اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان آب و برق خوزستان

2 دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

مطالعات اطلاع‌سنجی، به‌دنبال افزایش ناگهانی در حجم اطلاعات تولیدی در سال‌های پس از جنگ جهانی دوم، پیدایش علم اطلاعات در آن سال‌ها، و از همه مهم‌تر فراگیری نظریه اثبات‌گرایی (پوزیتیویسم) در مجامع علمی غرب رواج یافته است. با وجود این، پیدایش واژه "اطلاع‌سنجی" در سه دهه اخیر و در واقع، چندین دهه پس از پیدایش علمی این حوزه (اطلاع‌سنجی) بوده است. اطلاع‌سنجی را امروزه، حوزه‌ای بین‌رشته‌ای می‌دانند، چرا که پژوهشگرانی با تخصص‌های گوناگون روش‌های آن را به‌کار می‌برند. این نوشتار مشتمل بر بررسی‌های تاریخی و مفهومی از چنین پژوهش‌هایی است؛ ضمن آنکه در پایان به مهم‌ترین دیدگاه‌های انتقادی رایج در مطالعات اطلاع‌سنجی در دو بُعد معرفت‌شناسانه و روش‌شناسانه آن اشاره مجملی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Informetrics: from emergence to date

نویسندگان [English]

  • A. Rismanbaf 1
  • F. Osareh 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • informetrics
  • quantitave methods
  • Information Science
  • positivism
  • Library and information science