انگیزه‌های ایجاد استناد وبی به مقالات در چهار رشته از علوم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی و دکتری علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران

چکیده

هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ‌گویی به این سؤال است که آیا از محیط وب می‌توان به‌عنوان منبع اطلاعاتی ارزشمند برای سنجش اثرگذاری تحقیقات بهره جست. به‌همین منظور، انگیزه‌های ایجاد 1577 استناد وبی نمونه‌گیری شده به مقالات مجلات منتشر شده در 64 مجله الکترونیکی داوری شده با دسترسی آزاد در چهار رشته از علوم (شامل شیمی، فیزیک، زیست‌شناسی و کامپیوتر) مورد مطالعه قرار گرفت. تحلیل انگیزه‌های استنادهای وبی نشان داد 23 درصد از استنادهای وبی نمایانگر اثرگذار رسمی (استناد) و تنها 2 درصد نمایانگر اثرگذاری غیررسمی (آموزش، ارائه مطالب و بحث علمی) هستند. بسیاری از استنادهای وبی (45 درصد) به‌دلیل راهبری عمومی یا تخصصی مقالات مجلات را در محیط وب هدف قرار داده‌اند. به‌نظر می‌رسد که روش‌های به‌کار رفته در تحقیق حاضر را می‌توان رویکرد نوین و کاربردی برای مطالعه رویه‌های ارتباطات علمی رسمی و غیررسمی به‌شمار آورد که در گذشته از طریق روش‌ها و ابزارهای سنتی تجزیه و تحلیل استنادی نظیر پایگاه آی.اس.آی امکان بررسی کمی و کیفی آنها وجود نداشت. چنین رویکردی ما را قادر می‌سازد که بتوان برخی از جنبه‌های ناآشکار ارتباطات علمی در محیط وب را مورد مطالعه قرار داد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Motivations for Web Citations of Articles in Four Areas of Science

نویسنده [English]

  • K. Kousha

کلیدواژه‌ها [English]

  • web citation
  • Scientific articles
  • citation motivation
  • impact assessment
  • webometrics