تعامل دو سویه یادگیری و یاددهی در نظام آموزش از راه دور با رویکردی کوتاه در حوزه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه الزهرا

چکیده

یادگیری و یاددهی به‌عنوان دو فرایند مهم در تعلیم و تربیت، برای برقراری تعامل بین یادگیران و یاددهندگان تابع شرایط گوناگونی می‌باشند که محیط‌های آموزشی و عوامل اجرایی آموزش، از اهم آنها هستند. پاسخگویی مؤسسات آموزشی به نیازهای جامعه و اشتیاق افراد سبب ایجاد، توسعه، و گسترش آموزش‌های غیرحضوری گردیده است. این مقاله ضمن تعریف مفهوم آموزش از راه دور و تشریح تفاوت‌های آن با آموزش‌های حضوری، به معرفی عوامل و رسانه‌های مؤثر در اجرای مناسب آموزش‌های غیرحضوری می‌پردازد. ضمن بیان تاریخچه مختصری از این نوع آموزش در حوزه کتابداری و اطلاع‌رسانی در چند کشور موفق نظیر انگلستان، امریکا و هندوستان، به معرفی وضعیت این آموزش در حوزه کتابداری ایران پرداخته  و پس از تشریح تجارب دانشگاه پیام نور به‌عنوان تنها مرکز آموزش فعال در آموزش‌های نیمه حضوری و غیرحضوری به این نتیجه دست یافته که متأسفانه نظام آموزش عالی کشور به خوبی به ضرورت و اهمیت آموزش از راه دور پی نبرده و این امر طبعا در مورد رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی نیز صادق است. لذا این مقاله در خاتمه پیشنهاداتی در جهت بهبود و گسترش این نوع آموزش ارائه می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Two-sided interchange between learning and teaching in distance education, with a glance at LIS education in Iran

نویسنده [English]

  • H. Kiani

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning
  • teaching
  • distance education
  • LIS distance education
  • library and information education