تحلیل محتوای وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشکده علوم اقتصادی

چکیده

در این پژوهش 116 وبلاگ کتابداری و اطلاع‌رسانی فارسی با استفاده از روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته‌اند. زمینه موضوعی یادداشت‌های ارسالی و همچنین نظرات بیانگر این واقعیت است که بیشترین یادداشت‌های ارسالی در وبلاگ‌ها مربوط به موضوع چاپ و نشر و بیشترین نظرات در وبلاگ‌ها، موضوعات متفرقه است. بیشترین تعداد پیوندها مربوط به پیوندهای درون‌متنی است و بیشترین سرویس‌های وبلاگ‌نویسی مورد استفاده بلاگفاست. در بررسی امکانات وبلاگ‌نویسی، مشخص شد خروجی فید بیش از سایر امکانات وبلاگ‌نویسی مورد استفاده قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Content Analysis of Farsi Weblogs in Library and Information Science

نویسنده [English]

  • z. Nikkhah

کلیدواژه‌ها [English]

  • Weblog
  • library and information
  • Farsi weblogs
  • librarian bloggers
  • Content Analysis