پیایندها در آینه واسپاری قانونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیأت علمی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

3 عضو هیئت علمی، دانشگاه خوارزمی

4 گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف:سنجش میزان تعهد و عمل به الزام­های قانونی واسپاری پیایندها براساس محل نشر، نوع مؤسسه و نوع نشریه در بازۀ زمانی دهساله (1387-1396).
روش:تمامی پیایندهای چاپی مجوز نشرگرفته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که طی سال­های 1387 تا 1396 و پیایندهای واسپاری‌شده و ثبت‌شده در بانک کتابشناسی کتابخانه ملی در برنامه رسا‌ در همین سال‌‌ها مقایسه شده است.
یافته‌­ها: 29530 عنوان پیایند در سامانه رسانه­های کشور ثبت شده است. 10846 عنوان آنها در کتابشناسی کتابخانه ملی ایران موجود‌ است. از پیایندهای دارای مجوز نشر از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نزدیک به 55 % و از عناوین مشترک دو سامانه نزدیک 54% به کتابخانه ملی ایران واسپاری نشده است.
نتیجه‌گیری: میزان پایبندی به مصوبات و قوانین واسپاری بین ناشران و نهادهای مسئول کمتر از 50 % است.
 
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Serials Legal Deposit in Iran: Exploring the Gap Between Theory and Practice

نویسندگان [English]

  • R. Ghasemi 1
  • N. Neshat 2
  • D. Alimohammadi 3
  • E. Afshar zanjani 4
1 kharazmi University
2 Head of LIS Research Group
3 Faculty Member, Kharazmi University
4 Faculty member
چکیده [English]

Purpose: To assess the level of compliance with legal deposit requirements and follow-up procedures based on the place of publication, type of institution and type of publication in a period of ten years (2008-2017).
Method: All printed copies of the licenses issued by the Ministry of Culture and Islamic Guidance during the years 2008 - 2017 and the copies deposited and added to in Bibliographic Bank of the National Library of Iran are compared.
Findings: Out of 29,530 periodical titles registered in the so-called National Media System, 10846 are available in Bibliographic Bank of the National Library of Iran. Around 55% has not been deposited to the National Library of Iran.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • legal deposit
  • Serials
  • National library of Iran
احمدی فصیح، صدیقه (1380). بررسی مسائل و مشکلات نشریات ادواری فارسی موجود در بخش نشریات ادواری کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران از دریافت تا ارائه خدمات. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
استیپویچ، الکساندر (1373). کتاب در پویه تاریخ. ترجمه حمیدرضا آژیر و حمیدرضا شیخی. مشهد: آستان قدس رضوی، بنیاد پژوهش­های اسلامی.
پوراحمد جکتاجی، اسماعیل (1357). تاریخچه کتابخانه ملی. تهران: وزارت فرهنگ و آموزش عالی، کتابخانه ملی.
سپهری­نیا، عبدالکریم (1393). میزان اجرای قانون واسپاری نشریات در کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران طی سال­های 1388-1392. کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال.
شعبانی، احمد (1380). کتابخانه و کتابداری: مقالاتی در توسعه مفاهیم و تاریخ، مجموعه مقالات و اسناد. آبادان: پرسش.
قاسمی، رحیم (1396). تعریف و بررسی انواع واسپاری با تاکید بر واسپاری حقوقی. فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی، شماره بیست و یکم، ص 174-192.
قره‌باغی، محسن؛ اصغری، حبیب‌الله (1378). نگرشی بر قانون مطبوعات از مشروطیت تا امروز. تهران: نشر نیکان.
کاتوزیان،آذر (1385). «قانون واسپاری» در دایره المعارف کتابداری و اطلاع رسانی، ج. 2،1280-1283. تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.
Bhatti, M. W (2014). National library of Pakistan as legal depository.Pakistan Library and Information Science Journal, Vol.45 No.1, pp.18 - 23.
Ibrahim, S.and Edzan, N. N (2004). Legal deposit of electronic publications in Malaysia: 1988-2000.Malaysian Journal of Library and Information Science, Vol.9 No.2, pp.63 – 78.
Lariviher, Jules) 2000(. Guidelines for Legal Deposit Legislation.Paris: United Nations Educational Scientific and Cultural Organization.