نگاهی به کارنامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحلیل محتوای مقالات آن (از آغاز تا دوره تخصصی شدن)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای جامعه‌شناسی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A short glance at the function of the Journal of the College of Literature and Humanities of Shahid Bahonar University of Kerman and content analysis of its articles (from the beginning till becoming specialized)

نویسنده [English]

  • M.H. Moghaddas Jafari

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journals
  • Article
  • College of Literature and Humanities of Shahid Bahonar University of Kerman