میزان دسترسی به شناسه‌های اصل اثر در فهرستنویسی آثار وابسته (شروح) معرفی شده در فهرست نسخ خطی کتابخانه ملی ایران (1343-1379)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The scope of access to the entries of the original works in cataloging affiliated works (commentaries) introduced in the lists of the manuscripts of the National Library of Iran (1964-2000)

نویسنده [English]

  • S. Niazi

کلیدواژه‌ها [English]

  • cataloging of the affiliated works
  • affiliated works
  • cataloging of the commentaries
  • list of the manuscripts of the National Library of Iran
  • criticism and review