موضوع‌های پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی از سال 1384- 1388 در دانشگاه‌های دولتی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی

2 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی دانشگاه علامه طباطبایی تهران

3 استادیار گروه علم اطلاعات و دانش‌‌شناسی ایرانداک

چکیده

هدف: شناسایی فرآیند زیست موضوعات پایان‌‌نامه‌‌های رشته کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه‌های دولتی ایران است.
روش/ رویکرد پژوهش: این پژوهش کاربردی از روش پیمایش توصیفی و تحلیل محتوا برای تعیین گرایش‌های موضوعی پایان‌‌نامه‌‌ها استفاده کرده است. جامعه مورد مطالعه 292 پایان‌‌نامه کتابداری و اطلاع‌‌رسانی نوشته شده از سال 1384- 1388 در ده دانشگاه دولتی ایران  بوده است. برای دسته‌‌بندی  پایان‌‌نامه‌‌ها، یک طرح موضوعی شامل 12 گروه موضوعی کلی و 17 موضوع فرعی برمبنای نظام موضوعی ISTA و LISTA تنظیم شد. داده‌‌ها برمبنای فهرست کنترل فیش‌‌برداری شد. تحلیل داده‌‌ها نیز با استفاده از نرم‌‌افزارهای EXCEL و SPSS انجام شد.
یافته‌‌ها: کتابداری 92/21%، بازیابی 89/20%، کتابسنجی 04/14%، موتورهای جست‌وجو30/11%، منابع چاپی و الکترونیکی 51/6%، صنعت اطلاعات و فهرستنویسی هرکدام 82/5%، مدیریت اطلاعات 14/5%، موضوعات متفرقه 11/4%، نشر الکترونیک 08/3%، و ارتباطات علمی 37/1% از پایان‌‌نامه‌‌ها را تشکیل می‌دهد؛ در موضوع رده‌‌بندی هیچ پایان‌نامه‌ای یافت نشد.
نتیجه‌‌گیری: گرایش موضوعی غالب در پایان‌‌نامه‌‌های علوم کتابداری و اطلاع‌‌رسانی دانشگاه‌‌های دولتی ایران مربوط به موضوعات کتابداری، بازیابی اطلاعات و کتابسنجی، و ضعیف‌‌ترین گرایش مربوط به موضوع رده‌‌بندی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Topics of LIS Graduate Theses in Iranian Public Universities: 2005-2009

نویسندگان [English]

  • A. Sharafi 1
  • A. Jalali Dizaji 2
  • M. Alipoor Hafezi 3
1 M. A. of Library and Information Science
2 Assistant Professor of Library and Information Science, Allame Tabatabaee University
3 Assistant Professor of Iranian Research Institute for Information Science and Technology
چکیده [English]

Purpose: Categorizing topics of LIS thesis in Iranian public universities
Design/Methodology/Approach: 292 theses defended between 2005 and 2009 in 10 public
universities were categorized into 12 broad and 17 narrow subject groups according to
ISTA and LISTA classification schemes. Data was gathered using a control list. Analysis of
data was carried out using EXCEL and SPSS applications.
Findings: Librarianship with around 22%, retrieval 21%, bibliometrics 14%, search engines
11%, print electronic resources 6.5%, information industry and cataloguing each
with 6%, information management 5%, other topics 4%, electronic publishing 3%, scientific
communications 1.5%. No thesis was found in the field of classification

کلیدواژه‌ها [English]

  • thesis
  • LIS- Iran