ارزیابی کاربران از تالار رقومی کتابخانه ملی ایران: تأثیر قوانین و سیاست‌گذاری‌های جاری بر رضایتمندی کاربران از خدمات ارائه‌شده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران شمال

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال

چکیده

هدف: تعیین وضعیت استفاده و ارزیابی کاربران از تالار رقومی کتابخانه ملی و میزان رضایت آنها از خدمات ارائه‌شده با این فرض که قوانین و سیاست‌گذاری‌های جاری بر رضایتمندی کاربران تأثیرگذار خواهد بود.
روش/ رویکرد پژوهش:در این پیمایش از طریق پرسشنامه پژوهشگرساخته‌ای که برمبنای مدل لایب‌کوال تدوین شده بود،
نظرات 300 نفر از کاربران اینترنت در تالار رقومی کتابخانه ملی ایران گردآوری شد.
یافته‌ها: بیش از 70% کاربران، پایین بودن سرعت جستجو را از معضلات اصلی دانسته‌اند و پس از آن، تعداد تجهیزات، سرعت اتصال به شبکه، و مشکل مربوط به انتقال اطلاعات را مطرح کرده‌اند. 64% کاربران مهارت کتابداران را در راهنمایی کاربران، متوسط به پایین ارزیابی کرده‌اند.
نتیجه‌گیری: در مجموع، خدمات تالار رقومی به کاربران در حد متوسط ارزیابی شده است.قوانین جاری و سیاست‌گذاری‌های کتابخانه رابطه معناداری با رضایتمندی کاربران ایجاد می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of user's utilization and satisfaction from internet services of National Library of Islamic republic of Iran.

نویسندگان [English]

  • M. Latifi 1
  • Z. Mirhosseini 2
چکیده [English]

this study analyzes the users' usage style and satisfaction with the internet site service at the national library of Islamic republic of Iran based on Libqual.
Method: this study is a survey research of descriptive type and the tool to collect data is questionnaire. Libqual questionnaire (final edition) includes 3 components of service effect, information control and library as the place so that in each one of the Libqual questions, the users have evaluated the library service at 3 levels (the minimum expectation, the maximum expectation and the reception level).The study statistical sample size is 300 individuals of the Iran national library internet site. Also SPSS software has been used to
Conclusion: there is no meaningful relationship between the educational degree and any of the criteria related to satisfaction with the library .In other words, there is no statistical difference between women & men in the satisfaction level with the library.
The findings represented that the present rules of the Library are so effective in the satisfaction of the users. Some restricting internet policies such as time, speed and downloading limitations are important for the users to use internet, so there is meaningful relations among these elements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satisfaction
  • site users
  • internet site
  • national library and archives of organization of Iran
اجلالی، حسین؛ تابش، احمد (1378). تعریف و طبقه‌بندی کتابخانه‌ها در ایران. پیام کتابخانه، 34 (3)، 6-11.
بابارضایی کاشانی، لیلا (1379): بررسی میزان استفاده و رضایت اعضاء هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران از اینترنت. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران.
حری، عباس (1379). اطلاع‌رسانی، نگرش‌ها و پژوهش‌ها. تهران: نشر کتابدار.
اساسنامه کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. (1392). تهران: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
محمداسماعیل، صدیقه (1376). بررسی میزان رضایت کاربران از خدمات اطلاع‌رسانی اینترنت مرکز تحقیقات فیزیک نظری و ریاضیات. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران.
منصوری، سهیلا (1388). ارزیابی میزان رضایت کاربران از خدمات اطلاع‌رسانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال، تهران.
مولایی‌قرا، مهدی (1390). شناسایی و رتبه‌بندی عوامل کلیدی موفقیت در به‌کارگیری فناوری اطلاعات و تأثیر این فناوری بر محیط کاری کاربران با استفاده از مدل ائی آی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، گرمسار.
نشاط، نرگس؛ دهقانی، مژده (1390). میزان همخوانی انتظارات کاربران و استنباط کارکنان از کیفیت خدمات ارائه‌شده در کتابخانه ملی ایران. تحقیقات کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاهی، 56 (2)، 97-117.
یورلند، بیرگر (1381). فرا نظریه و علم اطلاع‌رسانی. در مهدی داوودی(مترجم)،علیرضا بهمن‌آبادی (به کوشش)، مبانی، تاریخچه و فلسفه اطلاع‌رسانی. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
Brockman,J. (1997).Quality management and benchmarking in the information sector.London; New Providence, NJ: Bowker Saur, c1997.
Kovel-Jarboe, P. (1996). Quality improvement: astrategy for planned organizational change. Library Trends 44 (3): 605-630.
O'Farrell, J. (1998). The ISO 11620 standard and library automated. New Library World, 99 (6), 254-259.