بررسی آثار موجود در کتابشناسی ملی ایران درباره زنان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A survey on the existed works about women in National Bibliography of Iran

نویسنده [English]

  • M. Hedayat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Women
  • Subject dispersion
  • Language
  • Authorship
  • Translation
  • Gender
  • national bibliography