بررسی تطبیقی ساختار و روابط میان اصطلاحات علم کتابداری و اطلا‌رسانی در سه اصطلاحنامه یونسکو، اریک و اسیس

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of structure and relations between the terms of library and information sciences in three thesauruses: Unesco, Eric, and ASIS

نویسنده [English]

  • M. Tabib

کلیدواژه‌ها [English]

  • Comparative study
  • Terms
  • Library science
  • Information Science
  • Thesauruse
  • UNESCO
  • Eric
  • ASIS