سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

چکیده

هدف پژوهش حاضر شناخت شیوه‌های سازماندهی منابع غیرکتابی در کتابخانه ملی ایران است. تمامی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران براساس قواعد فهرستنویسی انگلوآمریکن فهرستنویسی توصیفی شده و فهرستنویسی تحلیلی آنها با استفاده از اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) تهیه می‌شود. بازیابی آنها ترکیبی از کدهای عددی و شماره ثبت برای هریک از انواع منابع است. سازماندهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی در تعیین عنوان کامل، مشخص کردن وجه تسمیه عام، مشخص کردن پدیدآور و پدیدآور همکار در قسمت شرح پدیدآور،  ذکر جزئیات نشر در فهرست توصیفی با توجه به قواعد انگلوآمریکن، و ذکر جزئیات ناحیه یادداشت کاملا موفق بوده است و در بقیه نواحی توانسته است بیش از 60 درصد مطابق استاندارد باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organization of non-book materials in the National Library of Iran

نویسنده [English]

  • R. Aminol Ro'aya

کلیدواژه‌ها [English]

  • non-book materials
  • organization
  • Anglo-American cataloging rules
  • National library of Iran
  • descriptive cataloging
  • analytical cataloging