چارچوبی نظری برای مطالعه دسترس‌پذیری در وب‌سایت‌ها: ارتقای وب‌سایت‌ها در راستای دولت الکترونیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی سازمان فضایی ایران

چکیده

این مقاله، مطالعه‌ای کتابخانه‌ای است که هدف آن تبیین لزوم دسترس‌پذیری و کاربردپذیری وب‌سایت‌های سازمان‌ها به‌عنوان بخش مهمی از ارائه خدمات دولت الکترونیک و ارائه چارچوب مفهومی مناسب برای این‌گونه مطالعات است. ابتدا پس از بیان مقدمه‌ای کوتاه و بررسی پژوهش‌هایی که تاکنون در زمینه ارزیابی دسترس‌پذیری و کاربردپذیری وب‌سایت‌ها انجام شده است؛ با تأکید بر رشد وب جهان‌گستر و وب‌سایت‌ها در ایران، معرفی کوتاهی از دولت الکترونیک، مزایا و زیرساخت‌های آن ارائه شده و همچننین نقش وب‌سایت‌ها به‌عنوان مهم‌ترین زیرساخت تحقق دولت الکترونیک بررسی شده است. در نهایت چارچوبی مفهومی برای مطالعه دسترس‌پذیری وب‌سایت‌های سازمان‌ها رائه شده است. این مقاله از دو جهت دارای اهمیت است، نخست زمینه پژوهشی جدیدی برای متخصصان و علاقه‌مندان در راستای مطالعه دسترس‌پذیری وب‌سایت‌ها معرفی می‌کند و دیگر این که مبنایی عملی برای پژوهش در این زمینه ارائه می‌دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Theoretical Framework for Website Accessibility Assessment Improving Websites for the Realization of Electronic Government

نویسندگان [English]

  • M. Hassanzadeh 1
  • F. Navidi 2

کلیدواژه‌ها [English]

  • E-government
  • Websites
  • Accessibility
  • conceptual framework