رویکردها و الگوهای ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی شورای عالی انقلاب فرهنگی

چکیده

هدف: این تحقیق روش­ها و شاخص­های مطرح شده برای ارزیابی کتابخانه­های دیجیتالی را معرفی می‌‌کند.
روش/ رویکرد پژوهش: بررسی و تحلیل متون منتشر شده.
یافته­ها: رویکردهای متفاوت برای ارزیابی کتابخانه دیجیتالی پیشنهاد شده است. شاخص‌ها و معیارهایی نظیر کاربردپذیری، در دسترس بودن، قابلیت نگهداری، اعتبار، صحت، تناسب، قابلیت جست‌وجو و سودمندی در ادبیاتِ مشترک بوده است. از میان معیارهای ارزبابی کتابخانه‌های سنّتی، تعامل انسان- رایانه، عملکرد نظام بازیابی اطلاعات، و فناوری‌های دیجیتالی اقتباس شده است.
نتیجه­گیری: تولیدات هم­تألیفی در دانشگاه صنعتی‌شریف در حال افزایش است و همکاری در نویسندگی در این دانشگاه از سطح قابل قبولی برخوردار است. ییشترین همکاری­ها در حوزه­های علوم پایه، در رشته‌‌های شیمی، فیزیک و ریاضیات، و در حوزه  فنی و مهندسی، در رشته عمران و مهندسی نفت است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Approaches and Models for Evaluating Digital Libraries

نویسنده [English]

  • Gh. Azadi Ahmadabadi
M.A. of Library and Information Science; Supreme Council of the Cultural Revolution, Tehran, I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: This study introduces the methods and indicators proposed for evaluating digital
libraries.
Design/Methodology/Approach: Study and analysis of published text.
Findings: Various approaches have been proposed for the evaluation of digital libraries. Indicators
and criteria such as usability, accessibility, maintainability, validity, accuracy, proportionality,
searchability, and usefulness have been common in the literature. Human-computer interactions,
the function of information retrieval system, and digital technologies have been adapted from the
criteria for evaluating traditional libraries.
Findings/Conclusion: Digital libraries are technically, organizationally, and socially complex
systems and no model can simply take into consideration all of these aspects. Therefore, based on
various aims, different models and methods are used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital libraries
  • evaluation models
  • evaluation indicators
CAPTCHA Image