جایگاه کتاب در مناسبات فرهنگی تیموریان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The place of book in cultural arena...

نویسنده [English]

  • Gholamreza Amirkhani

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gifts on books
  • Timurids
  • Agh Ghoyounlus
  • Jami