اسمعیل رتبه‌بندی دانشگاه‌ها بر مبنای معیارهای مدیریت دانش و وب‌سنجی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 126-138]
 • احسانی، وحید اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 123-140]
 • احمدزاده، سعادت تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374-1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 109-124]
 • احمدزاده، سعادت تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]
 • احمدزاده، سعادت بررسی کتاب‌های فارسی هنرهای تجسمی از 1355 تا 1381 [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 57-71]
 • احمدزاده، سعادت نقش زنان در انجام پژوهش‌های هنری [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 107-119]
 • احمدزاده، سعادت پژوهش درباره کتاب‌های منتشر شده در موضوع موسیقی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 22-31]
 • احمدزاده، سعادت تذهیب در هنر کتاب‌آرایی ایران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 123-129]
 • احمدزاده، سعادت ارزیابی مجموعه و خدمات کتابخانه‌های بانک‌های تخصصی شهر تهران [دوره 10، شماره 3، 1378، صفحه 51-58]
 • احمدی، حمید مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 125-145]
 • احمدی، حمید ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش براساس چهارچوب APO (نمونه‌پژوهی: کتابخانه‌های‌ مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه رازی) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 143-155]
 • احمدی فصیح، صدیقه مسائل و مشکلات نشریات ادواری فارسی موجود در بخش نشریات ادواری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 35-48]
 • احمدی‌نیا، محمدجواد طراحی حروف در رساله جهادیه: نخستین کتاب فارسی چاپ‌شده در ایران [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 129-150]
 • احمدی‌نیا، محمدجواد حروف فارسی و عربی در نخستین کتاب‌های چاپی فارسی و عربی در جهان [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 64-85]
 • اخروی، امیرحسین راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 81-96]
 • اخشیک، سمیه سادات بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 71-90]
 • اُر، نوشته ریچارد سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]
 • ارجمند، تاج‌الملوک مدیریت نشریات ادواری در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 79-98]
 • ارجمند، تاج‌الملوک سیری در قوانین حق مؤلف، استفاده منصفانه و دسترس‌پذیری از آغاز و تأثیر آن در استفاده از منابع الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 110-123]
 • ارجمند، تاج‌الملوک اشتراک منابع و استفاده از بریل برای نابینایان در کشورهای در حال رشد [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 58-64]
 • ارجمند، تاج‌الملوک استفاده از کامپیوتر و روبات برای تسهیل ارائه خدمات اطلاعاتی به معلولان [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 56-65]
 • ارجمند، ترجمه تاج‌الملوک حق مؤلف، تدارک کتابخانه‌ و خواننده نابینا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 129-137]
 • ارجمند، ترجمه تاج‌الملوک بزرگراههای اطلاعاتی و نابینایان [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 106-110]
 • اردلان، ترجمه رضا فراهم‌سازی اطلاعات: نقش جدید کتابداران دانشگاهی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 100-106]
 • ارس، نوشته بت کرویت انتقال تکنولوژی اطلاعاتی به کشورهای کم رشد: نگرش نظام‌یافته [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 226-241]
 • ارسطوپور، شعله دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]
 • ارسطوپور، شعله مدیریت مؤثر نقاط دسترسی برای سازمان‌دهی اطلاعات در فهرست‌های رایانه‌ای: بازنگری در مبانی نظری و مروری بر الگوهای مفهومی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 127-156]
 • ارسطوپور، شعله گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 94-112]
 • ارسن، سیدنظام‌الدین مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 164-178]
 • ارفع‌بد، ترجمه نادره همکاری بخشهای مرجع و خدمات فنی در آموزش کتابداری [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 352-362]
 • استن ای. حنا، نوشته مایکل اچ. هریس، پاملا سی. هریس، اینترنت و آموزش عالی [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 111-116]
 • استیل، نوشته جولی ام. تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 185-192]
 • اسدزاده، زهرا اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل از کتابخانة مرکزی دانشگاه این شهر چه انتظار دارند؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 78-88]
 • اسدزاده، زهرا میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 215-230]
 • اسدنیا، ابوالفضل آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 12-26]
 • اس. دویل، نوشته کریستینا سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 277-282]
 • اسدی، ترجمه مریم الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • اسدی، سعید تحلیل هزینه - سودمندی بازیابی اطلاعات از پایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 27-35]
 • اسدی، سعید بازیابی اطلاعات جغرافیایی در محیط وب: مروری بر نوشته‌ها و ترسیم مدل مفهومی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 105-126]
 • اسدی، لیلا بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]
 • اسدی، مریم همکاری‌های علمی و شبکه‌‌های هم‌تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف در طول سال‌های 2005- 2010 [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 166-186]
 • اسدی، مریم تأثیر سبک‌ شناختی، نوع وظیفه، و میزان تجربه بر عملکرد جستجوی کاربران در وب [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 39-63]
 • اسدی‌کیا، فرناز آموزش ضمن خدمت کتابداری در تهران (در سال‌های 4-1373) [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 109-123]
 • اسفندیاری‌مقدم، علیرضا مهارت‌های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه‌های تخصصی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 89-99]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 227-236]
 • اسفندیاری مقدم، علیرضا ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • اسکات، مارشال نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]
 • اسکندری، فائزه ویژگی‌های رابط کاربر و قابلیت جستجو در نرم‌افزارهای پایگاه‌های علوم اسلامی براساس تجربه کاربران [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 111-127]
 • اسلامی، آنیتا کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 113-124]
 • اسلامی، عباس بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های غرب گیلان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 117-138]
 • اسلامیه، عفت‌السادات بررسی چگونگی ارائه خدمات فنی قراردادی به کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 45-56]
 • اسماعیل‌پور، رضیه آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررس موردی آموزش‌های مجازی در دانشگاه شیراز [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-26]
 • اسماعیل‌پور، رضیه پیاده‌سازی پایگاه اطلاعاتی چکیده انگلیسی مقالات فارسی در کتابخانه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 269-279]
 • اسمعیل پونکی، الهام آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 47-62]
 • اسمعیلی، امیر رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه‌ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه‌های اطلاع‌نگاشت ایفلا [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • اسمعیلی گیوی، محمدرضا تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 123-138]
 • اسمعیلی گیوی، محمدرضا تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: قیمت و مکان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]
 • اسونونیوس، نوشته الین پیش همارائی، آری یا نه؟ [دوره 4، شماره 4، 1372، صفحه 475-506]
 • اشتری، مه‌لقا تحلیل استنادی مقالات فلسفی فارسی طی سال‌های 1370-1377 [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 8-22]
 • اشتهار، نرگس رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه‌های موضوعی در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 154-168]
 • اشرافی، محمد تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • اشرفی‌ریزی، حسن فرایند نمایه‌سازی و رویکردهای آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 227-238]
 • اشرفی ریزی، ترجمه حسن به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 151-156]
 • اشرفی ریزی، حسن بازاریابی خدمات و محصولات اطلاعاتی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 41-52]
 • اشرفی ریزی، حسن مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • اشرفی ریزی، حسن جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 49-58]
 • اصغرنیا، محمدحسن تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 62-81]
 • اصغرنیا، مرتضی تطور حقوق مؤلف در تاریخ اسلام و تاریخ غرب مدرن [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 62-81]
 • اصنافی، امیر رضا بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • اصنافی، امیررضا وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • اصنافی، امیررضا بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • اصنافی، امیررضا تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]
 • اصنافی، امیررضا گسترش استفاده از مجلات الکترونیکی غیررایگان و رایگان در جوامع دانشگاهی: مروری بر نوشتار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 129-140]
 • اصنافی، امیررضا یادگیری الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه‌های مجازی در این فرایند کجاست؟ [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 133-148]
 • اصنافی، امیررضا وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 167-172]
 • اصنافی، امیررضا مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • اصنافی، امیررضا مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 141-160]
 • اصنافی، امیررضا میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در نشریات علمی نامعتبر [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 93-105]
 • اصنافی، امیررضا تأثیر بازی‌وارسازی بر یادگیری فهرست‌نویسی دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 3-22]
 • اصنافی، ترجمه امیررضا ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • اصنافی، مترجم امیررضا فراهم‌آوری و مدیریت مجلات الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 145-150]
 • اصیلی، سوسن آثار سوء تحریف در نسخه‌های خطی بر شناسایی آنها: مطالعه موردی آثار میرزا ابراهیم بدایع‌نگار [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 6-24]
 • اطلسی، رشا مروری بر نقش کتابدار پزشکی بالینی در فرایند پزشکی مبتنی بر شواهد و ارتقای کیفیت خدمات پزشکی با نگرشی بر کتابخانه‌های بیمارستانی امریکا [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 299-312]
 • اعتمادی، آرزو نظر مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در خوزستان در مورد گروه‌های سنی مناسب، کمیّت و کیفیت داستان‌های واقعی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 228-245]
 • اعتمادی، شکوفه تاثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 75-90]
 • اعتمادی‌فر، علی تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • اعتمادی‌فرد، علی پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • اعرابی، الهام مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 141-160]
 • اعظمی، محمد تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 83-104]
 • اعظمی، موسی اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 123-140]
 • افخم‌نیا، اعظم استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 6-23]
 • افشار، ابراهیم تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 26-37]
 • افشار، ابراهیم کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • افشار، ابراهیم ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359) [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 110-128]
 • افشار، ابراهیم خودپنداره حرفه‌ای دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه اکتشافی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 46-54]
 • افشار، ابراهیم کتابخانه ملی ایران: ساختمان نو و آینده نو [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 261-272]
 • افشار، ایرج صحافی فرنگی‌ساز در ایران [دوره 10، شماره 1، 1378، صفحه 7-12]
 • افشار، ترجمه ابراهیم سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]
 • افشار زنجانی، ابراهیم آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟ [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 6-20]
 • افشار زنجانی، ابراهیم بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • افشار زنجانی، ابراهیم مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 63-69]
 • افشار زنجانی، ابراهیم یادداشت سردبیر [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 9-10]
 • افشار زنجانی، ابراهیم پیایندها در آینه واسپاری قانونی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 58-72]
 • افشار زنجانی، ترجمه ابراهیم مدیریت و ارزشیابی کیفی و کمی مدرسان مدارس کتابداری در چین [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 366-387]
 • افشار زنجانی، نوشته ابراهیم ارزیابی اسناد و امحای اوراق زاید [دوره 4، شماره 1، 1372، صفحه 63-89]
 • افضلی، مهدی جایگاه ایران و ترکیه در تولید منابع اطلاع‌رسانی در جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 119-136]
 • افقهی، اسماعیل خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • افلاکی، صدیقه آموزش‌های الکترونیکی کتابداری در کتابخانه ملی از چه کیفیتی برخوردار است؟ [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 127-142]
 • افنانی، فریده تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 165-180]
 • افنانی، فریده چگونگی توانمندی‌های ابزارهای کاوش اینترنت با واسط جستجوی فارسی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 105-123]
 • اکبری، اسماعیل تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • اکبری، اعظم خودپنداره حرفه‌ای دانش‌آموختگان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه اکتشافی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 46-54]
 • اکبری، علیرضا کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 193-200]
 • اکبری، علیرضا حق مؤلف در اینترنت [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 99-108]
 • اکبری، مریم استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 6-23]
 • اکبریان، اسحاق ارزیابی چکیده‌های انگلیسی رساله‌های دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس دیدگاه زبان‌شناختی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 125-144]
 • اکبریان، مصطفی اطلاع‌رسانی و تأثیر آن بر هویت فرهنگی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 25-33]
 • اکبری‌داریان، سعیده تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • اکبری‌داریان، سعیده ارزیابی ساختاری و محتوایی بانک مستندات ایران براساس مدل مفهومی فراد [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 11-27]
 • اکبری داریان، سعیده تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 46-55]
 • اکبری داریان، سعیده کارکردپذیری پیشینه‌های مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردی داده‌های مستند" (فراد) [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • اکبری داریان، سعیده رعایت استاندارد ایزو 1086 در ارائه اطلاعات صفحه‌های عنوان کتاب‌های فارسی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 39-47]
 • اکبری داریان، سعیده آیا مارک ایران استاندارد توصیف آرشیوی کدگذاری (ای.ا.دی) را پشتیبانی می‌کند؟ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 58-75]
 • اکبری‌نژاد، سعید فاصله خالی میان واژه‌ها در ذخیره و بازیابی رایانه‌ای اطلاعات [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 49-56]
 • اکبری‌نژاد، سعید اضافه توضیحی در سرعنوانهای موضوعی فارسی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 16-24]
 • البرزی، محبوبه رفتار جستجوی اطلاعات دانش‌آموزان دبیرستانی با توجه به تجربه، هوش فضایی، و پیچیدگی وظیفه [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 199-221]
 • التماسی، مهشید رابطه فوکسونومی با هرمنوتیک و دیالکتیک [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 53-64]
 • التماسی، مهشید عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 101-111]
 • الرحمان، نوشته دکتر سجاد تأمین نیروی انسانی برای گسترش و اجرای سیاستهای اطلاع‌رسانی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 77-96]
 • الکساندر پلاتسک، تألیف کیت راینر و مدل‌های خواندن [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 200-219]
 • اله‌دادیان، طاهره میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • الهوش، تألیف محمود درآمدی بر علم کتابشناسی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 165-177]
 • الوانکار، الهام‌السادات تجربه زیسته حرفه‏‌مندان موزه‌‏ها در مواجهه با نیازهای اطلاعاتی کاربران [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 141-159]
 • الوانکار، الهام السادات رویکردی نو به خدمتی کهن: استفاده از تجربه کاربر در بهبود خدمات کتابخانه‌ای [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 52-64]
 • امامی، صابر مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]
 • امان‌الهی‌نیک، حمید ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی مؤسسه‌های پژوهشی ایران براساس پروتکل دیجی‌کوال [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 25-43]
 • امرایی، مرتضی گرایش موضوعی کتاب‌های تألیفی و ترجمه شده کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 1373- 1387 [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 78-91]
 • ام. سکر، نوشته گلن حق مؤلف: استفاده منصفانه، در جهانی که برای هر استفاده‌ای باید بها پرداخت [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 309-320]
 • امیدوار، سپیده ارزیابی کیفیت خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده‌کنندگان با استفاده از شبکه عصبی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 38-53]
 • امیدی، محمدحسن همبستگی میان شاخص‌های اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخص‌های دگرسنجی و استناد [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 171-192]
 • امیدی‌نیا، مریم میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در نشریات علمی نامعتبر [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 93-105]
 • امیرپور، زمینه رعایت استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 93-109]
 • امیرحسینی، مازیار ارزیابی نسبت عامل‌بندی در توصیفگرهای اصطلاحنامه‌های اصفا و علوم اسلامی: رویکرد کمّی به تحلیل سطح پیش‌همارایی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 75-98]
 • امیرحسینی، مازیار ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • امیرحسینی، مازیار شناخت جامعه فرهنگی کشور از مفهوم اطلاعات و اطلاع‌رسانی [دوره 7، شماره 4، 1375، صفحه 23-42]
 • امیرحسینی، نوشته مازیار کتابسنجی و اطلاع‌سنجی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 183-209]
 • امیرخانی، امیرحسین پایگاه دانش: تلاش در ایجاد تعامل میان مدیریت دانش و نوآوری [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 24-36]
 • امیرخانی، غلامرضا جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 54-59]
 • امیرخانی، غلامرضا آندره‌گدار، معمار نخستین ساختمان کتابخانه ملی ایران [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 96-103]
 • امیرخانی، غلامرضا دسترسی به کتاب‌های ادبی در کتابخانه‌های عمومی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 115-122]
 • امیرخانی، غلامرضا تألیف و تدوین کتاب در کتابخانه‌های دوره تیموری [دوره 11، شماره 1، 1379، صفحه 96-102]
 • امیرخانی، غلامرضا پژوهش: نیازها و انگیزه‌ها [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 9-10]
 • امیرخانی، غلامرضا تناسب [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 9-10]
 • امیرخانی، غلامرضا مستندسازی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 9-10]
 • امیری، محمدرضا برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]
 • امیری، محمدرضا مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 173-186]
 • امین‌الرعایا، رؤیا سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]
 • امین‌پور، فرزانه امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 23-40]
 • امین‌پور، فرزانه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 217-228]
 • امین‌پور، فرزانه مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 241-250]
 • امین‌پور، فرزانه امانت بین‌کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور: چالش‌ها و عوامل مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • انتظاری، اردشیر رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • انتهایی، علیرضا مدیریت دانش: چالشی نو در سازمان‌ها [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 143-154]
 • انجمن کتابداران فرانسه، شورای ملی قوانین اخلاقی کتابداران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 199-200]
 • اندرسون، نوشته جک جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • انصاری، مریم بررسی انطباق میان توصیفگرهای نمایه‌سازی و کلیدواژه‌های عنوان پایان‌نامه‌های دکترای تخصصی [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 23-33]
 • انصافی، سکینه مطالعه وضعیت تولید اطلاعات علمی اعضای هیأت علمی بخش منابع طبیعی (جنگل و مرتع) در ایران طی سال‌های 1368-1376 [دوره 10، شماره 4، 1378، صفحه 97-115]
 • انوار (استعلامی)، پروین کتابخانه‌ها و مراکز شرقشناسی ژاپن: مجموعه‌های فارسی و علوم کتابداری [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 27-40]
 • انوار (استعلامی)، ترجمه پروین نسخه‌های خطی اسلامی در کتابخانه‌های کانادا (مونترال و تورنتو) [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 73-79]
 • اوتن، نوشته کلاس اساس علم اطلاعات [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 93-104]
 • اوزُن، نوشته علی ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • ایزدی، عبدالرضا رعایت استانداردهای نشر مؤسسه بین‌المللی ایزو در نشریه‌های فارسی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 93-109]
 • ایزدی، مهری نقش کتابدار و مرکز رسانه‌های کتابخانه در بهبود یادگیری دانشجویان [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 4-8]
 • ایزدی یگانه، مهری تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 20-34]
 • ایزدی یگانه، مهری میز مرجع و کاربرد آن [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 9-16]
 • اینتنر، شیلا اس. عامه مردم و آموزش کتابشناختی: فرصتهای از دست رفته در ایجاد محیط اطلاعاتی مثبت [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 112-133]

ب

 • بابائی، کبرا مقایسه فراداده‌‏های زبان نشانه‌‏گذاری فرامتن در وب‌‏سایت‌های کتابخانه‌‏های مرکزی دانشگاه‏‌های ایران [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 148-161]
 • بابائی، کبرا پست‏‌مدرنیسم و فراهم‏‌آوری و مدیریت مجموعه [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]
 • بابازاده، شهلا سیری در پیدایش کاغذ [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 86-91]
 • بابازاده، شهلا کتابخانه صاحب بن عباد [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 110-115]
 • باباشمس، آرزو مصاحبه: عبور کتابخانه ملی از گذرگاه فرهنگ و توسعة فرهنگی (مصاحبه با تنی چند از خبرگان کتابخانه ملی) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 185-200]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه بررسی رابطه بین سبک‌های مدیریت تعارض و استرس شغلی کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی مطالعه موردی: کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 34-46]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه مدیریت مکانی اموال و تجهیزات با استفاده از جی‌آی‌اس مدل پیشنهادی برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 115-128]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه ارزیابی کیفیت خدمات سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و سنجش رضایتمندی استفاده‌کنندگان با استفاده از شبکه عصبی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 38-53]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 146-162]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 170-186]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه کارکردپذیری پیشینه‌های مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردی داده‌های مستند" (فراد) [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 7-24]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‌سازی در نظام‌‏های مدیریت اسناد الکترونیکی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 29-47]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه شاخص‌های مدیریت پایدار برای کتابخانه‌های سبز: پژوهش کیفی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 29-45]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه ارزیابی تأثیر استفاده از دیسک‌های فشرده در پژوهش‌های علمی ایران و ارائه معیارهایی برای بهبود بازیابی اطلاعات از این گونه منابع [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 26-51]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه تحلیل محتوا [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 98-108]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه چالش‌های تحلیل موضوعی کتاب از نظر متخصصان مستندسازی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 41-58]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 145-162]
 • باب‌الحوائجی، فهیمه برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کاربران [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 95-117]
 • باب الحوائجی، فهیمه ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • باب الحوائجی، فهیمه مقوله‌ها، مؤلفه‌ها، و گویه‌های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات‌ کتابخانه عمومی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 76-96]
 • باب الحوائجی، فهیمه پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • باب الحوایجی، فهیمه ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار (مطالعه موردی:پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 40-60]
 • بابایی، بهرام بررسی وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی متوسطه و پیش‌دانشگاهی شهرستان‌های غرب گیلان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 117-138]
 • بابایی، ترجمه نسرین کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 201-206]
 • بابایی، ترجمه نسرین مراقبت، حفظ و نگهداری نوارهای صوتی مغناطیسی تصاویر متحرک و تلویزیون: استاندارد منتشر شده از سوی سازمان جهانی استاندارد ، ایزو 12606 [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 187-196]
 • بابایی، محمود ویژگی‌های رسانه‌‌های نوین و الگوهای ارتباطی [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 174-193]
 • بابایی، نرگس اصطلاحنامه [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 33-42]
 • باتر، نوشته باب مدیریت دانش: الگوی پیشنهادی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 242-249]
 • باتمن، نویسنده رابرت فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • باجلان، علی پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه عمومی شهید باهنر بروجرد و میزان استفاده از مجموعه به تفکیک مقوله‌های موضوعی در سال 1380 [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 45-51]
 • باجی، فاطمه تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]
 • باد، نوشته جان کتابخانه در فرایند ارتباط [دوره 4، شماره 4، 1372، صفحه 422-457]
 • باد، نوشته جان فرایند ارتباط شبیه چیست؟ [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 281-312]
 • باد، نوشته جان کتابخانه، اطلاع، و معنا [دوره 4، شماره 2، 1372، صفحه 133-178]
 • باردن، نوشته فیل تکنولوژی، ساختار سازمانی و اقتصاد بزرگراههای اطلاعاتی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 97-107]
 • بازوند، علی ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 13-30]
 • بازیار، پریا ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی‎های مَنِشی و بایستگی‌های کنشی کتابداران کودک کتابخانه‌های عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • باغی کشتان، معصومه برون‌سپاری فعالیت‌های کتابخانه‌ای در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: تأثیرات بر بهبود عملکرد و چالش‌های فرارو [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 59-77]
 • باقری، پروین پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • باقری، ترجمه منصوره نمایه‌سازی براساس احتمالات یا نمایه‌سازی توزینی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 175-182]
 • باقری، توران مهارت‌های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه‌های تخصصی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 89-99]
 • باقری، توران ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • باقری، فاطمه بررسی میزان رضایت شغلی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی و دانشگاهی (دولتی) شهرستان کرج [دوره 10، شماره 1، 1378، صفحه 90-101]
 • باقری، معصومه آموزش کتابداری در هند [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 54-68]
 • باقری، معصومه نگاهی به یک قرن کتابداری در هند [دوره 10، شماره 1، 1378، صفحه 48-61]
 • باقری، منصوره ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • باقری، منصوره تأثیرحالات خُلقی کتابداران مرجع و امانت بر میزان رضایت در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 32-45]
 • باقری، منصوره معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 188-202]
 • باقری خرمدشتی، ناهید بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • باقری خرمدشتی، ناهید علم رجال و کتابشناسی علم رجال [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 99-106]
 • باوان پوری، مسعود پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 81-95]
 • باوان پوری، مسعود نقد کتاب «درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژۀ کتابخانه‌های عمومی در توسعۀ فرهنگ مطالعه» [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 107-113]
 • باولین لی، بن چویی، شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 169-174]
 • بت کریمر، نوشته توماس تپر و "حفاظت درازمدت رساله‌ها و پایان‌نامه‌های الکترونیکی" [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 139-153]
 • بحرینی، نعیمه تفاوت عملکرد جستجوی مروری کاربران با سبک‌های شناختی و تجربیات متفاوت: نمونه‌پژوهی وب‌سایت‌های فروش کالا [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 67-84]
 • بحرینی، نعیمه مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک‌های شناختی کلامی- دوسویه-تصویری در تعامل با وب [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 129-145]
 • بحرینی‌نژاد، اردشیر مفاهیم فراداده‌ها در آموزش الکترونیکی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 213-222]
 • بخشی، بهاره بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • بدیع‌زادگان، محمدرضا تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربری [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 149-162]
 • بذرافشان، اعظم همکاری‌های علمی و شبکه‌‌های هم‌تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف در طول سال‌های 2005- 2010 [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 166-186]
 • بذرافشان، حسن شبکه گسترده [دوره 7، شماره 4، 1375، صفحه 91-107]
 • برادر، رؤیا بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • برادر، رؤیا مطالعه تعاملات میان‌رشته‌ای حوزه سیبرنتیک [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 161-175]
 • براندین، نوشته رابرت جایگاه کارورزی در تدریس روشهای مصاحبه مرجع [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 363-382]
 • برجیان، مهشید مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 178-191]
 • بردستانی، ترجمه مرضیه سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 193-198]
 • بردستانی، مریم رفتار اطلاع‌یابی متخصصان شاغل در ادارات شرکت ملی نفت مناطق نفت‌خیز جنوب - اهواز [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 97-108]
 • برقی طرقبه، خدیجه ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 8-17]
 • برهمند، نیلوفر مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 201-212]
 • برهمند، نیلوفر اس.جی.ام.ال و تحول فهرستنویسی ماشین‌خوان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 21-30]
 • بزرگ‌چمنی، ترجمه ویدا کاربرد صفحه فشرده نمایه استنادی علوم در خدمات کتابسنجی، مطالعه استنادی، و اشاعه اطلاعات گزینشی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 137-145]
 • بزرگ‌چمی، ترجمه ویدا گام به گام در روند مرجع [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 134-149]
 • بزرگ چمی، ترجمه ویدا خط‌مشی‌ها و پیشرفت‌های اخیر در نظام امانت بین کتابخانه‌ای و ارائه اسناد [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 88-97]
 • بزرگی، اشرف‌‌‌السادات فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 167-172]
 • بزرگی، اشرف‌‌السادات مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپی در صفحه حقوق کتاب‌های منتشره فارسی از ابتدا تا 1390 در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-138]
 • بزرگی، اشرف‌السادات استفاده‌کنندگان از کتابخانه ملی ایران و شیوه‌های بهره‌گیری آنان از منابع و خدمات کتابخانه ملی: همخوان یا ناهمخوان با اساسنامه [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 22-39]
 • بزرگی، اشرف‌السادات خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 130-147]
 • بزرگی، اشرف‌السادات سازگاری موضوع و فهرست مندرجات در کتابهای فارسی (علوم و علوم اجتماعی) [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 48-55]
 • بزرگی، اشرف‌السادات بررسی میزان سازگاری موضوعها و عنوانها در کتابهای فارسی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 114-145]
 • بزرگی، ترجمه اشرف‌السادات نقش ارتباطی کتابدار مرجع [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 66-70]
 • بزرگی، ترجمه اشرف‌السادات نظامهای پیچیده کامپیوتری و کتابداران حرفه‌ای [دوره 4، شماره 4، 1372، صفحه 458-474]
 • بشارتی، مینا بررسی وضعیت کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی نابینایان و نیمه‌بینایان مستقر در شهر تهران [دوره 10، شماره 4، 1378، صفحه 49-55]
 • بشیری، جواد میزان استفاده از منابع اینترنتی در طرح‌های تحقیقاتی، سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 148-163]
 • بشیری، جواد بررسی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 39-52]
 • بشیری، جواد سنجش نیازهای اطلاعاتی محققان وزارت جهاد کشاورزی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 48-54]
 • بشیری، جواد رعایت استانداردهای کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های مراکز آموزشی (نمونه‌پژوهی: وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور) [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]
 • بشیری، حسن فناوری‌های نوین و آینده‌نگری چرخة نشر کتاب در ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-141]
 • بصیریان، رضا نقش و جایگاه "مستندسازی" در مدل‌های عمومی مدیریت دانش: رویکردی تحلیلی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 117-132]
 • بصیریان جهرمی، رضا شبکه هم‌تألیفی مقالات منتشر شده در فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با استفاده از شاخص‌های تحلیل شبکه‌های اجتماعی [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 76-96]
 • بصیریان جهرمی، رضا نگاهی دوباره به بازاریابی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: فرصتی که به چشم تهدید بدان می‌نگریم! [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 165-180]
 • بطلانی، فهیمه رابطه سلامت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 58-75]
 • بقراطیان، کاظم منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • بل، نوشته باربارا کتابشناسی ملی امروز به مثابه حافظه ملی فردا: مسائل و پیش‌طرح‌ها [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 120-126]
 • بلسینگر، نوشته کلی مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • بنت، نوشته اسکات عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • بندیوپادهیای، نوشته ادیتی دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • بنی‌اقبال، ترجمه ناهید رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه‌های خاص [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 223-228]
 • بنی‌اقبال، ناهید مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپی در صفحه حقوق کتاب‌های منتشره فارسی از ابتدا تا 1390 در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-138]
 • بنی‌اقبال، ناهید مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 134-146]
 • بنی‌اقبال، ناهید بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های وابسته به دانشگاه تهران و ارائه طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاعاتی میان این کتابخانه‌ها [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 7-41]
 • بنی اقبال، ناهید بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • بنی اقبال، ناهید بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]
 • بهزادی، حسن تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 49-66]
 • بهزادی، حسن ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 8-17]
 • بهزادی، حسن بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • بهزادی، زهرا تحلیل استنادی و ترسیم نقشه تاریخ نگاشتی تولیدات علمی پاتولوژی کشورهای خاورمیانه طی سالهای 2000 - 2009 [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 68-84]
 • بهزادی، زهرا نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009 [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 142-155]
 • بهمن‌آبادی، ترجمه علیرضا حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات الکترونیکی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 112-119]
 • بهمن‌آبادی، ترجمه علیرضا آموزش مرجع و تکنولوژی نوین [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 91-111]
 • بهمن‌آبادی، ترجمه علیرضا کتابخانه‌ها: یاوری در مبارزه با بیسوادی در کشورهای صحرای سفلی در آفریقا [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 190-212]
 • بهمن‌آبادی، علیرضا عکس در مجلات علمی - پژوهشی علوم کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی در فاصله سال‌های 1380 - 1387 [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 56-76]
 • بهمن‌آبادی، علیرضا آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 13-32]
 • بهمن‌آبادی، علیرضا بررسی میزان استفاده از برچسب‌های راهنما در سایت‌های وب فارسی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 23-35]
 • بهمن‌آبادی، علیرضا کاربرد اصطلاحنامه در بازیابی اطلاعات [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 77-103]
 • بهمن‌آبادی، علیرضا جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در نظام جدید آموزش و پرورش [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 210-234]
 • بهمنی، زهرا طراحی و پیاده‌سازی یک سیستم بازیابی اسناد چاپی فارسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 58-70]
 • بهیار، ترجمه پرویز وضعیت و شخصیت اجتماعی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی بین‌المللی [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 135-145]
 • بهی‌مهر، سارا جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ملی ایران [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-88]
 • بوتیلیه، نوشته فرانس آموزش کتابداران و مدیران منابع اطلاعاتی: دو دیدگاه متفاوت مدیریت؟ [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 80-91]
 • بوتی‌یر، نوشته فرانس آموزش بازاریابی و مدیریت کیفیت در دانشکده‌های علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی: امریکای شمالی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 127-136]
 • بورکو، هارولد نمایه‌سازی براساس احتمالات یا نمایه‌سازی توزینی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 175-182]
 • بون، نوشته جی.ا. سیاست اطلاع‌رسانی در افریقای جنوبی نوین [دوره 7، شماره 3، 1375، صفحه 109-123]
 • بیات، بهروز مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • بیات بداقی، ناهید امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 22-33]
 • بیرامی طارونی، حمیده تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • بیرانوند، بهمن بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • بیرانوند، علی دیدگاه کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان فارس در مورد کاربرد کتاب‌های الکترونیکی ویژه کودکان در کتابخانه‌های عمومی [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 118-131]
 • بیرانوند، علی اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 6-24]
 • بیرانوند، علی بررسی تأثیر اجرای برنامه‌های آموزش استفاده از کتابخانه بر توانایی استفاده از کتابخانه در بین دانشجویان دورة تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 6-22]
 • بیرانوند، علی اُپک‌ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 23-36]
 • بیگدلی، زاهد ارزیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه بر پایه استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های آموزشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 6-22]
 • بیگدلی، زاهد استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • بیگدلی، زاهد دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • بیگدلی، زاهد خط‌مشی‌های مجموعه‌سازی کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 146-159]
 • بیگدلی، زاهد خط‌مشی مجموعه گستری: چیستی، چرایی و چگونگی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 199-212]
 • بیگدلی، زاهد تحلیل علل عدم راه‌اندازی نظام همکاری و امانت بین‌کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تخصصی استان خوزستان از دیدگاه مدیران آن‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 201-218]
 • بیگدلی، زاهد کلیدواژه‌های مقالات پزشکی فارسی تا چه حد با اصطلاحنامه پزشکی فارسی همخوانی دارند؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 113-124]
 • بیگدلی، زاهد تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در طول سال‌های 2009-2013 [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • بیگدلی، زاهد ویژگی‌های کتابداران شاغل در بخش مرجع کتابخانه‌های دانشگاه‌های شهید چمران و علوم پزشکی جندیشاپور اهواز و بررسی رابطه میزان برونگرایی کتابداران با میزان خشنودی شغلی آنان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 239-254]
 • بیگدلی، زاهد مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]
 • بیگدلی، زاهد آموزش استفاده از کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 49-59]
 • بیگدلی، زاهد استفاده مراکز اطلاعاتی از فن‌آوری فرامتن و فرارسانه [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 54-59]
 • بیگدلی، زاهد کتابخانه ملی استرالیا [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 10-17]
 • بیگدلی، زاهد نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایه‌سازان پایان‌نامه‌ها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 94-116]
 • بیلدی، نوشته ایبولیا وضعیت و شخصیت اجتماعی حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی بین‌المللی [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 135-145]
 • بینش، سیده مژگان تحلیل محتوای برترین نشریات علمی دنیا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 56-72]

پ

 • پاپی، زینب ارزیابی وب‌سایت کتابخانه‌های ملی کشورهای آسیایی با استفاده از WQET [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 7-23]
 • پاپی، زینب کیفیت وب‌سایت‌های کتابخانه‌ای: مروری بر معیارها و ابزارها [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 275-294]
 • پاتل، دی.آر. کاربرد صفحه فشرده نمایه استنادی علوم در خدمات کتابسنجی، مطالعه استنادی، و اشاعه اطلاعات گزینشی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 137-145]
 • پارسا، فرزانه نقش زنان ایرانی در تولید کتاب از سال 1377 - 1358 [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 50-68]
 • پارسایی، الناز شناسایی عوامل مؤثر بر فرمول بندی عبارت جستجو: یک مرور نظام مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • پازوکی، فاطمه دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]
 • پازوکی، فاطمه ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 9-24]
 • پازوکی، فاطمه راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 43-62]
 • پازوکی، فاطمه مدل مرجع کتابخانه‌ای اف.‌آر.‌بی.‌آر.: تثبیت مدل‌های اف.‌آر.بی.‌آری در پیوند با محیط داده‌های پیوندی [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 63-80]
 • پازوکی، فاطمه معرفی: از اِف‌آربی‌آر تا پِرِس‌اُاُ: گسترشی برای مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات کتابشناختی پیایندها [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 183-190]
 • پاسیار، پریسا گزارش: حالا دیگر هم جهانیان می‌دانند و هم نسل آینده: گزارشی از حضور کتابخانه ملی ایران در نشست کتابخانه‌ها در زمان بحران (ایفلا: لهستان: 2017) [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 177-183]
 • پاشائی‌زاده، حسین امکان‌سنجی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی در کتابخانه‌های مراکز آموزشی سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 22-31]
 • پاشایی، هاله عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]
 • پاکدامن نائینی، مریم معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 188-202]
 • پاکدامن نائینی، مریم وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • پاک‌نژاد، آزاد گرین‌استون: نرم‌افزار کد منبع باز برای راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 233-252]
 • پاکنژاد، آزاد اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • پرتو، پردیس ارزیابی وب‌سایت نشریات انگلیسی زبان رده‌بندی شده توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 26-37]
 • پرتو، پردیس کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 94-108]
 • پرتو، ترجمه بابک صعود از لوبیای سحرآمیز: ساختار سازمانی تکاملی برای کتابخانه‌ها [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 213-223]
 • پردل، فاطمه عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 9-22]
 • پرز سالمرون، گلوریا در بزرگداشت هشتادمین سالگرد تأسیس کتابخانه ملی (به انگلیسی) [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 207-210]
 • پرسته زاد، مریم‌سادات خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 52-64]
 • پرهام‌نیا، فرشاد تأثیر عوامل ‌رفتاری بر ارتباطات علمی: تحلیلی مبتنی بر رگرسیون چندگانه [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • پرهام نیا، فرشاد مهارت حل مسئله و خودکارآمدی در رفتار اطلاع‌جویی دانشجویان علوم انسانی در تدوین پایان‌نامه‌ [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 66-78]
 • پرویزشاهی، صغری انعکاس مفاهیم "علم اطلاعات و دانش‌شناسی" در درسنامه‌های دوره ابتدایی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 83-95]
 • پریرخ، مهری مدیریت دانش: ابزاری برای ایجاد تحول در مدیریت کتابخانه‌ها [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 112-126]
 • پریرخ، مهری موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]
 • پریرخ، مهری تأثیر نظام‌های اطلاعاتی بر شکل‌‌گیری مدل‌های ذهنی کاربران کتابخانه‌‌های دیجیتالی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 21-40]
 • پریرخ، مهری راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 43-62]
 • پشوتنی‌زاده، میترا حرفه کتابداری و اطلاع‌رسانی در قرن بیست و یکم [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 137-156]
 • پشوتنی‌زاده، میترا آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 13-24]
 • پلاک، دیانا دی. شون‌راک، مؤلفان: ریچارد دی. لولین، لرین جی. کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • پلویی، آرزو ارتباطات علمی از منظر آرای نیکلاس لومان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 7-20]
 • پناهی، سمیه ارزیابی چکیده‌های انگلیسی رساله‌های دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس دیدگاه زبان‌شناختی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 125-144]
 • پناهی، سیروس کتابخانه مجازی و تفاوت‌های آن با کتابخانه‌های الکترونیکی و دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 99-106]
 • پوراحمد، علی‌اکبر روش‌های دستیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 157-172]
 • پوراحمد، علی‌اکبر طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]
 • پورحسن، بهاره به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 22-37]
 • پورحسین، راضیه میزان همکاری پژوهشگران ایرانی در نشریات علمی نامعتبر [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 93-105]
 • پورحمزه، افسانه ساختمان و طراحی کتابخانه‌های پزشکی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 71-90]
 • پورعبادی، رضا پراکندگی موضوعی و میزان استفاده از کتاب‌ها در کتابخانه عمومی کتابخانه ملی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 85-100]
 • پورنقی، رؤیا مدیریت مکانی اموال و تجهیزات با استفاده از جی‌آی‌اس مدل پیشنهادی برای کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 115-128]
 • پورنقی، رؤیا طراحی و ساخت سامانه ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 163-181]
 • پورنقی، رؤیا میزان کاربرد مؤلفه ‏های مدیریت پست‌مدرن در موزه ‏های شهر تهران [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 43-60]
 • پویا، علیرضا راهبرد کیفی پژوهش عملی مفهوم، پارادایم، نوع‌شناسی، و مباحث تکمیلی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 81-96]
 • پیرهادی، صدیقه مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 134-146]
 • پیشوایی، فاطمه رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 120-134]
 • پیله‌رود، لیلا وضعیت سواد اطلاعاتی اعضای هیئت علمی گروه‌های کتابداری و نقش آن بر تولید اطلاعات علمی آنان در دانشگاه‌های آزاد و دولتی شهر تهران [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 213-228]

ت

 • تاج، شعله بررسی عوامل به‌کارگیری رایانه در کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران [دوره 10، شماره 4، 1378، صفحه 116-127]
 • تاج‌آبادی، رضا دانشجویان کارشناسی کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در مورد تأثیر اینترنت بر تسهیل یادگیری‌شان در دروس عملی چه می گویند؟ [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 70-82]
 • تاج‌آبادی، رضا نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 167-184]
 • تاج‌الدینی، اورانوس چرا پژوهشگران استناد می‌کنند؟: پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 79-91]
 • تاج‌الدینی، اورانوس کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 110-124]
 • تاج‌الدینی، اورانوس کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • تاج‌الدینی، اورانوس نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای و فهرستنویسی در دنیای 2: نمونه‌ای از یک نرم‌افزار کتابخانه‌ای 2 [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 311-320]
 • تاج‌الدینی، اورانوس نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • تاج‌الدینی، اورانوس تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 83-104]
 • تاج‌الدینی، سمیه مقایسه توانایی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته‌های کامپیوتر و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در استفاده از ابزارهای جست‌و‌جوی وب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 197-214]
 • تاج‌بخش، افشان مستندسازی در کتابخانه ملی ایران: تحلیل کیفی فرایند با رویکرد نظریه‌پردازی بنیادی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 97-110]
 • تاجداران، منصور وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده، و کانادا [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 162-180]
 • تاجداران، منصور سنجش رضایت نابینایان از خدمات کتابخانه‌های نابینایان در آذربایجان شرقی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 100-108]
 • تاجر، پگاه بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • ترابی، مهسا آسیب‌شناسی قبول اقدامات پیشگیرانه کووید 19 در ایران: نقش پریشانی اطلاعاتی و اجتناب از اطلاعات [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 3-22]
 • ترابی الموتی، منیژه نقش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 269-284]
 • ترکاشوند، فتانه شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 24-37]
 • ترکیان‌تبار، منصور عوامل مؤثر بر گرایش به رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 107-118]
 • ترکیان تبار، منصور بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 91-108]
 • ترنر، نوشته جیمز آموزش آرشیویستها و کتابداران منابع دیداری - شنیداری [دوره 4، شماره 1، 1372، صفحه 46-62]
 • تسای، نوشته مینگ - یوهه مطالعه کتابسنجی متون نمایه‌سازی و چکیده‌نویسی، 1876-1976 [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 105-116]
 • تصویری قمصری، فاطمه بیست سال تولید علم در پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 42-63]
 • تصویری قمصری، فاطمه نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 200-215]
 • تصویری قمصری، فاطمه هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • تصویری قمصری، فاطمه تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • تصویری قمصری، فاطمه بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • تصویری قمصری، فاطمه میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 129-138]
 • تصویری قمصری، فاطمه بررسی چگونگی تأثیر اینترنت بر رفتار اطلاع‌یابی و فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران [دوره 11، شماره 4، 1379، صفحه 63-78]
 • تصویری قمصری، فاطمه بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 27-42]
 • تقوی، مهدی شناخت جامعه فرهنگی کشور از مفهوم اطلاعات و اطلاع‌رسانی [دوره 7، شماره 4، 1375، صفحه 23-42]
 • تقوی، مهدی دیسک فشرده: ابزار نوین ذخیره و بازیابی اطلاعات [دوره 7، شماره 2، 1375، صفحه 45-62]
 • تقی‌پور اردشیری، هادی گزارش: برنامه راهبردی ایفلا (2016-2021) به بهانه ایفلا 2017: لهستان: 28 مرداد - 3 شهریور [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 201-209]
 • تقی‌زاده، نوشته اقدس انجمن تخصصی کتابداران: ساختار و اهداف [دوره 4، شماره 2، 1372، صفحه 179-194]
 • تهوری، زهرا دورکاری در سازمان اسناد و کتابخانه‌ ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 74-93]
 • تهوری، زهرا لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 143-162]
 • تهوری، زهرا شرح وظایف: ضرورتی برای مدیریت منابع انسانی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 37-43]
 • تهوری، زهرا نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 29-44]
 • تورسون، نوشته اکبر کتاب در قرینه تمدن [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 165-177]
 • توسلی، وحید کانون‌ها و ویژگی‌های کتابت در خراسان بزرگ: دوره تیموریان و صفویان [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 193-206]
 • توفیقی، شهرام عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری داد‌ه‌های پژوهشی: مرور پیشینه‌ها [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 123-139]
 • توکر، نوشته ریچارد حق مؤلف، تدارک کتابخانه‌ و خواننده نابینا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 129-137]
 • توکلی، ثامنه مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]
 • توکلی‌زاده راوری، محمد وجوه اشتراک موضوعی در حوزه‌های علمی فعال مدیریت دانش براساس شاخص مرکزیت بینابینی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 111-128]
 • توکلی‌زاده راوری، محمد کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 147-159]
 • توکلی‌زاده راوری، محمد ویژگی‏‌های مشترک قوانین تجربی معروف در علم‏‌سنجی: نگاهی از زاویه دسته‏‌بندی داده‌‏ها براساس توزیع فراوانی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 25-42]
 • تیمورخانی، افسانه تحلیل استنادی مقالات تألیفی فصلنامه کتاب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 32-45]
 • تیموری‌خانی، افسانه مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به مقالات مجلات دسترسی آزاد در حوزه علوم انسانی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 124-139]
 • تیموری‌خانی، افسانه تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 46-55]
 • تیموری‌خانی، افسانه لزوم استانداردسازی نمایه‌ها با نگاهی به نمایه‌های انتهای کتاب براساس استاندارد ایزو 1996-999 [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 105-110]
 • تیموری‌خانی، افسانه ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 13-22]
 • تیموری خانی، افسانه یادداشت: معرفی نرم‌افزار مارک‌ادیت [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 113-123]

ث

 • ثقفی، سامان همکاری‌های علمی و شبکه‌‌های هم‌تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف در طول سال‌های 2005- 2010 [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 166-186]
 • ثورنلی، نوشته جنی چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 134-145]

ج

 • جاپ، نوشته رابرت کلاس شرایط ایمنی در ساختمان کتابخانه [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 107-115]
 • جاسترل، نوشته بورجه کاربرد میکروفیلم رنگی برای حفظ و نگهدار اسناد [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 201-206]
 • جان کوربین، نوشته ایرن هودلی و صعود از لوبیای سحرآمیز: ساختار سازمانی تکاملی برای کتابخانه‌ها [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 213-223]
 • جشیره نژادی، فرنگیس میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در مجله‌های ناشران متقلب در سال ۲۰۱۵ [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 8-92]
 • جعفربیگلو، موسی طرح نظام ملی اشاعه گزینشی اطلاعات برای اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 11، شماره 1، 1379، صفحه 32-50]
 • جعفرزاده، رشید ریشه‌یابی مطالعات رفتار اطلاع‌یابی با استفاده از رویکرد کتاب‌سنجی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 113-124]
 • جعفرنژاد، آتش بررسی امکانات موجود گروه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه‌های ایران، برای آموزش تکنولوژی اطلاعات به دانشجویان [دوره 11، شماره 4، 1379، صفحه 10-35]
 • جعفرنژاد، نوشین بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22 [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 40-58]
 • جعفری، فاطمه کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 110-120]
 • جعفری، مهناز رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 122-138]
 • جعفری پاورسی، حمیده ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • جعفری‌فر، نیره وضعیت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران بعد از گذشت یک دهه چگونه است؟ [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 147-170]
 • جعفری فر، نیره پروتکل‌های مبادلۀ اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 58-70]
 • جعفری هرندی، رضا جایگاه ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ مطالعه در درسنامه‌های مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 111-124]
 • جکسن، نوشته مایلز م. آینده کتاب در عصر الکترونیک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 92-99]
 • جکسون، سوزان مک انالی آموزش مرجع و تکنولوژی نوین [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 91-111]
 • جکسون - براون، نوشته گریس فراهم‌سازی اطلاعات: نقش جدید کتابداران دانشگاهی [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 100-106]
 • جلالی، بهناز بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه رازی، علوم پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-50]
 • جلالی، بهناز رفتار اطلاع‌یابی زندگی روزمره (الیس) با تأکید بر اقوام و اقلیت‌ها: مرور نظام‌مند [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 91-108]
 • جلالی دیزجی، ترجمه علی آشنایی با کریس: نظام اطلاعاتی تحقیقات جاری کشاورزی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 79-96]
 • جلالی دیزجی، علی موضوع‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1384- 1388 در دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 110-130]
 • جلالی دیزجی، علی واسپارگاه‌های دیجیتال انجمن‌های علمی جهان با دسترسی آزاد [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 164-178]
 • جمالی مهموئی، ترجمه حمیدرضا سند چیست؟ تأملی دوباره در باب مفهوم سند در عصر اضطراب [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 112-119]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا روابط درون رشته‌ای و بین‌رشته‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی: مطالعه‌ای استنادی [دوره 11، شماره 3، 1379، صفحه 62-75]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در مجله‌های ناشران متقلب در سال ۲۰۱۵ [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 8-92]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا نقض حق نشر در خودآرشیوی ریسرچ گیت [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 51-65]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا سازماندهی اطلاعات حوزه میراث فرهنگی: پیشرفت‌های گذشته و مسائل پیش رو [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 61-91]
 • جمالی مهموئی، حمیدرضا تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 27-42]
 • جمشیدی، محسن بررسی نظرهای نویسندگان، مترجمان، و ویراستاران رشته کتابداری در مورد نقش ویراستاری [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 61-72]
 • جمشیدی، نظام ارزیابی کتابخانه‌های آموزشگاهی مقطع متوسطه استان کرمانشاه بر پایه استانداردهای ایفلا برای کتابخانه‌های آموزشگاهی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 6-22]
 • جم‌نیا، مژده مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]
 • جناب‌زاده، رؤیا از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • جناب‌زاده، رؤیا دارالفنون [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 81-87]
 • جناب‌زاده، رؤیا پست الکترونیک و مصاحبه مرجع [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 81-87]
 • جناب‌زاده، رؤیا میزان رضایت استفاده‌کنندگان از پایگاه اطلاعاتی اریک موجود در کتابخانه منطقه‌ای علوم و تکنولوژی شیراز [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 26-37]
 • جنگی، زهرا تلاش برای تولید دانش سازمانی:تجربۀ تشکیل شورای تخصصی و سیاست‌گذاری کتابخانه‌های دانشگاه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 90-102]
 • جنوی، المیرا یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 216-226]
 • جنوی، المیرا مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 75-94]
 • جهانفرد، ترجمه نعمت‌ا... آینده کتاب در عصر الکترونیک [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 92-99]
 • جهانگیری، سعیده وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • جهان‌نما، محمدرضا هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • جهان‌نما، محمدرضا تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • جهانی، نسیمه نقد کتاب «درآمدی بر مطالعه و نقش خدمات ویژۀ کتابخانه‌های عمومی در توسعۀ فرهنگ مطالعه» [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 107-113]
 • جوآن، بارون فواید شبکه‌سازی انسانی در برابر شبکه‌سازی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 154-157]
 • جواکیم سوساپینتو، جواکیم آرنالدو مارتینز، تألیف هلدر زاگالو، کتابخانه مجازی براساس پروتکل "زد 50/39" [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 194-199]
 • جواهری، مریم نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 215-238]
 • جوکار، طاهره سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز با پایگاه‌های اطلاعاتی تمام‌متن ابسکو، پروکوئست، ساینس دایرکت و الزویر و استفاده ایشان از آن [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 118-135]
 • جوکار، طاهره بررسی میزان مشارکت محققان زن و مرد در تولید مقالات علمی در مجلات هسته حوزه کتابداری ایران: مقایسه موردی فصلنامه کتاب و فصلنامه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 95-110]
 • جوکار، طاهره مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • جوکار، طاهره مبانی و اصول مدیریت امنیت در کتابخانه‌ها [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 51-62]
 • جوکار، عبدالرسول نگاشت (Mapping) تولیدات علمی حوزه علوم کتابداری واطلاع‌رسانی کشورهای جهان اسلام در پایگاه web of science در سال‌های 1994 - 2009 [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 142-155]
 • جوکار، عبدالرسول مهارت‌های جست‌وجوی آنلاین در میان دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز: شناسائی عوامل تاثیرگذار [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 164-178]
 • جوکار، عبدالرسول گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 214-227]
 • جوکار، عبدالرسول آموزش مجازی و سواد اطلاعاتی: بررس موردی آموزش‌های مجازی در دانشگاه شیراز [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 13-26]
 • جوکار، عبدالرسول نگرش کاربران مرکز اطلاع‌رسانی «مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری» نسبت به حرفه کتابداری [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 279-292]
 • جوکار، عبدالرسول مقایسه میزان استفاده از اینترنت در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه اصفهان و دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 223-238]
 • جوکار، عبدالرسول مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 157-170]
 • جوکار، عبدالرسول مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • جوکار، عبدالرسول درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 165-178]
 • جوکار، عبدالرسول مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 115-122]
 • جوکار، عبدالرسول نگرش کتابداران و اعضای هیئت علمی نسبت به خدمات اطلاع‌رسانی در کتابخانه میرزای شیرازی (کتابخانه مرکزی) دانشگاه شیراز و کتابخانه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 34-51]
 • جوکار، عبدالرسول پزشکی مبتنی بر شواهد و رویکرد دانشجویان نسبت به آن (موردپژوهی: دانشگاه علوم پزشکی شیراز) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 91-108]
 • جوکار، عبدالرسول کارآمدی فیلد "زبان" در موتورهای کاوش بین‌المللی برای بازیابی نتایج مرتبط در زبان فارسی و عربی (مطالعه مقایسه‌ای: گوگل، بینگ، و یاهو) [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 161-174]
 • جوکار، عبدالرسول ارتباط میان کیفیت مقالات حوزه علم اطلاعات در ویکی‌پدیای انگلیسی با رتبه‌ بازیابی‌شان در موتورهای جستجو [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 191-214]
 • جوکار، عبدالرسول بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • جوکار، عبدالرسول تحلیل سنجه‌های استنادمحور برای تعیین میزان ربط مقاله‌ها [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 56-76]
 • جولایی، سمیه همکاری‌های علمی و شبکه‌‌های هم‌تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف در طول سال‌های 2005- 2010 [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 166-186]
 • جونز، نوشته دبرا اندیشه انتقادی در جهان پیوسته [دوره 11، شماره 1، 1379، صفحه 125-134]
 • جی.جی چاودوری، نوشته اس.چاودوری و کاربرد نرم‌افزار سی.دی.اس. آی‌سیس در توسعه نظام مدیریتی کتابخانه [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 117-134]
 • جیم دل‌گادو، نوشته انریک پیگ، کاربرد میان‌کنشی ابرداده‌ها در تجارت الکترونیکی منابع چندرسانه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 134-141]

چ

 • چان، نوشته سای‌نوی کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • چاو، نوشته می‌وای. نقشه‌های مفهومی رایانه‌ای: ابزارهای عالی برای غنابخشیدن به کارگاه‌های کتابخانه‌ای [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 144-149]
 • چرنیش، ویلیام نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]
 • چشمه‌سهرابی، مظفر استانداردهای طراحی در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی شهر اصفهان [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 6-23]
 • چشمه‌سهرابی، مهرداد ضرورت بازسازی برنامه درسی جدید دوره کارشناسی رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 77-104]
 • چشمه سهرابی، مظفر تأثیر استفاده از اصطلاحنامه در بانک‌های اطلاعاتی کتاب‌شناختی بر میزان جامعیت، مانعیت، و مدت زمان جست‌وجوی اطلاعات بازیابی شده [دوره 11، شماره 2، 1379، صفحه 59-76]
 • چشمه سهرابی، مظفر رویکردهای نظری در تطور نظام‌های رده‌بندی منابع کتابخانه‌ای [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 7-27]
 • چشمه سهرابی، مظفر جایگاه میان‌رشته در طرح‌های رده‌بندی کتابخانه‌ای [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]
 • چشمه سهرابی، مظفر قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 7-26]
 • چشمه سهرابی، مظفر شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]
 • چشمه سهرابی، مظفر عملکرد موتورهای جستجوی گوگل، یاهو، و بینگ در بازیابی اطلاعات فارسی براساس رویکردهای ارزیابی فازی و کلاسیک [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 96-111]
 • چشمه سهرابی، مظفر عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 94-116]
 • چشمه سهرابی، مظفر ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 8-20]
 • چشمه سهرابی، مظفر آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 12-26]
 • چشمه سهرابی، مظفر رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • چشمه سهرابی، مظفر دیگری‌سازی در نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای در تقابل با برچسب‌گذاری اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 58-71]
 • چهری، عبدالشهاب بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • چهری، علی امید بررسی تطبیقی نیروی انسانی و مجموعة کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه رازی کرمانشاه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران در سال 1385 [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 25-40]
 • چوبک، ترجمه هدا رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه‌ای در کتابخانه‌ها و مؤسسه‌ها (مارس 2004) [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 303-322]

ح

 • حاج‌ابراهیمی، مهدی راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • حاجیان، آزاده رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسِست [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 72-92]
 • حاجی‌زین‌العابدینی، محسن داده‌های توصیفی و روابط کتابشناختی در پیشینه‌های کتابشناختی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران براساس استاندارد آر.دی.اِی. [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 22-40]
 • حاجی‌زین‌العابدینی، محسن وضعیت پیشینه‌های کتابشناختی پیایندهای فارسی در فهرست کتابخانه ملی ایران [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 97-109]
 • حاجی ‌زین‌العابدینی، محسن دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]
 • حاجی زین‌العابدینی، ترجمه محسن چگونگی ابرداده: ایجاد و استانداردها [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 134-145]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. در مقایسه با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 82-99]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن پنجمین سمینار سراسری کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، 11-9 مهرماه 1379 [دوره 11، شماره 4، 1379، صفحه 108-113]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن معرفی: از اِف‌آربی‌آر تا پِرِس‌اُاُ: گسترشی برای مدل‌سازی و مدیریت اطلاعات کتابشناختی پیایندها [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 183-190]
 • حاجی زین العابدینی، محسن تأثیر بازی‌وارسازی بر یادگیری فهرست‌نویسی دانشجویان رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 3-22]
 • حاجی عزیزی، نادیا کتابداران در جامعه اطلاعاتی فردا [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 200-212]
 • حاجیها، عباس رویکردهای نوین کتابخانه به فناوری‌های غیرکتابی در کتابخانه‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 97-118]
 • حاضری، افسانه وجوه اشتراک موضوعی در حوزه‌های علمی فعال مدیریت دانش براساس شاخص مرکزیت بینابینی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 111-128]
 • حافظیان رضوی، ترجمه کاظم مشارکت کتابخانه‌های عمومی در توسعه آموزش عالی در مناطق محروم روستایی [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 123-138]
 • حافظیان رضوی، کاظم تحول و تغییر در شیوه‌های آموزش: راهی برای ایجاد انگیزه استفاده از کتابخانه‌های تخصصی [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 75-81]
 • حافظیان رضوی، کاظم فراز و نشیب در تولید، انتشار، و توسعه پایگاه اطلاعاتی فیزیک، مهندسی الکترونیک، و کنترل (INSPEC) [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 145-160]
 • حافظیان رضوی، کاظم شناخت جامعه فرهنگی کشور از مفهوم اطلاعات و اطلاع‌رسانی [دوره 7، شماره 4، 1375، صفحه 23-42]
 • حبیبی، اسماعیل نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • حبیبی، سحر تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 93-111]
 • حبیبی، شفیع مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز در مصاف با دو استاندارد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 164-177]
 • حبیبی، شفیع نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 189-196]
 • حبیبی، شفیع کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 193-200]
 • حبیبی، شفیع وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • حبیبی فهیم، حبیب‌اله رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • حجازی، رقیه فیلدهای رابطه‌ای و کاربرد آنها در پیشینه‌های کتابشناختی فارسی برای نمایش روابط میان آثار [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 98-112]
 • حجازی، سیده رقیه تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 22-36]
 • حجازی، سیده رقیه سناریوهایی برای آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایرانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 74-93]
 • حداد، ترجمه زهرا کتابخانه ملی در قرن بیست و یکم: انقراض یا پویایی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 226-241]
 • حداد، زهرا تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری ارتباطات دانشکده علوم اجتماعی و ارتباطات علامه طباطبایی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 139-152]
 • حداد، زهرا میزان تأثیر به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی کتابشناسی بر کارآیی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 103-116]
 • حداد، زهرا بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از بانک اطلاعاتی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران در سال‌های 1378-1377 [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 90-100]
 • حداد اسکویی، علیرضا موانع پیاده‌سازی رایانش ابری (نمونه‌پژوهی: پورتال‌ کتابخانه‌های دیجیتالی ایران) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 151-170]
 • حری، ترجمه دکتر عباس گاهشماری در کتاب تاریخ‌الاطباء اسحاق بن حنین [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 81-89]
 • حری، عباس تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 52-75]
 • حری، عباس ضرروت تبیین بهره‌وری در فعالیت‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 3، 1379، صفحه 12-18]
 • حری، عباس بررسی فعالیت‌های علمی و پژوهشی اعضای هیئت علمی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران تا پایان سال 1378 [دوره 11، شماره 2، 1379، صفحه 9-36]
 • حری، عباس اهمیت و ضرورت به‌کارگیری منابع خارجی در تحقیقات کشور [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 7-12]
 • حری، عباس جوان مسلمان، رسانه، و موج چهارم [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 7-9]
 • حری، عباس نظام چندسطحی در ذخیره و بازیابی رایانه‌ای اطلاعات اسلامی [دوره 7، شماره 3، 1375، صفحه 8-13]
 • حری، عباس قیمت کتاب در طول برنامه پنجساله اول توسعه (1368-1372) [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 9-23]
 • حری، عباس مسائل و مشکلات ذخیره پیش‌همارا و بازیابی پس‌همارا در نظام کامپیوتری [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 8-15]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 1-5]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 419-421]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 7، شماره 4، 1375، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 7، شماره 3، 1375، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 7، شماره 2، 1375، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 8، شماره 1 و 2، 1376، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 10، شماره 4، 1378، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 10، شماره 3، 1378، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 10، شماره 1، 1378، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 11، شماره 4، 1379، صفحه 5-9]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 11، شماره 3، 1379، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 11، شماره 2، 1379، صفحه 5-8]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 11، شماره 1، 1379، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 12، شماره 1، 1380، صفحه 5-7]
 • حری، نوشته دکتر عباس اطلاع‌شناسی [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 393-395]
 • حریری، نجلا فراهم‌آوری منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 45-58]
 • حریری، نجلا نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آنها: مرور نظام‌مند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 150-165]
 • حریری، نجلا مقایسه استنادهای سنتی و تحت وب به مقالات مجلات دسترسی آزاد در حوزه علوم انسانی [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 124-139]
 • حریری، نجلا وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آموزه‌‌های فرهنگ اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 150-166]
 • حریری، نجلا رابطه سلامت روان و رضایت شغلی کتابداران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان اصفهان [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 58-75]
 • حریری، نجلا تحلیل استنادی منابع کتاب‌‌ها در باره حافظ [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 52-75]
 • حریری، نجلا رابطه فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 122-138]
 • حریری، نجلا سنجش رضایت کاربران نرم‌افزار کتابخانه دیجیتال پیام در کتابخانه‌های استفاده‌کننده از آن [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 66-84]
 • حریری، نجلا ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانة مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 22-39]
 • حریری، نجلا مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 137-150]
 • حریری، نجلا تحلیل شکاف کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 165-180]
 • حریری، نجلا سنجش رضایتمندی کاربران از اصطلاحنامه علوم اسلامی به‌عنوان ابزار بازیابی اطلاعات [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 141-160]
 • حریری، نجلا نقش شبکه‌های اجتماعی تخصصی وبی فارسی در اشتراک دانش [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 115-132]
 • حریری، نجلا چگونگی وجین مجموعه ک تاب‌ها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های منطقه شمال غرب کشور [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 95-108]
 • حریری، نجلا ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و احساس استقلال و موفقیت مدیران زن و مرد در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 115-126]
 • حریری، نجلا تأثیر جنسیت و دیگر ویژگی‌های جمعیت‌شناختی در رضایت شغلی کتابداران دانشگاهی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 35-49]
 • حریری، نجلا مقایسه میزان رضایت شغلی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی با سایر دانشگاه‌ها [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 72-91]
 • حریری، نجلا مدیریت مشارکتی و کاربرد آن در کتابخانه‌ها [دوره 11، شماره 4، 1379، صفحه 88-100]
 • حریری، نجلا مفهوم "ربط" در بازیابی از نظام‌های اطلاعاتی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 7-17]
 • حریری، نجلا تاثیر گردش شغلی بر بهره‌وری کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 75-90]
 • حریری، نجلا بررسی چگونگی استفاده پژوهشگران دو مؤسسه تحقیقاتی وابسته به سازمان تحقیقات، آموزش، و ترویج کشاورزی از خدمات کاوش با واسطه مرکز اطلاعات و مدارک علمی کشاورزی [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 129-144]
 • حریری، نجلا نتایج کاوش با واسطه و بی واسطه از پایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 26-38]
 • حریری، نجلا تأثیر عوامل ‌رفتاری بر ارتباطات علمی: تحلیلی مبتنی بر رگرسیون چندگانه [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 85-106]
 • حریری، نجلا فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 145-162]
 • حریری، نجلا نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • حریری، نجلا ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • حریری، نجلا مقوله‌ها، مؤلفه‌ها، و گویه‌های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات‌ کتابخانه عمومی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 76-96]
 • حریری، نجلا ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار (مطالعه موردی:پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 40-60]
 • حریری، نجلا پیشنهاد الگوی تحلیل عاملی اطلاع‌رسانی مخاطرات طبیعی شهری ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 3-19]
 • حریری‌زاده، معصومه تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 87-100]
 • حریری‌زاده، معصومه فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 45-54]
 • حسن‌زاده، الهه استفاده از دو رویکرد تلفیقی در سنجش سرآمدی عملکرد سازمانی مطالعه موردی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 38-56]
 • حسن‌زاده، الهه آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 47-62]
 • حسن‌زاده، حافظ محمد راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • حسن‌زاده، محمد ویژگی‌های رابط کاربر و قابلیت جستجو در نرم‌افزارهای پایگاه‌های علوم اسلامی براساس تجربه کاربران [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 111-127]
 • حسن‌زاده، محمد نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آنها: مرور نظام‌مند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 150-165]
 • حسن‌زاده، محمد عوامل تقویت‌کننده همکاری میان کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 86-109]
 • حسن‌زاده، محمد مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • حسن‌زاده، محمد استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • حسن‌زاده، محمد بیان نیاز اطلاعاتی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 90-111]
 • حسن‌زاده، محمد بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 53-70]
 • حسن‌زاده، محمد پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007 [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 175-200]
 • حسن‌زاده، محمد گرین‌استون: نرم‌افزار کد منبع باز برای راه‌اندازی کتابخانه دیجیتال [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 233-252]
 • حسن‌زاده، محمد چارچوبی نظری برای مطالعه دسترس‌پذیری در وب‌سایت‌ها: ارتقای وب‌سایت‌ها در راستای دولت الکترونیک [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 181-192]
 • حسن‌زاده، محمد درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • حسن‌زاده، محمد ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • حسن‌زاده، محمد تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 67-74]
 • حسن‌زاده، محمد نقش کتابداران و اطلاع‌رسانان در مدیریت دانش سازمان‌ها (با نگاهی به سرفصل‌های مقاطع سه‌گانه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران) [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 101-114]
 • حسن‌زاده، محمد جریان جهانی اطلاعات و چشم‌انداز ملی ما [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 83-95]
 • حسن‌زاده، محمد وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • حسن‌زاده، محمد شمه‌ای از سیبرنتیک: نظریه اطلاعات و کاربرد آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 92-99]
 • حسن‌زاده، محمد عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 101-111]
 • حسن زاده، الهه مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118 [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 40-51]
 • حسن زاده، محمد خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 52-64]
 • حسن زاده دیزجی، الهه پیشنهاد شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای کتابخانه ملی ایران بر مبنای ابعاد کارت امتیازی متوازن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 31-46]
 • حسن‌شاهی، محبوبه بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 61-76]
 • حسن لاریجانی، حجت‌الله ادوار تحولات کتابشناسی ملی ایران [دوره 7، شماره 3، 1375، صفحه 51-64]
 • حسن لاریجانی، حجت‌الله کتابنامه فرق اسلامی: آزمونی در زبان پارسی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 18-33]
 • حسن لاریجانی، حجت‌الله نظام عالی اطلاع‌رسانی و شورایعالی انفورماتیک کشور [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 37-47]
 • حسن‌وندی، محسن مطالعه مفید و اثربخش از نگاه آیات و روایات [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 151-162]
 • حسنی، محمدرضا روش‌های دستیابی اعضای هیأت علمی و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان به منابع اطلاعاتی مورد نیاز [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 157-172]
 • حسنی، محمدرضا بررسی وضعیت نشر کتاب در استان خراسان (1373-1377) [دوره 10، شماره 3، 1378، صفحه 94-103]
 • حسنی، محمدرضا نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 134-155]
 • حسینی، الهه مطالعه تعاملات میان‌رشته‌ای حوزه سیبرنتیک [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 161-175]
 • حسینی، الهه تحلیل توییت مقاله‌های علمی در توییتر [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 93-111]
 • حسینی، زهرا وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 164-178]
 • حسینی، سمیه بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی صنایع فولاد کشور و مقایسة آن با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 78-91]
 • حسینی، سید عابدین ارزیابی مجموعه‌های کتابخانه‌های دانشگاه‌های جامع با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 40-58]
 • حسینی، شهیمه‏السادات دیدگاه ناشران شهر تهران درباره حق مؤلف در ایران [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 42-56]
 • حسینی بهشتی، ملوک السادات ترسیم شبکه معنایی مفاهیم اسناد دیوانی دوره قاجار (مطالعه موردی:پایگاه اسناد آرشیو ملی ایران) [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 40-60]
 • حسینی جوادی، زهرا روند ارائه جوایز کتاب در ایران از آغاز تاکنون [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 41-56]
 • حسینی مقدم، محمد فناوری‌های نوین و آینده‌نگری چرخة نشر کتاب در ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-141]
 • حفیظی، زینب نقش مشارکتی کتابداران در توسعه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 67-81]
 • حق‌جو، مرال وضعیت اجرای طرح تکریم ارباب رجوع در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر آموزه‌‌های فرهنگ اسلامی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 150-166]
 • حق‌شناس، محمدعلی الذریعه و طبقات دایره‌المعارف‌های بزرگ شیعه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 7-33]
 • حقیقی، محمود ملاحظاتی در باب رده‌بندی دهدهی دیویی و تحولات ویرایش‌های اخیر آن [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 28-43]
 • حکیمی، رضا مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 52-58]
 • حکیمی، هوشنگ ارزیابی کیفی وبگاه‌های سازمان‌های جهاد کشاورزی کشور براساس شاخص‌های فائو [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 163-176]
 • حمداله‌زاده، فهیمه ارزیابی کارگاه‌های آموزشی سرای اهل قلم در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 26-36]
 • حمدی‌پور، افشین بررسی مقوله ارتباط در فرایند اطلاع‌یابی در فضای مجازی براساس نظریه تغییر بنیادین [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 55-74]
 • حمدی‌پور، ترجمه افشین ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 188-193]
 • حمدی پور، افشین عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]
 • حمیدپور، خیریه بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • حمیدی، ترجمه فاطمه یادگیری فعال و آموزش کتابخانه‌ای [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 220-228]
 • حمیدی، علی معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • حمیدی، علی ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 13-22]
 • حمیدی، فاطمه مرجع مجازی زنده: پدیده‌ای نو در عصر حاضر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 169-178]
 • حهانگرد، مصاحبه‌شونده: نصرالله گفتگو [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 121-127]
 • حیاتی، زهیر سنجش میزان آشنایی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز با پایگاه‌های اطلاعاتی تمام‌متن ابسکو، پروکوئست، ساینس دایرکت و الزویر و استفاده ایشان از آن [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 118-135]
 • حیاتی، زهیر بررسی و مقایسة قواعد فهرستنویسی توصیفی آنگلوآمریکن و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 114-130]
 • حیاتی، زهیر بررسی میزان رضایت اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز از پایگاه‌های پیوسته [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 61-76]
 • حیاتی، زهیر بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 61-78]
 • حیاتی، زهیر بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • حیاتی، زهیر معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • حیاتی، زهیر مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • حیاتی، زهیر میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • حیاتی، زهیر آموزش‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی در ایران: گذشته، حال، آینده [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 25-41]
 • حیاتی، زهیر توسعه آموزش کتابداری در استرالیا: عوامل تغییر [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 88-98]
 • حیاتی، زهیر هوشنگ ابرامی و کتابداری نوین ایران [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 84-94]
 • حیاتی، زهیر بررسی چگونگی تأثیر اینترنت بر رفتار اطلاع‌یابی و فعالیت‌های پژوهشی اعضای هیئت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران [دوره 11، شماره 4، 1379، صفحه 63-78]
 • حیاتی، زهیر بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 27-42]
 • حیاتی، زهیر تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر آموزش کتابداری، با توجه به برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 14-27]
 • حیاتی، زهیر اولویت‌بندی به نیازهای مراجعان کتابخانه ملی ایران با استفاده از متون داده‌کاوی و تصمیم‌گیری چندمعیاره [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 113-125]
 • حیدری، آزاده مشارکت متولیان در حوزه ترویج علم و رضایت‌مندی از عملکرد آنها: دیدگاه صاحبنظران حقیقی و حقوقی [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 170-194]
 • حیدری، ابراهیم بررسی ابعاد اقتصادی نشر کتاب الکترونیکی از دیدگاه ناشران ایرانی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 6-20]
 • حیدری، ابراهیم نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 174-194]
 • حیدری، ابراهیم موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 107-122]
 • حیدری، ترجمه غلام منابع اطلاعاتی الکترونیکی: با تأکید خاص بر مجلات الکترونیکی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 229-234]
 • حیدری، ترجمه غلام دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • حیدری، ترجمه مجید کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی در خدمت مرجع [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 98-107]
 • حیدری، غلام ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 29-40]
 • حیدری، غلام خدمات تحویل مدرک: مفهومی ناآشنا در کتابداری ایران [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 72-80]
 • حیدری، غلام‌رضا برنامه‌ریزی راهبردی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی: مبانی و الزامات آن [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 20-31]
 • حیدری، غلامرضا تأثیر آموزش عالی بر شایستگی‌های کانونی دانشجویان دوره‌ کارشناسی کتابداری و علم اطلاعات: مورد پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 30-50]
 • حیدری، غلامرضا بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 27-52]
 • حیدری، غلامرضا پست‏‌مدرنیسم و فراهم‏‌آوری و مدیریت مجموعه [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 63-81]
 • حیدری، غلامرضا روش‌شناسی پژوهش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: رویکرد کتاب‌شناختی [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 61-84]
 • حیدری، غلامرضا آشفتگی واژگان در منابع مرجع حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 47-62]
 • حیدری، غلامرضا شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 135-148]
 • حیدری، غلامرضا ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش" [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 39-60]
 • حیدری، غلامرضا ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • حیدری، غلامرضا طبقه‌بندی علوم از دیدگاه دانشمندان دوره اسلامی از قرن دوم هجری تا عصر حاضر [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 1-17]
 • حیدری، غلامرضا تأثیرات متقابل نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده فهرست‌های کتابخانه‌ای در ایران [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 22-36]
 • حیدری، غلامرضا مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]
 • حیدری، غلامرضا سناریوهایی برای آیندۀ فهرست‌های کتابخانه‌ای ایرانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 74-93]
 • حیدری، مجید بررسی امکان‌سنجی طرح نظام اطلاعاتی مدیریت در مراکز اطلاع‌رسانی [دوره 11، شماره 1، 1379، صفحه 22-31]

خ

 • خادمی، مریم ارتقای بازیابی معنایی اطلاعات با استفاده از برچسب‌گذاری و هستان‌شناسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 18-38]
 • خادمیان، مهدی شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 86-109]
 • خادمیان، مهدی نظریه دسترسی در مقابل مالکیت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 105-112]
 • خادمیان، مهدی امکان جایگزینی یا تکمیل سرعنوان‌های موضوعی کتابخانه کنگره با برچسب‌های اجتماعی لایبرری ‌ثینگ (نمونه‌پژوهی: حوزه‌های علوم انسانی، علوم اجتماعی، و علوم طبیعی) [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 29-43]
 • خادمی‌زاده، شهناز ارزیابی عملکرد کتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی به‌روش 360 درجه (نمونه‌پژوهی: کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه شهید چمران اهواز) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 157-170]
 • خادمی زاده، شهناز معیارهای ارزیابی کیفیت اطلاعات در سامانه‌‌‌های اطلاعاتی مستندات فنی: مرور نظام‌مند [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 104-114]
 • خادمی زاده، شهناز بازاندیشی در کارکرد کتابخانه‌های عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 3-21]
 • خادمی زاده، شهناز ساخت و اعتباریابی مقیاس شایستگی‎های مَنِشی و بایستگی‌های کنشی کتابداران کودک کتابخانه‌های عمومی [(مقالات آماده انتشار)]
 • خاصه، ترجمه علی‌اکبر نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 183-188]
 • خاصه، علی‌اکبر خدمات کتابداری: حلقۀ مفقوده در برنامه‌های آموزش الکترونیکی در ایران [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 132-145]
 • خاصه، علی‌اکبر وداع با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن: آر.دی.اِی. ابزاری برای فهرستنویسی منابع دیجیتالی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 321-336]
 • خاصه، علی‌اکبر لزوم و اهمیت وجود و اشاعه بیانیه رسالت در وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی: بررسی مقایسه‌ای وبگاه کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و کتابخانه‌های دانشگاهی عضو ARL [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 95-106]
 • خاصه، علی‌اکبر وجین در محیط‌های الکترونیکی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 229-238]
 • خاصه، علی‌اکبر روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 171-190]
 • خاصه، علی‌اکبر ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • خاصه، علی اکبر ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش" [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 39-60]
 • خاصه، علی اکبر تحلیل علم‌سنجی یک دهه فعالیت فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات (1388-1397) [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 38-50]
 • خاکپور، علی رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 88-96]
 • خالدی، نیر فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 170-186]
 • خالقی، نرگس شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 91-106]
 • خان‌‌سفید، مرضیه مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی با فیپای چاپی در صفحه حقوق کتاب‌های منتشره فارسی از ابتدا تا 1390 در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 120-138]
 • خان‌سفید، مرضیه نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 29-44]
 • خانی‌پور، رضا ارزیابی عملکرد اداره ‌‌کل اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران براساس مدل کارت امتیازی متوازن (BSC) [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 6-23]
 • خانی‌پور، رضا فهرست‌نویسی نشریات عربی در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 167-172]
 • خانی‌پور، رضا درآمدی بر فهرستنویسی کتاب‌های خطی [دوره 10، شماره 4، 1378، صفحه 37-48]
 • خانی‌پور، رضا تحلیل گرایش موضوعی گزیده مقالات ایفلا در مقایسه با اولویت‌های پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 77-93]
 • خانی پور، رضا مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی و چاپی در کتاب‌های کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 223-235]
 • خانیکی، هادی رابطه فضای مجازی و عام‌گرایی کاربران اینترنت در میان کارکنان سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 140-159]
 • خدیوی، ترجمه شهناز تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 231-250]
 • خدیوی، ترجمه و تلخیص شهناز بازتعریف فضای کتابخانه: امکان همزیستی کتاب، رایانه و کاربران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 255-266]
 • خدیوی، شهناز مروری بر اضطراب کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 109-114]
 • خراسانچی، مهرناز مقوله‌ها، مؤلفه‌ها، و گویه‌های تفکر پلتفرمی برای توسعه و اثربخشی خدمات‌ کتابخانه عمومی [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 76-96]
 • خرمایی، علیرضا بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • خسروجردی، ترجمه علی کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • خسروجردی، ترجمه علی مدیریت منابع انسانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 161-166]
 • خسروجردی، علی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 159-166]
 • خسروجردی، محمود تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • خسروی، جهان‌زیر بررسی میزان رضایت‌مندی استفاده‌کنندگان از پایگاه‌های اطلاعاتی کتابشناختی دیسک فشرده مرکز اطلاع‌رسانی و خدمات علمی جهاد سازندگی [دوره 10، شماره 1، 1378، صفحه 81-89]
 • خسروی، سمیرا بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • خسروی، فریبرز مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی با دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری ‌اطلاعات در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 160-173]
 • خسروی، فریبرز تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 26-37]
 • خسروی، فریبرز آیا کتاب‌های گران‌قیمت هم واسپاری می‌شوند؟ وضعیت اجرای قانون واسپاری منابع کتابی در کتابخانه ملی طی سال‌های 1381-1390 [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 6-21]
 • خسروی، فریبرز پیش‌‌نیازهای راه‌‌اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین‌کتابخانه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 60-72]
 • خسروی، فریبرز کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • خسروی، فریبرز مهارت سواد اطلاعاتی کتابداران و میزان انطباق آن با استاندارد (ACRL) در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 178-191]
 • خسروی، فریبرز مقایسه واژه‌های عنوان و چکیده پایان‌نامه‌ها با توصیفگرهای تعیین شده در نمایه سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 134-146]
 • خسروی، فریبرز بررسی وضعیت کتابخانة تخصصی نابینایان و کم‌بینایان کتابخانة ملی ایران و ارائة راهکارهایی برای بهبود وضعیت آن [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 62-76]
 • خسروی، فریبرز بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 115-122]
 • خسروی، فریبرز ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • خسروی، فریبرز مقدمه‌ای بر آسیب‌شناسی مطالعه در کشورهای جنوب [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 116-125]
 • خسروی، فریبرز سانسور کتابدارانه [دوره 11، شماره 2، 1379، صفحه 96-102]
 • خسروی، فریبرز عوامل تأثیرگذار بر "نمانام" (برند) کتابخانه ملی ایران [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 31-40]
 • خسروی، فریبرز سوادآموزی اطلاعاتی در مدارس [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 19-26]
 • خسروی، فریبرز سخن نخست: تغافل جمعی [دوره 27، شماره 3، 1395]
 • خسروی، فریبرز نیروهای هم سرنوشت [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 5-7]
 • خسروی، فریبرز تقدیم و تأخیر فاز [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 7-9]
 • خسروی، فریبرز کتابخانه ملی در یک نگاه [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 7-12]
 • خسروی، فریبرز تکفا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 7-9]
 • خسروی، فریبرز تساهل در پژوهش [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 7-11]
 • خسروی، فریبرز "چاله هرز" اطلاعات [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز دقیقه 90 [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز برلین و کتابخانه‌های بغداد [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز فناوری دروغ‌پرداز! [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز شکار یا فرار مغزها [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز جامعه چند زمانی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز میراث ملی ناماندگار [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز مدیریت جزیره‌ای [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 7-10]
 • خسروی، فریبرز نما یا نمایه! [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز تکنوپولی سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز اطلاعات و چاپلوسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز صفر و یک [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز سرقت ادبی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز صاحب درد [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز عقل‌گریزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز مراجعه‌کننده مولد [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز علم‌سنجی یا عالم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 9-11]
 • خسروی، فریبرز خامی و پختگی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز پژوهش‌های شبه میان‌رشته‌ای [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز سواد رسانه‌‏های اجتماعی کتابداران و کاربران و تأثیر استفاده از آن بر بهبود خدمات (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 133-150]
 • خسروی، فریبرز مقایسۀ شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های ملی جهان با ایزو 28118 [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 40-51]
 • خسروی، فریبرز یادداشت سردبیر: از سایه‌نویسی ‌ تا جعل عمیق (1) [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 7-11]
 • خسروی، فریبرز پیشنهاد شاخص‌های ارزیابی عملکرد برای کتابخانه ملی ایران بر مبنای ابعاد کارت امتیازی متوازن [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 31-46]
 • خسروی، فریبرز آوانویسی نام‌های فارسی در کتابخانه ملی ایران: سازگاری با استانداردهای ملی و جهانی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 8-23]
 • خسروی، مریم مقایسة استنادهای پایان‌نامه‌های گروه‌های آموزشی فنی مهندسی و علوم انسانی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 151-164]
 • خسروی، مریم بررسی و مقایسه رفتار اطلاع‌یابی مراجعان به کتابخانه پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 159-174]
 • خسروی، مریم بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]
 • خسروی، مریم تنش در کتابخانه [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 48-53]
 • خسروی، مریم طراحی و ساخت سامانه ارزیابی و سنجش کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 163-181]
 • خسروی تاج، حمیدرضا بررسی میزان کاربرد انواع منابع اطلاعاتی در پایان‌نامه‌های فارغ‌التحصیلان کارشناسی ارشد دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان در سال‌های 1374-1376 [دوره 11، شماره 1، 1379، صفحه 51-64]
 • خشت‌زر، کلثوم اثر تجربه، جنسیت، و سطح پیچیدگی وظیفه بر گم‌گشتگی دانشجویان در جستجوی مروری [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 63-76]
 • خطیری، مریم مقایسه عناصر اطلاعاتی فیپای الکترونیکی و چاپی در کتاب‌های کودکان و نوجوانان [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 223-235]
 • خلف‌‌آبادی، راضیه ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام. [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 91-110]
 • خلیلی، لیلا میز آرشیو دیجیتالی: ارائه الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 239-260]
 • خلیلی، مریم استفاده و رضایت اعضای هیئت علمی از پایگاههای اطلاعاتی آبونمان شده دانشگاه علوم پزشکی ارومیه [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 24-40]
 • خندان، محمد منطق ریاضی برتراند راسل و دلالت‌های آن در سازماندهی اطلاعات و سازه‏‌های موضوعی آن [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 7-24]
 • خندان، محمد تحلیل انتقادی نسبت فلسفه اطلاعات و علم کتابداری و اطلاع‌رسانی براساس دیدگاه لوچیانو فلوریدی [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 7-32]
 • خنیفر، حسین بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش‌آموزان استان قم با تأکید بر کتابخوانی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 86-105]
 • خواجه نامقی، اعظم شناسائی نیازهای اطلاعاتی و میزان رضایت مراجعه‌کنندگان کتابخانه‌های سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 86-109]
 • خواجوی، محمد استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]
 • خوشبخت، ملیکا معرفی مدل ملزومات کارکردی پیشینه‌‌های کتابشناختی [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 116-129]
 • خوشبخت، ملیکا بررسی میزان انطباق پیشینه‌های کتابشناختی موجود در پایگاه نسخ خطی خانة کتاب با استاندارهای فهرستنویسی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 115-122]
 • خوش‌تراش پسندیده، ترجمه فریده سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 277-282]
 • خوش‌ تراش سندی، ملیحه تأثیر همکاری مشاور اطلاعاتی بر چگونگی اجرای پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد پرستاری [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 59-68]
 • خوش‌تراش سندی، ترجمه ملیحه مرجع سیار: نگرشی نو در ارائه خدمات به کاربران [دوره 12، شماره 4، 1380، صفحه 121-127]
 • خوشرو، سیداحمد بررسی میزان رضایت استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه‌های عمومی شهر کرمان [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 29-38]
 • خوش‌مشرب، سهیلا صحت ساختار ظاهری داده‌ها در پیشینه‌های کتابشناختی اپک کتابخانه ملی ایران [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 33-47]
 • خونجوش، فرشاد همبستگی میان شاخص‌های اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخص‌های دگرسنجی و استناد [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 171-192]
 • خویدکی، سمانه نقش مشارکتی کتابداران در توسعه نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 67-81]
 • خیشوند، علی شناسایی و اولویت‌بندی موانع یکپارچه‌سازی در نظام‌‏های مدیریت اسناد الکترونیکی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 29-47]

د

 • دادخواه، پروانه نیازهای اطلاعاتی موسیقی‌دانان ایرانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 13-21]
 • داکن‌فیلد، نوشته کریستوفر ارتباطات از راه دور و زیربنای فناوری اطلاعات در اطلاع‌رسانی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 138-149]
 • دامادی، ترجمه سعید نابودی خاطرات با هدف‌گیری کتابخانه‌ها و آرشیوها در بوسنی و هرزگوین [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 69-78]
 • دانایی‌مقدم، دلنشین تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 26-37]
 • دانایی‌مقدم، دلنشین تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 27-42]
 • دانش، ترجمه فرشید ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • دانش، ترجمه فرشید شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 169-174]
 • دانش، فرشید کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 148-163]
 • دانش، فرشید رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • دانش، فرشید ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • دانشگاهی و پژوهشی، انجمن کتابخانه‌های استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • داودی، ترجمه مهدی کتابخانه، اطلاعات، اقتصاد [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 242-255]
 • داودی، مهدی سیر و سلوک آقای محقق [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 108-114]
 • داودی، نوشته مهدی مقدمه‌ای بر جنبه‌های نظری رده‌بندی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 271-301]
 • داورپناه، محمدرضا جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]
 • داورپناه، محمدرضا نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • داورپناه، محمدرضا آسیب‌شناسی سؤالات آزمون کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی و عدم تطابق آن با واحدهای درسی دوره کارشناسی این رشته [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 13-24]
 • داورپناه، محمدرضا تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 71-80]
 • داورپناه، محمدرضا رویکرد اجتماعی - فرهنگی و تاریخی در مطالعه کتابشناختی و منابع مرجع [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 95-104]
 • دبیری، اکرم چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 59-66]
 • دخت‌عصمتی، محدثه ارزیابی کارگاه‌های آموزشی سرای اهل قلم در بیست و دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 26-36]
 • دراگولانسکو، نیکولا جورج ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 188-193]
 • درخشان، مریم‌السادات ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • درخوش، ملیحه گسترش‌‌‌‌های الگوی مرجع مفهومی سیداک: پاسخ به نیازهای سازماندهی دانش در حوزه‌‌‌‌های موضوعی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 94-112]
 • درودی، فریبرز نقش مصورسازی در فرایند بازیابی اطلاعات [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 154-173]
 • درودی، فریبرز تحلیلی بر تبیین نقد منابع اطلاعاتی [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 80-100]
 • درودی، فریبرز ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 6-23]
 • درودی، فریبرز راهبردهای موثر در بهرهگیری از نشانگرها، نمادها در طراحی رابطکاربر [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 104-125]
 • درودی، فریبرز خوشه‌بندی اطلاعات [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 160-185]
 • درودی، فریبرز بازیابی تصویرهای رقومی بر اساس روش‌ها و فنون خودکار در محیط وب و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 99-114]
 • درودی، فریبرز تعامل سازه‌های مهم ژئوپلیتیک و اطلاعات در جهان معاصر [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 153-176]
 • درودی، فریبرز نگارش تصویری با تصویرسازی مفاهیم: بهره‌گیری از سواد دیداری و زبان تصویر برای درک مؤثر اطلاعات [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 273-288]
 • درودی، فریبرز تأثیر استفاده از فن‌آوری واقعیت مجازی در فعالیت‌ها و فرایندهای حرفه‌ای کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 109-124]
 • درودی، فریبرز عوامل مؤثر در نقد و بررسی کتاب [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 173-184]
 • درودی، فریبرز کاربرد مدیریت راهبردی در کتابخانه [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 77-94]
 • درودی، فریبرز مصورسازی اطلاعات [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 213-232]
 • درودی، فریبرز بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • درودی، فریبرز توجه به عوامل فرهنگی، فرصتی برای رضایت شغلی (نمونه‌پژوهی: کتابخانه ملی ایران) [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 161-173]
 • درودی، فریبرز رابطه میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانه‌های عمومی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 95-106]
 • دریانورد، مریم پژوهشنامه نقد ادب عربی دانشگاه شهید بهشتی: مطالعه کتاب‌سنجی مقالات [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 81-95]
 • دستغیب، محمد مروری بر قالب‌بندی ایکس ام.ال. و کاربرد آن در بازیابی اطلاعات [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 81-87]
 • دستغیب، محمدباقر مروری بر نمایه‌سازی متنی، محتوایی و فازی تصاویر رقمی: نظام بازیابی تصاویر رقمی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 111-116]
 • دستغیب، محمدباقر پیاده‌سازی پایگاه اطلاعاتی چکیده انگلیسی مقالات فارسی در کتابخانه منطقه‌ای علوم و فناوری شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 269-279]
 • دلداده، نسرین عصر جدید در طراحی عامل هوشمند با استفاده از رهیافت الگوریتم‌های ژنتیک [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 210-198]
 • دلقندی، فائزه اثربخشی مطالعات کتاب‌درمانی در حوزه کودکان و نوجوانان با روش فراتحلیل [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • دلقندی، فائزه ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • دلیلی، حمید داده‌های توصیفی و روابط کتابشناختی در پیشینه‌های کتابشناختی کتابخانه‌های دیجیتالی ایران براساس استاندارد آر.دی.اِی. [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 22-40]
 • دهخدایی، رضا ارزشیابی مجلات علمی-پژوهشی علم اطلاعات و دانش‌شناسی براساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 8-20]
 • دهقانی، ترجمه لیلا فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • دهقانی، لیلا مقایسه موتورها و فراموتورهای جستجو در پاسخ‌گویی به سؤالات مرجع آنی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 171-188]
 • دهقانی، لیلا مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 233-252]
 • دهقانی، لیلا بررسی و مقایسه نسخه‌های رایگان Infotrieve و PubMed با نسخه‌های تجاری Ebsco و FirstSearch یایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 63-78]
 • دهقانی، لیلا واکاوی تحولات مفاهیم نوین اطلاعاتی و تأثیر آنها بر مفاهیم کتابداری و اطلاع‌رسانی با استفاده از نظریه سیستم‌های اجتماعی لومان [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 7-28]
 • دهقانی، مژده یک خدمت و دو دیدگاه: تحلیل شکاف میان دیدگاه کتابداران و کاربران کتابخانه ملی از خدمات ارائه شده، دریافت شده و مورد انتظار [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 188-207]
 • دهقانی، مژده گزارش: تلاش براى حفظ تنوع فرهنگى در آرشیو دانشگاه ملبورن: احیاى آلبوم ایرانى از مجموعه آرشیوى جرمین گریر [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 211-216]
 • دوگان اَتِلگان، نوشته مصطفی اَغ‌بُلُوت، کتابخانه‌ها و کتابداری در ترکیه [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 116-125]
 • دوگچی، زهره نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 111-127]
 • دولانی، عباس مقایسۀ فهرست‌های پیوستة دانشگاهی ایران و انگلستان [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 178-198]
 • دولانی، عباس مروری بر نمایه‌سازی خودکار و نرم‌افزارهای رایج در تولید آن [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 291-310]
 • دولانی، عباس فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 145-162]
 • دولی، کیم ای. نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]
 • دیاری، ساره رابطه بین دگرسنجه‌ها و شاخص‌های استنادی اسنیپ، رتبه‌بندی نشریات سایماگو، ایگن‌فاکتور، و ضریب تأثیر نشریات علوم پزشکی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 167-180]
 • دیانی، محمدحسین پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 18-38]
 • دیدگاه، فرشته رویکردی ساختاری به استاندارد توصیف و دسترسی به منابع با تأکید بر دو مدل مبنای آن الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های کتابشناختی و الگوی ملزومات کارکردی پیشینه‌های مستند [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 197-214]
 • دیده‌گاه، فرشته اضطراب کتابخانه‌ای در میان دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه شیراز برمبنای ویژگی‌های زمینه‌ای [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 42-61]
 • دیده‌گاه، فرشته اضطراب پژوهش و دلایل بروز آن در پژوهشگران و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها: بررسی متون [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 58-72]
 • دیده‌گاه، فرشته کارنامه همکاری علمی ایران و کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سالهای 1900 تا 2008 [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 94-108]
 • دیلمقانی، میترا عوامل مؤثر بر اشتراک‌گذاری داد‌ه‌های پژوهشی: مرور پیشینه‌ها [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 123-139]
 • دیماری، محمدرضا پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • دیوس، نوشته بتی بارتلت مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 101-113]
 • دیویس، نوشته راد اینترنت ابزاری در خدمت کتابداران آسیایی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 73-87]

ذ

 • ذاکر شهرک، مینا ارزیابی عملکرد کتابخانه‌های کانون پروش فکری کودکان و نوجوانان در ایران براساس روش تحلیل راهبردی SWOT [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 6-25]
 • ذاکری‌فرد، فاطمه سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 84-92]
 • ذوالفقاری، ثریا کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 147-159]
 • ذولفعلی‌نژاد، عادل مشکلات و نقاط ضعف شبکه رزنت از دیدگاه کاربران دانشگاه شهید باهنر [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 115-122]

ر

 • رابرت بویسی، نوشته آن بیشاب و مرکز انتقال اطلاعات علمی و فنی (STI) مدیریت اطلاعات استراتژیک به‌منظور توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 80-92]
 • رادباوه، ترجمه علی کاربرد میان‌کنشی ابرداده‌ها در تجارت الکترونیکی منابع چندرسانه‌ای [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 134-141]
 • رادباوه، علی میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 129-138]
 • رادفر، حمیدرضا فراهم‌آوری منابع الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی ایران [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 45-58]
 • رادفر، حمیدرضا قابلیت‌های وب در اشاعه گزینشی اطلاعات [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 161-170]
 • رادمهر، علی بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • رادمهر، علی بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • راماسش و وای. ونکاتش، نوشته سی.پی. منابع اطلاعاتی الکترونیکی: با تأکید خاص بر مجلات الکترونیکی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 229-234]
 • رایس، نوشته جیمز آموزش بهره‌گیری از کتابخانه به هر یک از استفاده‌کنندگان: آیا آموزش باید در پرسش و پاسخهای مرجع گنجانیده شود؟ [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 42-56]
 • ربیع‌زاده، زهرا بررسی وضعیت استناد در مدخل‌های اعلام جغرافیایی لغت‌نامه دهخدا [دوره 11، شماره 3، 1379، صفحه 53-61]
 • ربیعی، محبوبه مقایسه عناصر اطلاعاتی در پیشینه‌های فهرستنویسی پیش از انتشار (فیپا) و فهرستنویسی بعد از انتشار (فاپا) کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: شباهت و تفاوت‌ها [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 146-162]
 • رجایی‌پور، سعید بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی براساس مدل دنیسون [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 24-40]
 • رجب‌زاده عصارها، امیرحسین وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟ [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 61-70]
 • رجبعلی‌بگلو، رضا راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 43-62]
 • رجبعلی بگلو، رضا تأثیر نظام‌های اطلاعاتی بر شکل‌‌گیری مدل‌های ذهنی کاربران کتابخانه‌‌های دیجیتالی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 21-40]
 • رجبی، سیدمنصور موتورهای جستجوی فارسی: ارزیابی امکانات جستجو، بازیابی اطلاعات، میزان جامعیت و مانعیت، و تعیین همپوشانی میان آنها [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 133-150]
 • رجبی، غلامرضا دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • رجبی، محمد کتاب و کتابت در اسلام [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 7-20]
 • رجبی، محمد کتاب و کتاب در اسلام [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 147-164]
 • رجبی، محمدحسن احمد آرام، دانشمندی زمان‌شناس و متعهد (به مناسبت یکصدمین سال تولد او) [دوره 11، شماره 4، 1379، صفحه 101-107]
 • رجبی، محمدحسن سیاست‌ها و برنامه‌های نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (1357-1377ش/ 1979-1999م) (سخنرانی در دانشگاه مطالعات خارجی ژاپن، 7 مارس 1999) [دوره 10، شماره 1، 1378، صفحه 15-24]
 • رجبی، نوشته محمد کتاب و کتابت در اسلام [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 5-25]
 • رجبی‌پور میبدی، بتول استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 60-76]
 • رجبی‌پور میبدی، علیرضا استفاده از مدل تحلیل شکاف برای بررسی کیفیت خدمات کتابخانه: گزارشی از دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 60-76]
 • رحمان‌پور، سمیه راهبرد جستجو و بازیابی اطلاعات در پاب‌مد و رابط‌های آن [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 219-232]
 • رحمانی، بتول تحلیل محتوای روزنامه‌های کثیرالانتشار در دوره‌های هشتم و نهم ریاست جمهوری اسلامی از نظر مطالب مرتبط با کتاب و کتاب‌خوانی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 79-92]
 • رحمانی، بتول بررسی تعداد مقالات و گزارش‌های منتشر شده درباره کتاب و کتابخوانی در سال‌های 1374 و 1375 و تطبیق آنها با موارد مشابه در سال‌های 1376 و 1377 [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 13-22]
 • رحمانی سفیدویه، مهرزاد تولیدات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز در سال‌های 1379-1386 [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 104-127]
 • رحیم‌اف، نوشته عبدالرحیم وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 178-199]
 • رحیمی، حسین تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • رحیمی، صالح نگرش‌های رایج در نمایه‌سازی و بازیابی تصاویر در محیط وب [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 133-150]
 • رحیمی، صالح رابطه میان سواد اطلاعاتی و توانایی کاربران کتابخانه‌ها در تشخیص اخبار جعلی براساس مؤلفه‌های اطلاع‌نگاشت ایفلا [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 7-26]
 • رحیمی، علیرضا مقایسه‌ عناصر ابرداده‌ای و زبان نشانه‌گذاری فرامتن در پیشینه‌های بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 160-176]
 • رحیمی، فروغ نگاهی به تحلیل‌رفتگی شغلی یا سندرم برن اوت و حضور آن در حرفه کتابداری [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 289-302]
 • رحیمی، فروغ نگرش کاربران مرکز اطلاع‌رسانی «مرکز منطقه‌ای اطلاع‌رسانی علوم و فن‌آوری» نسبت به حرفه کتابداری [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 279-292]
 • رحیمی، ماریه مطالعه تولیدات، اثرگذاری و مشارکت علمی کشورهای منطقه خاورمیانه در پایگاه اسکوپوس [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 120-137]
 • رحیمی، ماریه همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 235-248]
 • رحیمی‌نژاد، زهرا امکان‌سنجی ایجاد کتابخانه دیجیتالی جهت پشتیبانی از یرنامه‌های آموزش از راه دور دانشگاه پیام نور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 27-50]
 • رخشان نیا، ندا فراتحلیل رابطه زیرساخت و مدیریت دانش در کتابخانه‌ها [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 23-42]
 • رخشانی، مریم توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. در مقایسه با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 82-99]
 • ردالمایر، نوشته آندرش نابودی خاطرات با هدف‌گیری کتابخانه‌ها و آرشیوها در بوسنی و هرزگوین [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 69-78]
 • رزاقی اصفهانی، ترانه بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • رستگارپور، حسن تأثیر کتاب داستانی واقعیت افزوده بر درک خواندن کودکان [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 27-42]
 • رستمی، فاطمه وضعیت خدمات‌دهی در بخش نسخ خطی کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 147-162]
 • رستمی جمیل، فرهاد ویژگی‌های ساختاری و محتوایی صفحه خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قیاس با فرانکفورت [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 59-70]
 • رسولی، بهروز نیازهای آموزشی کتابداران برای ارائه خدمت به کاربران با آسیب بینایی: دیدگاه کتابداران و استادان علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 174-194]
 • رسولی، بهروز رضایت کاربران با آسیب بینایی از خدمات بخش نابینایان کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 38-54]
 • رسولی، بهروز بازیابی اطلاعات جغرافیایی در محیط وب: مروری بر نوشته‌ها و ترسیم مدل مفهومی [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 105-126]
 • رسولی، بهروز موانع و چالش‌های توسعه فروشگاه‌های برخط کتاب در ایران: دیدگاه مدیران [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 107-122]
 • رسولی، بهروز روند پژوهش‌‌های حوزه کتابخانه‌های دیجیتالی: گذشته، حال و آینده [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 33-49]
 • رسولی، لیلا عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از اطلاعات در حوزه نشر الکترونیک [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 101-111]
 • رسولی، معصومه نیازسنجی آموزش حین خدمت کارکنان در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 171-191]
 • رسولی املشی، مرضیه بررسی وضعیت کتابخانه‌های صنعت نفت شهر تهران و ارائه راه‌کارهای عملی [دوره 11، شماره 2، 1379، صفحه 49-58]
 • رشیدی، کیانوش به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 22-37]
 • رشیدی شریف‌آباد، کیانوش سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 86-103]
 • رضائی شریف‌آبادی، ترجمه و تلخیص سعید آرشیوها و همکاری در عصر اطلاعات [دوره 7، شماره 2، 1375، صفحه 100-109]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید سنجش عناصر پورتال‌های دانش در پورتال‌های دانشگاهی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 84-92]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید وب‌نامه راهی به سوی استفاده مؤثر از وب جهانی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 152-158]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید ارزیابی صفحات وب کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و ارائه الگوی پیشنهادی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 12-19]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید مالکیت معنوی در عصر الکترونیک [دوره 8، شماره 3، 1376، صفحه 18-25]
 • رضازاده، حجت‌اله شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • رضایی، شیوا مقالات رایگان وب و میزان استفاده از آنها: مورد اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 157-170]
 • رضایی دینانی، مینا تأثیر برچسب‌گذاری معنایی در رفع ابهام هم‌نویسه‌های تخصصی از نظر ریزش کاذب در بازیابی متون علمی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 107-124]
 • رضایی‌‌شریف‌‌آبادی، سعید میزان بهره‌گیری از استانداردهای ابرداده‌ای در ذخیره‌سازی نسخه‌های خطی موجود در پایگاه‌‌‌های نسخه‌های خطی فارسی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 132-148]
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید بررسی زیرساخت‌های مدیریت دانش در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 74-88]
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید وضعیت حفاظت در سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و مقایسه آن با کتابخانه‌های ملی استرالیا، انگلستان، ایالات متحده، و کانادا [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 162-180]
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید ساختار و محتوای خط‌مشی دسترسی و ارائه خدمات بخش نسخه‌های خطی کتابخانه‌های کشور [دوره 22، شماره 3، 1390، صفحه 74-86]
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 88-102]
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 88-86]
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • رضوانی، شهلا مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • رضوی، سید علی اصغر کشف مؤلفه‌های کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 94-108]
 • رضوی، سید علی اصغر تبیین و شناسایی عوامل موثربر سیستم اطلاعات مدیریت و تاثیر آن بر کتابخانه، موزه و اسناد مجلس شورای اسلامی [(مقالات آماده انتشار)]
 • رضوی، علی اصغر شاخص‌های عملکرد کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 24-37]
 • رضوی، علی اصغر مرور نظام‌مند پژوهش‌های داده‌های پیوندی [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 105-123]
 • رفیعی مقدم، ترجمه فریده ارائه خدمات به سالمندان [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 309-314]
 • رفیعی مقدم، ترجمه فریده افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]
 • رُمن، نوشته استیفن نسخه‌های خطی اسلامی در کتابخانه‌های کانادا (مونترال و تورنتو) [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 73-79]
 • رنجبر کوچکسرایی، فاطمه نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 197-212]
 • رهادوست، فاطمه ضعف زبان و اختلال در انتقال، مصرف و تولید اطلاعات: پژوهشی در زمینه دانش ترجمه مترجمان مقالات کتابداری [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 64-71]
 • رهادوست، فاطمه تدوین سرعنوانهای موضوعی پزشکی فارسی: گامی در جهت یکدست‌سازی واژگان پزشکی فارسی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 50-75]
 • رهادوست، نوشته فاطمه سرعنوانهای موضوعی پزشکی (مش) [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 313-334]
 • رهبری‌نژاد، محمد نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 197-212]
 • رهدار، معصومه شناسایی عوامل تأثیرگذار در به‌کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری‌های فارسی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 156-174]
 • روتشتاین، نوشته ساموئل تربیت کتابدار مرجع [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 235-266]
 • روحی‌‌دل، الهه وضعیت بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران براساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 184-198]
 • روشندل اربطانی، طاهر یادگیری سازمانی در کتابخانه؛ گزارشی از کتابخانه‌های مرکزی دانشگاهی در تهران [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 216-226]
 • رولی، تألیف جنیفر مدیریت دانش؛ کتابداری نوین؟ از نگهبانان تاریخ تا دروازه‌بانان آینده [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 151-160]
 • رویان و مونیکا کرمر، نوشته بروس رهنمودهای ایفلا برای مواد دیداری - شنیداری و چندرسانه‌ای در کتابخانه‌ها و مؤسسه‌ها (مارس 2004) [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 303-322]
 • ریاحی‌‌نیا، نصرت وضعیت بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران براساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 184-198]
 • ریاحی‌نیا، نصرت رابطه باورهای خودکارآمدی و مهارت‌های کاربران برای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 127-140]
 • ریاحی‌نیا، نصرت موانع به‌اشتراک‌گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین‌المللی (ویاف) [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 57-73]
 • ریاحی‌نیا، نصرت مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 175-199]
 • ریاحی‌نیا، نصرت جایگاه سامانه اطلاعات مدیریت در کتابخانه ملی ایران [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 71-88]
 • ریاحی‌نیا، نصرت اثربخشی مطالعات کتاب‌درمانی در حوزه کودکان و نوجوانان با روش فراتحلیل [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • ریاضی‌پور، مریم ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • ریسمانباف، امیر جنبش دکومانتاسیون گم شده در هیاهوی فناوری [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 50-68]
 • ریسمانباف، امیر اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • ریگی، طاهره پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 18-38]
 • ریند-تات، استفان نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 183-188]
 • رینز، نوشته ویم آر. نقش کتابدار در فرایند طراحی ساختمان کتابخانه [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 66-76]

ز

 • زاچرت، نوشته مارتا جین آموزش مدیریت اطلاعات: بازتاب پژوهش‌های آموزشی مورد نیاز در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 383-391]
 • زارع، فاطمه ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359) [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 110-128]
 • زارع‌زاده، ترجمه فاطمه قوانین اخلاقی کتابداران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 199-200]
 • زارع‌زاده، ترجمه فاطمه کاربرد مجلات صرفا الکترونیکی در تحقیقات علمی [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 207-223]
 • زارع‌زاده، ترجمه فاطمه گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • زارع‌زاده، فاطمه ایکس.ام.ال. چیست و چه کاربردهایی در کتابخانه دارد؟ [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 37-44]
 • زارع‌زاده، فاطمه عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری مدیران اجرایی دانشگاه‌های علوم پزشکی در استفاده یا عدم استفاده از اینترنت [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 63-73]
 • زارع‌زاده، فاطمه سواد رسانه‌‏های اجتماعی کتابداران و کاربران و تأثیر استفاده از آن بر بهبود خدمات (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 133-150]
 • زارع‌زاده، فرانک بررسی روابط کتابشناختی در فهرستنویسی کتابشناسی ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 20-29]
 • زارع گاوگانی، وحیده نقش معنویت در تغییر رفتار افراد وابسته به اینترنت از طریق گفتگوی رایانه‌ای [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 197-212]
 • زارعی، عاطفه علم‌سنجی: بررسی وضعیت تحقیقات اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های آزاد اسلامی منطقة پنج و شناسایی مشکلات آنها در تولید اطلاعات علمی [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 119-136]
 • زارعی، عاطفه رویکردی آموزشی به مدیریت کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 227-236]
 • زارعی، عاطفه مسائل خط‌مشی مجموعه‌گستری از دیدگاه مدیران کتابخانه‌های دانشگاه‌های مجری دوره کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 23-34]
 • زارعی، عاطفه ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 129-151]
 • زارعی، عاطفه مؤلفه‌‌های مدیریت راهبردی کتابخانه‌‌های عمومی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 40-71]
 • زارعی، عیسی وضعیت خدمات‌دهی در بخش نسخ خطی کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 147-162]
 • زارعی، میترا رویکردهای رایج در انتصاب علوم کتابداری به سایر حوزه‌های موضوعی در پایگاه‌های اطلاعاتی انگلیسی زبان [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 154-168]
 • زارعی، هاجر انعکاس مفاهیم "علم اطلاعات و دانش‌شناسی" در درسنامه‌های دوره ابتدایی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 83-95]
 • زاهدی‌راد، زهرا آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 75-93]
 • زبردست، مریم خـدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 98-117]
 • زبردست، مریم نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 151-165]
 • زراعت‌کار، ندا رابط‌های کاربر در کتابخانه‌های دیجیتالی کودکان: پیشنهاد الگوی بهینه برای کودکان ایرانی [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 70-83]
 • زراعت‌کار، ندا بررسی میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی از مجلات لاتین مرتبط با رشته [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 87-96]
 • زراعت کار، ندا ارزیابی وب‌سایت نشریات انگلیسی زبان رده‌بندی شده توسط وزرات علوم، تحقیقات و فناوری؛ و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 26-37]
 • زره‌ساز، محمد ارزیابی جایگاه و عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران در فرایند آموزش غیررسمی کتابداران و اطلاع‌رسانان ساکن استان‌های تهران و خراسان [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 9-24]
 • زره‌ساز، محمد ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • زره‌ساز، محمد رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 13-28]
 • زره‌ساز، محمد راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 43-62]
 • زره‌ساز، محمد مدل مرجع کتابخانه‌ای اف.‌آر.‌بی.‌آر.: تثبیت مدل‌های اف.‌آر.بی.‌آری در پیوند با محیط داده‌های پیوندی [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 63-80]
 • زره ساز، محمد سازماندهی اطلاعات در ایران: فرصت‌ها و راهکارهای پیشنهادشده برای رفع چالش‌ها [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 103-123]
 • زرین، ترجمه طاهره خدمات مناسب کتابخانه‌های علوم پزشکی در کشورهای جهان سوم [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 84-92]
 • زمانی، بی‌بی عشرت میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • زمانی، بی‌بی عشرت یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • زمانی، عشرت فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]
 • زندی، بهمن بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامی و ارائه راهکارهای عملی جهت بهبود وضع موجود [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 91-108]
 • زندیان، ترجمه فاطمه ارتباطات از راه دور و زیربنای فناوری اطلاعات در اطلاع‌رسانی الکترونیکی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 138-149]
 • زندیان، فاطمه خدمات مرجع در کتابخانة مرکزی دانشگاه قم و رضایت مراجعان: یک نظرسنجی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 128-150]
 • زندیان، فاطمه بررسی دسترس‌پذیری وب‌سایت وزارتخانه‌های دولت جمهوری اسلامی ایران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 53-70]
 • زندیان، فاطمه تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 67-74]
 • زندیان، نوشته فاطمه ارزشیابی مجموعه منابع مرجع فنی و مهندسی در سه دانشگاه ایران [دوره 4، شماره 2، 1372، صفحه 211-242]
 • زهادی، ترجمه فیروزان مرکز انتقال اطلاعات علمی و فنی (STI) مدیریت اطلاعات استراتژیک به‌منظور توسعه اقتصاد منطقه‌ای [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 80-92]
 • زهادی، ترجمه فیروزان کتابداری در شوروی: حقیقت دگرگونی [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 245-267]
 • زهراوی، ترجمه فرحناز استانداردهای برخورد اخلاقی کتابداران و کتابخانه‌های کتابهای نایاب، نسخ خطی و مجموعه‌های خاص [دوره 4، شماره 4، 1372، صفحه 507-528]
 • زوارقی، ترجمه رسول چگونه یک کتابدار رقومی تربیت کنیم: بررسی تطبیقی برنامه‌های درسی امریکایی - اروپایی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 123-131]
 • زوارقی، رسول ارائة الگویی برای ویژگی‌های نمایشی و رابط کاربری اپک‌های وب‌بنیاد ایران [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 37-74]
 • زوارقی، رسول چشم‌اندازی بر راهبردها، ابزارها، و مهارت‌های مدیریت دانش شخصی (پی‌.کی.ام.‌) [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 177-198]
 • زوارقی، رسول بررسی جایگاه دو مفهوم مشارکت و دانشگاه نامرئی در ارتباطات علمی غیررسمی [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 51-76]
 • زوارقی، رسول دانش‌نامه‌های پویا: بستری مناسب جهت استفاده از خرد جمعی در دانش‌نامه‌نویسی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 193-210]
 • زوارقی، رسول ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]
 • زوارقی، رسول کتابخانه‌های عمومی آینده [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 149-160]
 • زوارقی، رسول نمایه‌سازی معنایی پنهان [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 129-144]
 • زوارقی، رسول بررسی مقوله ارتباط در فرایند اطلاع‌یابی در فضای مجازی براساس نظریه تغییر بنیادین [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 55-74]
 • زوارقی، رسول ساختار فکری علم اطلاعات و دانش‌شناسی: از نظر "دیداری‌سازی حوزه دانش" [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 39-60]
 • زوارقی، رسول ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 43-62]
 • زوارقی، رسول عوامل مؤثر بر نگرش دختران دانش‌آموز مدارس استعدادهای درخشان در خصوص مطالعه و خواندن [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 44-56]
 • زیارتی عزیز، اکرم نگرش کتابداران نسبت به جایگاه آتی خود در عرصه تحولات فناورانه (موردپژوهی: کتابداران کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی) [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 151-165]
 • زیپکووتز، نوشته فی افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]
 • زیلپر، نوشته نادیا صنعت نشر در شوروی: نتایج گلسنوست [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 229-244]
 • زیمرمان، نوشته ف.و. گاهشماری در کتاب تاریخ‌الاطباء اسحاق بن حنین [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 81-89]
 • زینالی تازه‌کندی، مهدی نظری بر مبانی فلسفی ربط: ثابت، سیال، یا هردو: ارزیابی ربط در نظام‌های بازیابی اطلاعات برمبنای دیالکتیک افلاطونی [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 97-116]
 • زینس، نوشته کیم راهبرد کاوش نظام‌مند بازیابی اطلاعات در عصر نظام‌های جهانی اطلاعات [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 155-158]

ژ

 • ژاکوب، الین ک. هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • ژانگ، ونژین ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]

س

 • سادات‌ موسوی، علی کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2 [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 110-124]
 • سادات‌موسوی، علی چرا پژوهشگران استناد می‌کنند؟: پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان [دوره 25، شماره 3، 1393، صفحه 79-91]
 • سادات ‌موسوی، علی نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 65-77]
 • سادات موسوی، علی کتاب‌های کتابخانة مرکزی دانشگاه شهید باهنر کرمان: پراکندگی موضوعی و گزارش استفاده [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 152-163]
 • سادات موسوی، علی تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 83-104]
 • سارا فاین، نوشته ژانگ جین و تأثیر رفتار انسانی در طراحی رابط در نظام بازیابی اطلاعات [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 124-132]
 • سازمان جهانی خواربار کشاورزی سازمان ملل متحد (فائو)، تهیه‌کننده: آشنایی با کریس: نظام اطلاعاتی تحقیقات جاری کشاورزی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 79-96]
 • سالاری، محمود راهبردها و برنامه عملیاتی نظام مدیریت پژوهشی در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی (نمونه‌پژوهی: سازمان کتابخانه‌ها، موزه‌ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی) [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 43-62]
 • سالمی، نجمه مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • سام آرام، کبری بهبود روش محاسبه مدخل‌ها در نمایه گردان جایگشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 61-72]
 • سامانیان، مصیب وضعیت کمی تولید اطلاعات علمی اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 55-72]
 • سامانیان، مصیب چگونه می‌توان رفتار استفاده‌کننده کتابخانه را ارتقاء بخشید [دوره 11، شماره 2، 1379، صفحه 126-136]
 • سامانیان، مصیب تحلیل رفتار اطلاع‌یابی پزشکان شهرستان بجنورد [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 89-100]
 • سامانیان، مصیب بررسی نظرات دانشجویان و مدرسان دروس عملی کتابداری درباره کمیت و کیفیت دروس عملی کارورزی در دانشگاه‌های دولتی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 34-47]
 • سان، تألیف پینگ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 193-198]
 • سانتیاگو، نوشته سوزانه فهرستهای مشترک و نظام بین‌المللی اطلاعات پیایندها [دوره 4، شماره 2، 1372، صفحه 195-210]
 • سپهر، فرشته مشکلات نشر نمایشنامه برای کودکان و نوجوانان: دیدگاه صنعت نشر [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 110-123]
 • سپهر، فرشته رفتار اطلاع‌یابی مدیران سازمان فرهنگی - هنری شهرداری تهران [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 213-240]
 • سپهر، فرشته روند ارائه جوایز کتاب در ایران از آغاز تاکنون [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 41-56]
 • ستاری، بهزاد نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 215-238]
 • ستوده، ترجمه هاجر پنج قانون جدید کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 135-138]
 • ستوده، هاجر به سوی جهانی‌سازی ادب پارسی: بررسی وضعیت تارگاه‌های ادبیات پارسی در وب [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 22-37]
 • ستوده، هاجر تفاوت عملکرد جستجوی مروری کاربران با سبک‌های شناختی و تجربیات متفاوت: نمونه‌پژوهی وب‌سایت‌های فروش کالا [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 67-84]
 • ستوده، هاجر مقایسه رفتار و راهبردهای مرور کاربران دارای سبک‌های شناختی کلامی- دوسویه-تصویری در تعامل با وب [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 129-145]
 • ستوده، هاجر همبستگی میان شاخص‌های اثرگذاری پژوهشی: تحلیل عاملی شاخص‌های دگرسنجی و استناد [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 171-192]
 • ستوده، هاجر بافتار استنادهای مقاله‌‌های علم اطلاعات [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 24-44]
 • ستوده، هاجر سنجش شباهت نظرات داوری آزاد و محتوای مقالات علمی به‌روش پردازش زبان طبیعی [دوره 31، شماره 2، 1399، صفحه 86-103]
 • ستوده، هاجر شناسایی عوامل مؤثر بر فرمول بندی عبارت جستجو: یک مرور نظام مند [(مقالات آماده انتشار)]
 • سجادی، ترجمه مهشید "وب‌نگاشت‌سنجی" افقی نوین در پژوهش‌های علم اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 273-278]
 • سجادیان، محمد کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 147-159]
 • سرینی‌وسولو، و. نقش کتابدار دیجیتال در مدیریت نظام‌های اطلاع‌رسانی دیجیتالی [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 133-143]
 • سعادت، رسول مجلات دسترسی آزاد: مفاهیم و کاربرد [دوره 22، شماره 1، 1390، صفحه 126-145]
 • سعادت، رسول جایگاه میان‌رشته در طرح‌های رده‌بندی کتابخانه‌ای [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 27-50]
 • سعادت، رسول قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 7-26]
 • سعادت، علیرضا بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 41-50]
 • سعادتجو، ابراهیم چند توصیه برای چاپ مقالات استخراج‌شده از مدلاین [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 99-106]
 • سعدین خرم، صبا سنجش رتبه‌بندی سامانه‌های پیشنهاددهندۀ مقاله در تقابل با رتبه‌بندی کاربران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 46-57]
 • سعیدی، حوریه آموزش نظامی در ایران (دوره قاجاریه) براساس کتاب‌های آموزشی خطی و چاپ سنگی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 13-26]
 • سعیدی، حوریه از ایلخانیگری قاجارها تا دولت قاجاریه [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 92-101]
 • سلاجقه، مژده دگرسنجه‌ها: راهی نو در علم‌سنجی [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 71-84]
 • سلاجقه، مژده جایگاه مهندسی ارزش در خط‌مشی انتخاب و فراهم‌آوری منابع کتابخانه‌ای [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 23-38]
 • سلاجقه، مژده رابطه بین دگرسنجه‌ها و شاخص‌های استنادی اسنیپ، رتبه‌بندی نشریات سایماگو، ایگن‌فاکتور، و ضریب تأثیر نشریات علوم پزشکی [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 167-180]
 • سلامی، مریم سواد رسانه‌‏های اجتماعی کتابداران و کاربران و تأثیر استفاده از آن بر بهبود خدمات (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 133-150]
 • سلامی، مریم فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکه‌های اجتماعی علمی: زمینه‌ها، موانع، الزامات، و عوامل تأثیرگذار [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 153-171]
 • سلامی، مریم نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 134-155]
 • سلامی، مریم اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • سلامی، مریم تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]
 • سلامی، مریم ربط در شبکه‌های اجتماعی علمی‌: موردِ شبکه علمی ریسرچ‌گیت [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]
 • سلطانعلی دستجردی، حمیده اولویت‌های مورد انتظار کاربران از صفحه رابط کاربر کتابخانه دیجیتالی مورد مطالعه: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 39-52]
 • سلطانی، پوری بازسازی کتابخانه اسکندریه [دوره 7، شماره 2، 1375، صفحه 7-18]
 • سلطانی، ترجمه شیفته آموزش کتابدار مرجع: یک دوره مقدماتی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 28-41]
 • سلطانی، ترجمه شیفته انجمنهای کتابداران و پیشرفت کتابداری در کشورهای جهان سوم [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 146-164]
 • سلطانی، ترجمه شیفته کتابخانه‌های بزرگ جهان: کشتیهای نوح در طوفان [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 93-109]
 • سلطانی، شیفته آشنایی با مجلات کتابداری ایران [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 65-78]
 • سلطانی‌فر، صدیقه حق طبع در کتب چاپ سنگی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 91-98]
 • سلطانیفر، صدیقه منشی نِول‌کشور: احیاگر کتب فارسی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 215-222]
 • سلطانیفر، صدیقه چاپ سنگی و پیدایش آن در ایران [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 81-85]
 • سلمانی ندوشن، ابراهیم نرم‌افزارهای متن باز و فرصت‌های نو برای کتابداران ایران [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 189-196]
 • سلمانی ندوشن، ابراهیم کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 193-200]
 • سلیمان، نوشته سفر فعالیتهای علمی و پژوهشی کتابداران در تاجیکستان [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 224-228]
 • سلیمان‌پور، سمیرا واکاوی تحولات مفاهیم نوین اطلاعاتی و تأثیر آنها بر مفاهیم کتابداری و اطلاع‌رسانی با استفاده از نظریه سیستم‌های اجتماعی لومان [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 7-28]
 • سلیمان‌زاده نجفی، نیره سادات واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 13-29]
 • سلیمانی، ترجمه محمدرضا عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • سلیمانی، محمدرضا پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده‌های موضوعی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • سلیمانی، ناهید مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • سلیمانی‌نژاد، عادل ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 6-23]
 • سلیمانی نژاد، عادل رابطه میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانه‌های عمومی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 95-106]
 • سلیم گندمی، حمید ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 239-248]
 • سلیمی، پروانه بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • سلیمی‌فر، ژاله رابطه باورهای خودکارآمدی و مهارت‌های کاربران برای جستجو در پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 127-140]
 • سنگری، محمود ارزیابی عملکرد انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی از دید اعضا [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 7-24]
 • سه‌دهی، مریم تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]
 • سهراب‌زاده، سارا درک کودکان 7 تا 14 سالة ایرانی از رابط کاربر وبگاه کتابخانه ملی کودکان و نوجوانان ایران [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 111-126]
 • سهلی، فرزانه تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی – ترویج [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 123-138]
 • سهلی، فرزانه تحلیل سوات و موقعیت‌یابی راهبردی کتابخانه ملی ایران در قالب بازاریابی: قیمت و مکان [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 89-110]
 • سهیلی، فرامرز مفاهیم مرکزیت و تراکم در شبکه‌های علمی و اجتماعی [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 92-108]
 • سهیلی، فرامرز کاربردهای وب‌سنجی در سنجش ارتباطات علمی [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 148-163]
 • سهیلی، فرامرز رؤیت‌پذیری، تأثیر وبی ، همکاری میان وب‌سایت‌های مدارس کتابداری و اطلاع‌رسانی در آمریکا [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 140-153]
 • سهیلی، فرامرز میزان تولید اطلاعات علمی پژوهشگران بخش آب سازمان آب و برق خوزستان در طی سال‌های 1377-1385 با استفاده از شاخص‌های علم‌سنجی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 263-278]
 • سهیلی، فرامرز میز آرشیو دیجیتالی: ارائه الگویی برای میز آرشیو دیجیتالی معاونت اسناد ملی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 19، شماره 3، 1387، صفحه 239-260]
 • سهیلی، فرامرز وب‌سنجی: تفاوت‌ها و شباهت‌های آن با علم‌سنجی، اطلاع‌سنجی و کتاب‌سنجی [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 213-228]
 • سهیلی، فرامرز بررسی رفتار اطلاع‌یابی کتابداران کتابخانه‌های تخصصی شهرستان اهواز در استفاده از شبکه اینترنت [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 25-38]
 • سهیلی، فرامرز تحلیل پیوندهای وب‌سایت‌های سازمان‌های نانو فن‌آوری: یک مطالعه وب‌سنجی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 89-104]
 • سهیلی، فرامرز "درگاه" دریچه‌ای به منابع اینترنتی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 103-122]
 • سهیلی، فرامرز ارزش پروانه‌های ثبت اختراع کشورهای اسلامی براساس عامل اهمیت [دوره 27، شماره 2، 1395، صفحه 129-148]
 • سهیلی، فرامرز کاربرد نقشه‌های به‌دست‌آمده از تحلیل هم‌رخدادی واژگان پروانه‌های ثبت اختراع در آشکارسازی دانش فنی [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 147-159]
 • سهیلی، فرامرز اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش [دوره 28، شماره 2، 1396، صفحه 123-140]
 • سهیلی، فرامرز ویژگی‏‌های مشترک قوانین تجربی معروف در علم‏‌سنجی: نگاهی از زاویه دسته‏‌بندی داده‌‏ها براساس توزیع فراوانی [دوره 27، شماره 1، 1395، صفحه 25-42]
 • سهیلی، فرامرز روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 171-190]
 • سهیلی، فرامرز اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • سهیلی، فرامرز تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]
 • سهیلی، فرامرز ربط در شبکه‌های اجتماعی علمی‌: موردِ شبکه علمی ریسرچ‌گیت [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]
 • سوداگر، ترجمه سیمین ارائه خدمات مرجع به معلولین در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 57-74]
 • سوداگر، ترجمه سیمین نقش کتابخانه ملی در توسعه سیاست ملی اطلاع‌رسانی در کشور سوئد [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 165-177]
 • سودبخش، لیلا کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 119-130]
 • سودبخش، لیلا کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]
 • سودبخش، لیلا تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]
 • سودبخش، لیلا ساختمان و طراحی کتابخانه‌های پزشکی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 71-90]
 • سیادت، سید علی مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • سیار، ابوالقاسم بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش‌آموزان استان قم با تأکید بر کتابخوانی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 86-105]
 • سیامک، مرضیه تأثیر محیط دانشگاهی بر سواد اطلاعاتی دانشجویان کاردانی کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 54-71]
 • سیامک، مرضیه مدیریت حقوق دیجیتال: فرصت‌ها و چالش‌ها [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 253-272]
 • سیامکی، صبا گرایش موضوعی کتاب‌های تألیفی و ترجمه شده کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 1373- 1387 [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 78-91]
 • سیامکی، صبا تحولات روش‌شناسی پژوهش‌ در نشریات علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی ایران در پرتو تغییر درجه علمی آنها (مطالعه مقایسه‌ای) [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 113-130]
 • سیداحمدی زاویه، سیدسعید تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 87-100]
 • سید حسینی، شهره واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 13-29]
 • سیدمنیر، ترجمه فریده عامه مردم و آموزش کتابشناختی: فرصتهای از دست رفته در ایجاد محیط اطلاعاتی مثبت [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 112-133]
 • سیدین، سیدحسام فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 45-54]
 • سیدین، مریم‌سادات واسپارگاه‌های دیجیتال انجمن‌های علمی جهان با دسترسی آزاد [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 164-178]
 • سیفی، لیلا امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 33-48]
 • سیفی، لیلی عوامل تأثیرگذار بر به‌کارگیری پرمیس در کنسرسیوم محتوای ملی براساس نظریه اشاعه نوآوری‌های راجرز [دوره 26، شماره 3، 1394، صفحه 9-22]
 • سیفی، لیلی شناسایی عوامل تأثیرگذار در به‌کارگیری شناساگر شیء رقمی برای محتوای ادواری‌های فارسی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 156-174]
 • سیفی، لیلی نقش کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی در ترویج و اشاعه خدمات کارآفرینی: مرور نظام‌مند [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 39-57]

ش

 • شاخصی، سعید بیست سال تولید علم در پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 42-63]
 • شادان‌پور، فرزانه خط‌مشی و گسترش مجموعه [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 53-62]
 • شادان‌پور، فرزانه جایی میان صفر و یک [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 9-10]
 • شادانپور، ترجمه فرزانه ماجرای دزدی از کتابخانه سلطنتی کاخ گلستان (تهران، 1325ق.) [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 178-186]
 • شادانپور، فرزانه تدوین راهبرد پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1394 تا 1399) [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 69-86]
 • شارما و کی.آر. ویشواناتان، نوشته آر.کی. کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • شاکری، ر.ع. "اصل نسخه" و کاربرد آن در کتابداری [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 268-270]
 • شاکری، صدیقه تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 84-97]
 • شاکری، صدیقه میزان جامعیت و مانعیت ابزارهای کاوش فارسی اینترنت در بازیابی اطلاعات در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 1، 1387، صفحه 177-199]
 • شاکری مطلق، محبوبه کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 150-169]
 • شامبر، نوشته لیندا سند چیست؟ تأملی دوباره در باب مفهوم سند در عصر اضطراب [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 112-119]
 • شاه‌شجاعی، علی اخلاق اطلاعات در محیط دیجیتال [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 26-47]
 • شاه‌شجاعی، علی بررسی سایت‌های رایگان انگلیسی‌زبان تمام‌متن کتاب‌های داستان کودکان [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 71-86]
 • شاه‌شجاعی، علی زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 241-254]
 • شاه‌شجاعی، علی مروری بر وضعیت کتابخانه‌های روستایی و ارائه طرح‌های پیشنهادی [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 72-95]
 • شاه‌شجاعی، علی نقش ارتباطات و اطلاع‌رسانی در توسعه روستایی [دوره 10، شماره 3، 1378، صفحه 16-33]
 • شاه‌شجاعی، علی مدیریت اطلاعات و انتقال فن‌آوری اطلاع‌رسانی در عصر فراصنعتی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 25-33]
 • شاه شجاعی، ترجمه علی خدمات کتابخانه‌ای با استفاده از شتر برای چوپانان عشایری در کنیا [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 139-148]
 • شاهوار، شبنم ارتقای رضایت کاربران کتابخانه با استفاده از سامانة مدیریت ارتباط با مشتری: گزارش یک تجربه [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 22-39]
 • شاهوار، شبنم مدیریت ارتباط با مشتری در کتابخانه‌‌ها [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 137-150]
 • شجاعی، ترجمه حجت جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • شجاعی، ترجمه محسن وضعیت کتابداری در تاجیکستان و راههای بهبود آن [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 178-199]
 • شجاعی، ترجمه منصوره کتابخانه‌های روسیه در شرایط اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 97-107]
 • شجاعی، منصوره اطلاع‌رسانی در خدمت محیط‌زیست: طرح نظام اطلاع‌رسانی زیست‌بوم‌شناسی [دوره 7، شماره 1، 1375، صفحه 74-80]
 • شرافتی، ثریا وضعیت کتابخانه‌های آموزشگاهی (مقطع متوسطه) استان کهگیلویه و بویراحمد [دوره 15، شماره 1، 1383، صفحه 145-153]
 • شربی، نوشته لوئیز آموزش کتابدار مرجع: یک دوره مقدماتی [دوره 3، شماره ۱، ۲، ۳، و ۴، 1371، صفحه 28-41]
 • شرفی، علی مدل موضوعی برای پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 25، شماره 4، 1393، صفحه 21-32]
 • شرفی، علی موضوع‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1384- 1388 در دانشگاه‌های دولتی ایران [دوره 24، شماره 3، 1392، صفحه 110-130]
 • شریف، عاطفه خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 52-64]
 • شریف، عاطفه رده‌بندی کتابخانه‌ای در منابع فارسی: مروری نظام‌مند [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 77-102]
 • شریف زاده، رحمان مدل متقارن تعامل اطلاعاتی: باز تعریفی از جایگاه فناوری در تعامل اطلاعاتی [دوره 31، شماره 4، 1399، صفحه 114-135]
 • شریف‌مقدم، هادی بررسی زمینه‌یابی ارائه خدمات کتابخانه‌ای به‌وسیله تلفن همراه در کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 48-66]
 • شریف‌مقدم، هادی دیدگاه فهرستنویسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران درباره قواعد توصیف و دسترسی به منبع (آر.دی.ای.) و بررسی میزان پذیرش آن [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 94-119]
 • شریف‌مقدم، هادی سواد رسانه‌‏های اجتماعی کتابداران و کاربران و تأثیر استفاده از آن بر بهبود خدمات (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران) [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 133-150]
 • شریف‌مقدم، هادی فعالیت اعضای هیئت علمی در شبکه‌های اجتماعی علمی: زمینه‌ها، موانع، الزامات، و عوامل تأثیرگذار [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 153-171]
 • شریف‌مقدم، هادی نگرش فهرست‌نویسان ایرانی نسبت به فهرست‌نویسی اجتماعی [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 134-155]
 • شریف مقدم، هادی اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 6-24]
 • شریف مقدم، هادی اُپک‌ها و ابهامات موجود در انتقال مفاهیم اطلاعاتی [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 23-36]
 • شریف مقدم، هادی جنبش ساختمان کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران با توجه ویژه به جنبه‌های معماری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-47]
 • شعبانی، احمد بررسی فرهنگ سازمانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی براساس مدل دنیسون [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 24-40]
 • شعبانی، احمد نظرسنجی در مورد استقرار سیستم شناسایی با فرکانس رادیویی (آر.اف.آی.دی.) در کتابخانه‌های دانشگاهی اصفهان [دوره 24، شماره 4، 1392، صفحه 140-153]
 • شعبانی، احمد ارزیابی خدمات مرجع الکترونیکی وب‌سایت کتابخانه‌های دانشگاهی منطقه مرکزی کشور [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 6-20]
 • شعبانی، احمد بررسی وضعیت کتابخانه‌های تخصصی صنایع فولاد کشور و مقایسة آن با استانداردهای کتابخانه‌های تخصصی ایران [دوره 21، شماره 1، 1389، صفحه 78-91]
 • شعبانی، احمد ارزیابی نیازهای اطلاعاتی اعضای هیئت علمی دانشگاه لرستان [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 13-30]
 • شعبانی، احمد بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 49-64]
 • شعبانی، احمد بررسی میزان پویایی کتابخانه‌های مدارس دوره راهنمایی و متوسطه اصفهان [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 72-82]
 • شعبانی، احمد بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 36-44]
 • شعبانی، احمد مطالعات غیردرسی دانش‌آموزان دوره متوسطه و شناسایی عوامل مؤثر بر آن از نظر دانش‌آموزان شهرضا [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 47-55]
 • شعبانی، احمد مسائل کتابداری در یادداشت‌های قزوینی [دوره 11، شماره 3، 1379، صفحه 100-108]
 • شعبانی، احمد کتابخانه‌های بیمارستانی شهر اصفهان وضعیت موجود و مسائل توسعه [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 43-53]
 • شعبانی، احمد نظریه‌پردازی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی با استفاده از روش‌شناسی عمومی لینهام [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 7-14]
 • شعبانی، احمد واکاوی کاربست نظریه سطوح یکپارچه در نظام‌های سازمان‌دهی دانش [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 11-29]
 • شعبانی، احمد قابلیت رده‌بندی‌های مردمی در تقویت نظام‌های سازماندهی دانش حرفه‌ای: مروری بر مفاهیم و پژوهش‌ها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 7-26]
 • شعبانی، احمد شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]
 • شعبانی، احمد عوامل مؤثر بر استفاده از پیشنهاد پرسش: ارائه مدل تأثیر و تأثر با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 94-116]
 • شعبانی، احمد خلاقیت سازمانی و مهارت‌های اطلاعاتی و ارتباطی کتابداران [دوره 30، شماره 3، 1398، صفحه 72-80]
 • شعبانی، احمد آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 12-26]
 • شعبانی، احمد دیگری‌سازی در نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای در تقابل با برچسب‌گذاری اجتماعی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 58-71]
 • شعبانی، احمد واکاوی دیدگاه‌ها و آرای بیرگر یورلند در حیطه سازماندهی دانش [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 13-29]
 • شعبانی، احمد مؤلفه‌های مدیریت داده‌های پژوهشی در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 20-39]
 • شعبانی، نوشته احمد دو سند در تاریخ کتابداری ایران [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 388-394]
 • شعبانی ورکی، بختیار بازنمایی‌گرایی: بنیان‌های فلسفی زبان در سازماندهی و بازیابی اطلاعات [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 3-15]
 • شفیع‌پور مطلق، محمدرضا بررسی و مقایسه میزان آگاهی دانشجویان از شیوه‌های مطالعه [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 36-44]
 • شفیعی، سلیمان ارزیابی سطح بلوغ مدیریت دانش براساس چهارچوب APO (نمونه‌پژوهی: کتابخانه‌های‌ مرکزی و دانشکده‌ای دانشگاه رازی) [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 143-155]
 • شفیعی علویجه، پریسا مقایسه‌ عناصر ابرداده‌ای و زبان نشانه‌گذاری فرامتن در پیشینه‌های بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 160-176]
 • شفیعی علویجه، سیما مقایسه‌ عناصر ابرداده‌ای و زبان نشانه‌گذاری فرامتن در پیشینه‌های بازیابی شده از پایگاه‌های اطلاعاتی تخصصی پزشکی ایران و جهان [دوره 23، شماره 2، 1391، صفحه 160-176]
 • شقاقی، مهدی مدیریت دانش و سواد اطلاعاتی و رابطه متقابل آنها در محیط کسب و کار [دوره 19، شماره 2، 1387، صفحه 107-126]
 • شقاقی، مهدی ساخت و اعتباریابی پرسشنامۀ سنجش عوامل ساختاری اثرگذار بر سرقت علمی دانشجویان [دوره 29، شماره 3، 1397، صفحه 7-37]
 • شکارچی، سکینه میزان کاربرد مؤلفه ‏های مدیریت پست‌مدرن در موزه ‏های شهر تهران [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 43-60]
 • شکاری، محمدرضا بازاندیشی در کارکرد کتابخانه‌های عمومی از منظر حوزه عمومی یورگن هابرماس [دوره 32، شماره 2، 1400، صفحه 3-21]
 • شکرانه ننه‌کران، فرهاد عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 115-124]
 • شکرزاده، نگین شاخص‌های علم‌سنجی گمراه‌کننده و استفاده مجله‌های ایرانی از آنها [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 8-23]
 • شکفته، مریم رویکردهای یازده‌گانه تحلیل حوزه در کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 237-252]
 • شکفته، مریم الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • شکوهیان، حسن خـدمات اشاعه اطلاعات گزیده در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ایران: مقایسه با هدف ارائه الگوی مناسب [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 98-117]
 • شهباز، افسانه بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 43-60]
 • شهباز، سیما بازتاب وندالیسم کتابخانه‌ای در کتاب‌نوشته‌ها [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 43-60]
 • شهبازی، ترجمه رحیم موتورهای جستجو [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 142-151]
 • شهبازی، شهرام آسیب‌شناسی انگلیسی‌نویسی مآخذ فارسی در مقالات و چالش‌های آن در بازیابی اطلاعات از پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 28، شماره 4، 1396، صفحه 31-54]
 • شهبازی، مهری عوامل مؤثر در استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی: بررسی نگرش‌ها و عملکرد دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 54-71]
 • شهرابی، ترجمه افسانه آموزش مدیریت اطلاعات: بازتاب پژوهش‌های آموزشی مورد نیاز در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 383-391]
 • شهرابی، رضا پیش‌‌نیازهای راه‌‌اندازی پورتال جامع کتابخانه ملی برای ارائه خدمات مشترک بین‌کتابخانه‌ای [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 60-72]
 • شهرابی، رضا تلگرام ابزاری نوین در ارائه خدمات مرجع مجازی: تحلیل محتوای پرسش‌های مطرح‌شده از طریق تلگرام مرجع مجازی کتابخانه ملی ایران [دوره 30، شماره 2، 1398، صفحه 81-95]
 • شهرزادی، لیلا بررسی هزینه - سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 2003 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 129-140]
 • شهریاری، پرویز خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • شهریاری، پرویز تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • شهریاری، پرویز تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (1351-1381) [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 89-102]
 • شهریاری، پرویز تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • شهسواری، ویدا میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • شهمیرزاد، طیبه بررسی وضعیت فراهم‌آوری و مجموعه‌سازی کتابخانه‌های عمومی کشور [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 111-136]
 • شهمیرزادی، طیبه معرفی کتابخانه بریتانیا و نگاهی به مرکز خدمات تحویل مدرک آن [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 112-125]
 • شهمیرزادی، طیبه میزان بهره‌مندی از خدمات تحویل مدرک خارج از کشور در ایران [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 11-25]
 • شهمیرزادی، طیبه رعایت استانداردهای کتابخانه‌ای در کتابخانه‌های مراکز آموزشی (نمونه‌پژوهی: وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور) [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 143-156]
 • شولر، نوشته دیتریش گزارشی خاص از محمل‌های مواد دیداری - شنیداری و تاریخ شفاهی در کشورهای استوایی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 149-158]
 • شیخان، ناهید شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • شیخ شعاعی، ترجمه فاطمه هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • شیخ شعاعی، فاطمه سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (مش) و کاربرد آن در بازیابی پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 109-128]
 • شیرازی، علی‌اصغر حروف فارسی و عربی در نخستین کتاب‌های چاپی فارسی و عربی در جهان [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 64-85]
 • شیرازی، علی‌اصغر سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]
 • شیرانی، فرهاد تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • شیردل، فریبا مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه‌های اطلاع‌رسانی این دانشگاه‌ها [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 201-220]
 • شیرزاد، مجید تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]
 • شیرزاد، مجید ربط در شبکه‌های اجتماعی علمی‌: موردِ شبکه علمی ریسرچ‌گیت [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]
 • شیری، تألیف علی زمینه‌های تحقیق در کتابخانه‌های دیجیتالی: تحولات و روندهای جاری [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 179-185]
 • شیری، ترجمه علی‌اصغر اینترنت و آموزش عالی [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 111-116]
 • شیری، ترجمه علی‌اصغر تکنولوژی، ساختار سازمانی و اقتصاد بزرگراههای اطلاعاتی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 97-107]
 • شیری، ترجمه علی‌اصغر اساس علم اطلاعات [دوره 5، شماره 1 و 2، 1373، صفحه 93-104]
 • شیری، علی‌اصغر تحلیل کتابشناختی آثار انگلیسی محققان و نویسندگان خارجی درباره کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 72-89]
 • شیری، علی‌اصغر شبکه اطلاع‌رسانی: نظریه، تعاریف، و تاریخچه [دوره 7، شماره 4، 1375، صفحه 75-90]
 • شیری، علی‌اصغر آشنایی با شبکه بین‌المللی اینترنت [دوره 5، شماره 3 و 4، 1373، صفحه 37-51]
 • شیزری، زهرا کتابهای منتشر شده فارسی در زمینه علوم پزشکی در طی برنامه پنجساله اول [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 25-39]

ص

 • صابر، سمیرا رده‌بندی کتابخانه‌ای در منابع فارسی: مروری نظام‌مند [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 77-102]
 • صابر راثی، محمد مشکلات جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی: کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 179-196]
 • صابری، ترجمه مریم کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • صابری، محمدکریم تحلیل محتوای چکیده پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال و علوم و تحقیقات از سال 1380- 1386 [دوره 23، شماره 1، 1391، صفحه 112-128]
 • صابری، محمدکریم زوال منابع اینترنتی استناد شده در مجله Information Research [دوره 20، شماره 2، 1388، صفحه 241-254]
 • صابری، محمدکریم تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات (1375-1385) [دوره 19، شماره 4، 1387، صفحه 149-164]
 • صابری، محمدکریم کارآفرینی در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: یک تحلیل عاملی اکتشافی [دوره 28، شماره 3، 1396، صفحه 29-45]
 • صابری، مریم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • صادق‌زاده وایقان، علی نقش کتابداران و متخصصان اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی ایران در پیشبرد پژوهش پژوهشگران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 196-214]
 • صادق‌زاده وایقان، علی فراهم‌آوری نسخه‌های خطی در ایران: ضرورت، شیوه‌ها، مشکلات، و راهکارها [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 119-142]
 • صادق‌زاده وایقان، علی بهبود دسترسی به میزهای خدمت در کتابخانه ملی: گزارش یک بررسی میدانی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 80-92]
 • صادقی، ابراهیم ارزیابی کیفی وب‌سایت‌ها: معیارها و ابزارها [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 188-193]
 • صادقی غیاثی، فاطمه شیوه‌های دست‌یابی پزشکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منابع اطلاعات دارویی و میزان استفاده از آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 157-174]
 • صادقی‌نسب، ایرج بررسی نیاز‌های اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی دبیران مقطع متوسطه در دبیرستان‌های شهرستان اندیمشک [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 24-38]
 • صالحی، پیمانه آموختن از گذشته برای الهام بخشی، دربرگیرندگی، و تداوم: گزارش شرکت در کنگره ایفلا ۲۰۲۱ [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 146-154]
 • صالحی، پیمانه روایت از روزن گفت‌وگو: تحلیل طرح‌های تاریخ ‌شفاهی کتابداری‌ و اطلاع‌رسانی در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران [دوره 33، شماره 1، 1401، صفحه 72-90]
 • صالحی، حامد بیست سال تولید علم در پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 42-63]
 • صالحی، حامد نقش کتابخانه تخصصی در مدیریت دانش سازمانی؛ گزارشی از پژوهشکدة مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 21، شماره 3، 1389، صفحه 200-215]
 • صالحی، فرزانه تحلیل کتابشناختی آثار انگلیسی محققان و نویسندگان خارجی درباره کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 8، شماره 4، 1376، صفحه 72-89]
 • صالحی، کیوان ارزشیابی عوامل و نشانگرهای تأثیرگذار بر کیفیت گروه کتابداری و علوم اطلاع‌‌‎رسانی: مورد گروه کتابداری دانشگاه تربیت معلم تهران [دوره 24، شماره 1، 1392، صفحه 6-29]
 • صالحی، کیوان تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • صالحی، منیژه بررسی وضعیت ارائه خدمات در بخش پایان‌نامه‌های کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه تهران [دوره 12، شماره 2، 1380، صفحه 64-76]
 • صالحی ده‌پادکانی، هاجر بررسی نیازهای اطلاعاتی دانش‌آموزان عشایر کوچندة ایل قشقایی استان فارس، طایفة عمله، تیرة صفی‌خانی: ارائة الگویی جهت تأمین خدمات کتابخانه‌ای [دوره 20، شماره 4، 1388، صفحه 53-64]
 • صالحی فدردی، جواد تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 49-66]
 • صباغی‌نژاد، زیور دیدگاه‌های دانشجویان کارشناسی پیوسته برق دانشگاه آزاد یزد درباره عوامل مؤثر بر استفاده از کتابخانه مرکزی دانشگاه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 50-64]
 • صبوری، علی اکبر عوامل مؤثر بر همکاری‌های علمی بین‌المللی از دیدگاه صاحب‌نظران عرصه دیپلماسی علم ایران [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 78-94]
 • صحراگرد، مهدی سطربندی و صفحه‌آرایی قرآن‌های خطی (با تأکید بر آثار قرن هشتم تا دهم هجری شیراز) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 136-151]
 • صدقی، محمدعلی رابطه میان مدیریت ارزش با ایجاد ارزش در کتابخانه‌های عمومی [دوره 32، شماره 4، 1400، صفحه 95-106]
 • صدیق بهزادی، ماندانا اسطوره جامعه بدون کاغذ [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 54-67]
 • صدیق بهزادی، نوشته دکتر ماندانا دیسک فشرده: رسانه‌ای جدید در امر اطلاع‌رسانی [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 325-340]
 • صراطی شیرازی، منصوره وب‌سایت‌های بیمارستان‌های برتر کشورهای جهان: مطالعه وب‌سنجانه [دوره 24، شماره 2، 1392، صفحه 160-182]
 • صراطی شیرازی، منصوره بررسی مقایسه‌ای میزان دقت موتورهای کاوش عمومی و تخصصی پزشکی در بازیابی مدارک مربوط به بیماری‌های کودکان [دوره 20، شماره 1، 1388، صفحه 77-94]
 • صراطی شیرازی، منصوره تحلیل پیوند علم و فناوری با مطالعه استنادی پروانه‌های ثبت اختراع ایرانی در طول سال‌های 2009-2013 [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 65-76]
 • صرامی، غلامرضا اثربخشی مطالعات کتاب‌درمانی در حوزه کودکان و نوجوانان با روش فراتحلیل [دوره 29، شماره 2، 1397، صفحه 51-75]
 • صرف‌زاده، مریم بررسی سهم ایران در تحقیقات کشاورزی جهان سنجش کتابشناختی بانک‌های اطلاعاتی CAB, AGRIS, AGRICOLA از ابتدا تا سال 1997 [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 69-88]
 • صفائی، زهرا استفاده از کتابخانه ملی دیجیتال پزشکی ایران (INLM) توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر [دوره 23، شماره 3، 1391، صفحه 54-67]
 • صفازاده، سارا مدیریت منابع خاکستری (موردپژوهی: کتابخانه‌های سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی) [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 55-74]
 • صفری، مهدی میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • صفری، مهدی ابرداده و کاربرد آن در سازماندهی منابع وب با تأکید بر عناصر ابرداده‌ای دوبلین کور در بستر نحوی HTML [دوره 14، شماره 3، 1382، صفحه 73-85]
 • صفری‌راد، فاطمه نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • صفری راد، فاطمه نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 88-102]
 • صلاحی‌کجور، اسحق ایجاد جهت‌گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی: موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 6-20]
 • صلاحی یکتا، علی جبرگرایی فناورانه [دوره 22، شماره 4، 1390، صفحه 38-49]
 • صمدی، ترجمه مهرانگیز کتابدار پابرهنه [دوره 1، شماره 1، 1369، صفحه 26-38]
 • صمدی، ثریا حرکت به سوی آینده: تحول در نقش کتابداران [دوره 14، شماره 4، 1382، صفحه 65-73]
 • صمدی، ثریا بررسی میزان آشنایی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای رشته‌های علوم پایه دانشگاه تبریز با منابع مرجع تخصصی [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 63-70]
 • صمدی، لاله درآمدی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات موسیقایی: زمینه‌ها، ضرورت‌ها و چالش‌ها [دوره 27، شماره 3، 1395، صفحه 95-112]
 • صمیعی، ترجمه میترا خدمات مرجع پست الکترونیکی: مرور و تأملی درباره تجارب کتابخانه گلمان [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 150-153]
 • صمیعی، میترا فراداده حفاظت وتطابق آن با استاندارد الگوی مرجع سیستم اطلاعاتی آرشیوی باز (اُ.ای.آی.اس.) [دوره 23، شماره 4، 1391، صفحه 152-169]
 • صمیعی، میترا حفاظت رقمی در کتابخانه‌های رقمی: مرور راهبردها [دوره 21، شماره 4، 1389، صفحه 88-102]
 • صمیعی، میترا درآمدی بر تاکسونومی و نقش آن در سازماندهی اطلاعات [دوره 20، شماره 3، 1388، صفحه 177-196]
 • صمیعی، میترا آرشیوهای رقومی [دوره 15، شماره 4، 1383، صفحه 13-24]
 • صمیعی، میترا مدیریت مجموعه منابع الکترونیکی [دوره 15، شماره 3، 1383، صفحه 70-78]
 • صمیعی، میترا آموزش‌های الکترونیکی کتابداری در کتابخانه ملی از چه کیفیتی برخوردار است؟ [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 127-142]
 • صمیعی، میترا سمینار مقدماتی نسخه‌های خطی (اولین: 1 - 2 خرداد 1379: تهران) [دوره 11، شماره 3، 1379، صفحه 109-119]
 • صمیعی، میترا ریسک‌های تأمین محتوا در کتابخانه‌های دیجیتالی [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 94-106]
 • صمیعی، میترا آیا مارک ایران استاندارد توصیف آرشیوی کدگذاری (ای.ا.دی) را پشتیبانی می‌کند؟ [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 58-75]
 • صنعت‌جو، اعظم ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]
 • صنعت‌جو، اعظم تأثیر القای هیجانی بر بازیابی اطلاعات [دوره 27، شماره 4، 1395، صفحه 49-66]
 • صنعت‌جو، اعظم رفتار راهنمایابی کاربران کتابخانه دیجیتال: عوامل روان‌شناختی تأثیرگذار براساس نظریه رفتار برنامه‌ریزی‌شده [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 13-28]
 • صنعت‌جو، اعظم تعامل کودکان با فهرست‌های رایانه‌ای: واکاوی ویژگی‌ها و عناصر مطرح در محیط رابط کاربری [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 149-162]
 • صنعت‌جو، اعظم ارائه خدمات کتابخانه‌ای دانشگاه فردوسی مشهد از دید دانشجویان بین‌المللی و کتابداران آن [دوره 31، شماره 1، 1399، صفحه 8-17]
 • صوفی، سهیلا بررسی میزان اشتراک شخصی مجله‌های خارجی توسط اعضای هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران و مقایسه مجله‌های مورد اشتراک آنها با موجودی کتابخانه‌های آن دانشگاه‌ها [دوره 10، شماره 4، 1378، صفحه 88-96]
 • صیاد عبدی، الهام تأثیر نقش ساختار کتاب‌های مرجع کودکان و نوجوانان بر یادگیری: مرور ادبیات [دوره 22، شماره 2، 1390، صفحه 40-49]
 • صیادی‌فر، سمیه جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 73-90]
 • صیادی‌فر، سمیه موانع مطالعه آزاد حرفه‌ای در دانشجویان رشته کتابداری [دوره 14، شماره 1، 1382، صفحه 49-62]
 • صیامیان، حسن نیازهای اطلاعاتی کاربران با آسیب بینایی و نقش کتابخانه‌ها در تأمین آنها: مرور نظام‌مند [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 150-165]
 • صیامیان، حسن بررسی میزان علاقه‌مندی و استفاده دانشجویان از کتابخانه‌های دانشکده‌ای دانشگاه علوم پزشکی مازندران (ساری) [دوره 10، شماره 4، 1378، صفحه 69-74]
 • صیامیان، حسن آموزش مدیریت اطلاعات: بازتاب پژوهش‌های آموزشی مورد نیاز در کتابخانه‌های تخصصی [دوره 4، شماره 3، 1372، صفحه 383-391]
 • صیفوری، ویدا پیش به سوی تفکر انتقادی [دوره 21، شماره 2، 1389، صفحه 38-55]
 • صیفوری، ویدا برآورد ارزش پولی خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی ایران و تعیین عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت کاربران [دوره 29، شماره 4، 1397، صفحه 95-117]

ض

 • ضاد، ترجمه رضواندخت "تأثیر" تکنولوژی بر استفاده‌کنندگان از اطلاعات [دوره 1، شماره 2، 3، و 4، 1369، صفحه 256-271]
 • ضیایی، ثریا عوامل مؤثر بر پویش محیطی و گردآوری و استفاده از اطلاعات در حوزه نشر الکترونیک [دوره 26، شماره 1، 1394، صفحه 101-111]
 • ضیایی، ثریا مستندسازی تجربیات: تحلیلی بر عوامل رفتاری و فرهنگی مدیران مرکز اسناد آستان قدس رضوی [دوره 26، شماره 4، 1394، صفحه 139-154]
 • ضیایی، ثریا اعتبارسنجی عاملی شایستگی‌های کارآفرینی در عرصه سئو برای دانش‌آموختگان علم اطلاعات و دانش‌شناسی [دوره 30، شماره 4، 1398، صفحه 72-80]
 • ضیایی، ثریا تجربۀ زیسته متخصصان کتابداریِ پزشکی در زمینه ربط اطلاعات در شبکۀ اجتماعی لینکدین [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 48-57]
 • ضیایی، ثریا ربط در شبکه‌های اجتماعی علمی‌: موردِ شبکه علمی ریسرچ‌گیت [دوره 32، شماره 1، 1400، صفحه 47-57]
 • ضیایی، ثریا ساختار هستی‌نگاری حوزه کودکان و نوجوانان بر اساس اصطلاحنامه اصکا [(مقالات آماده انتشار)]
 • ضیایی پرور، حمید فناوری‌های نوین و آینده‌نگری چرخة نشر کتاب در ایران [دوره 32، شماره 3، 1400، صفحه 125-141]

ط

 • طارمی‌راد، حسن ارزیابی عملکرد مراکز دانشنامه‌نگاری در حوزه فرهنگ و تمدن اسلامی براساس مدل منشور عملکرد (نمونه‌پژوهی: بنیاد دائره‌المعارف اسلامی) [دوره 29، شماره 1، 1397، صفحه 85-101]
 • طالبی، اکرم کتابخانه‌های بیمارستانی شهر اصفهان وضعیت موجود و مسائل توسعه [دوره 10، شماره 2، 1378، صفحه 43-53]
 • طالبی، سهیلا مقایسه سواد اطلاعاتی دانشجویان کارشناسی ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی با دانشجویان کارشناسی ارشد فناوری ‌اطلاعات در دانشگاه تهران [دوره 25، شماره 1، 1393، صفحه 160-173]
 • طالعی، عبدالحسین وضعیت خدمات‌دهی در بخش نسخ خطی کتابخانه‌ها [دوره 28، شماره 1، 1396، صفحه 147-162]
 • طاهری، ترجمه فریده مدیریت پایگاه اطلاعات کتابشناختی پیوسته برای نظام یکپارچه کتابخانه [دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، 1370، صفحه 101-113]
 • طاهری، سیدمهدی شناسایی و تعیین ویژگی‌های نسخ خطی بافت اطلاعاتی ایرانی-اسلامی از دیدگاه سازماندهی اطلاعات و دانش [دوره 30، شماره 1، 1398، صفحه 176-199]
 • طاهری، طاهره نقشه و اطلس در کتابخانه ملی [دوره 15، شماره 2، 1383، صفحه 139-147]
 • طاهری، طاهره کتابخانه ملی: دیجیتالی یا سنتی [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 124-131]
 • طاهری، طاهره استانداردهای فنی در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 113-119]
 • طاهری، فاطمه بررسی راهکارهای اجرایی ارتقاء فرهنگ مطالعه در بین دانش‌آموزان استان قم با تأکید بر کتابخوانی [دوره 25، شماره 2، 1393، صفحه 86-105]
 • طاهری، مصاحبه‌کننده: طاهره گفتگو [دوره 13، شماره 4، 1381، صفحه 132-137]
 • طاهری، مصاحبه‌کننده: طاهره گفتگو [دوره 13، شماره 3، 1381، صفحه 126-133]
 • طاهری، مصاحبه‌کننده: طاهره گفتگو [دوره 13، شماره 2، 1381، صفحه 121-127]
 • طاهری، مصاحبه‌کننده: طاهره گفتگو [دوره 13، شماره 1، 1381، صفحه 120-126]
 • طاهریان، آمنه عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]
 • طاهری دمنه، محسن آینده سامانه‌های بازیابی اطلاعات متنی [دوره 31، شماره 3، 1399، صفحه 12-26]
 • طباطبایی، ناهید بررسی مفهوم سواد اطلاعاتی (تحلیل محتوای مقالات نشریات) [دوره 10، شماره 3، 1378، صفحه 68-93]
 • طباطبایی‌پور، سیدمصطفی بررسی ساختاری و محتوایی وبگاه کتابخانه ملی کودک و نوجوان ایران در مقایسه با همتایان خود در دنیا [دوره 26، شماره 2، 1394، صفحه 77-89]
 • طبسی، علی مقایسه وضعیت موجود کتابخانه‌های دانشگاهی زاهدان با استاندارد کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 14، شماره 2، 1382، صفحه 52-58]
 • طبیب، مهدیس بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس [دوره 12، شماره 3، 1380، صفحه 82-95]
 • طبیبیان، فروزان بررسی چگونگی بهره‌گیری از رایانه در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 41-56]
 • طراوتی، ترجمه شهره حفظ و نگهداری منابع کتابخانه‌ها و آرشیوها: روشهای اسیدزدایی [دوره 4، شماره 1، 1372، صفحه 90-108]
 • طراوتی، نوشته شهره ترجمه‌ای منتشرنشده از حکایات لافونتن از عصر قاجار [دوره 4، شماره 2، 1372، صفحه 243-251]
 • طلاچی، هما