تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشجوی دکترای کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف این مقاله، تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی موجود در راهنمای مجلات الکترونیکی رایگان (DOAJ)، براساس رشته‌های علوم انسانی دارای دوره تحصیلات تکمیلی در دانشگاه شهید چمران اهواز با استفاده از شیوه وب‌سنجی است. در این تحقیق، پیوندهای درونی، مجموع پیوندها، و خودپیوندهای مجلات الکترونیکی رایگان منطبق بر 10 رشته علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز، که دارای دوره‌های تحصیلات تکمیلی هستند، بررسی و پرپیوندترین مجلات تعیین شدند. این رشته‌ها عبارتند از: کتابداری و اطلاع‌رسانی، روان‌شناسی، علوم تربیتی، تربیت بدنی، تاریخ، زبان انگلیسی، ادبیات فرانسه، اقتصاد، جامعه‌شناسی و علوم اجتماعی، و مدیریت. برای تعیین پرپیوندترین مجلات، با توجه به تعداد مجلات و میزان پیوندهایی که به هر مجله داده شده بود، برای تعیین سقف حداکثر میزان پیوند؛ میانگین پیوندهای درونی محاسبه شد. به این ترتیب که مجموع میزان پیوندهای درونی مجله الکترونیکی رایگاه مربوط به هر رشته، بر تعداد کل مجلات الکترونیکی رایگان همان رشته تقسیم شد و از این محاسبه، رقمی به‌دست آمد که باید پرپیوندترین مجلات را از آن حد به بالا درنظر گرفت. رشته علوم تربیتی با داشتن 5 مجله بیشترین؛ و رشته‌های ادبیات فرانسه، تاریخ، مدیریت و تربیت بدنی با داشتن یک مجله کمترین تعداد مجلات پرپیوند را در اختیار داشتند. مجله First Monday، در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی با 43800 پیوند، بالاترین؛ و مجله Public Administration and Management، در رشته مدیریت با 74 پیوند پایین‌ترین میزان پیوند را دارا بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identification of the highly linked free electronic journals in Humanities in Shahid Chamran University of Ahvaz

نویسندگان [English]

  • A. Farajpahlou 1
  • A.R. Asnafi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • webometrics
  • free access
  • free e-journals
  • Shahid Chamran University of Ahvaz
  • highly linked free e-journals