شناسایی عوامل مؤثر بر آینده نظام‌های بازیابی اطلاعات متنی: پیش درآمدی بر یک مطالعۀ آینده‌نگارانه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نهاد کتابخانه های عمومی-کتابخانه جابربن حیان-رفسنجان-شهر مس سرچشمه

2 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

3 استاد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه اصفهان

4 دانشیار گروه علم اطلاعات دانشگاه اصفهان

5 دانشگاه اصفهان

10.30484/nastinfo.2020.2365.1908

چکیده

هدف: پژوهش حاضر درصدد شناسایی عوامل مؤثر بر آیندة نظام‌های بازیابی اطلاعات متنی با رویکرد آینده نگارانه است.
روش‌شناسی: پژوهش حاضر جزو پژوهش‌های کاربردی است که با استفاده از روش‌های تحلیل اسنادی و پیمایشی انجام شد. جامعه پژوهش در بخش اسنادی شامل متون مرتبط با حوزه بازیابی اطلاعات متنی و در بخش پیمایشی مشتمل بر متخصصان حوزه بازیابی اطلاعات بودند. در هر دو بخش از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که از میان شاخص‌های مورد بررسی بٌعد فناوری بیشترین تأثیرگذاری را بر آیندة نظام‌های بازیابی اطلاعات دارد و در این بٌعد هوش مصنوعی با ضریب اهمیت 93 در جایگاه نخست قرار دارد. در شاخص سیاسی کپی‌رایت با ضریب اهمیت 86، در شاخص اجتماعی-فرهنگی وابسته شدن مشاغل به اطلاعات با ضریب اهمیت 87 و در شاخص اقتصادی برنامه‌های همراه با ضریب اهمیت 86 از بالاترین اهمیت برخوردار بودند.
نتیجه‌گیری: متخصصان علم اطلاعات در صورتی که خواهان ایفای نقش مؤثرتری در آینده نظام‌های بازیابی اطلاعات متنی هستند باید به تمامی عوامل کلیدی شناسایی شده توجه داشته باشند، چرا که با شناخت گذشته و درک زمان حال و توجه این عوامل می‌توان در آینده مؤثرتر ظاهر شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying Factors Affecting the Future of Textual Information Retrieval Systems: An Introduction to a future Study

نویسندگان [English]

  • abolfazl asadnia 1
  • mozafar cheshmeh sohrabi 2
  • Ahmad shabani 3
  • asfeh asemi 4
  • Mohsen Taheri Demneh 5
1 public library Foundation
2 information knowledge department-Isfahan
3 Information knowledge department-Isfahan
4 Information knowledge department-Isfahan
5 Department of Futures Studies, Faculty of Advanced Sciences and Technologies, University of Isfahan, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Purpose: To identify the factors influencing the future of textual information retrieval systems with a forward-looking approach.
Methodology: the two methods of document analysis and survey are applied to identify the factors. The research population in the document analysis section consists of literature related to the textual information retrieval field and in the survey section consists of the specialists in information retrieval. Purposive sampling is applied in both sections.
Findings: The results reveal that among the examined indicators, technology index is the most important index in the future of information retrieval systems. in technology index, artificial intelligence with an importance factor of 93 in the political index, copyright with 86 importance factor; in the socio-cultural index, business reliance on the information with 87 importance factor; and in the economic index, programs associated with 86 importance factor are among the highest.
Conclusion: Information science professionals should concentrate more on all key identified factors if they want to have a more effective contributive role in the future of textual information retrieval systems, because knowing the past, understanding the present, and focusing on these existing factors can make the future more effectively.

کلیدواژه‌ها [English]

  • textual information retrieval systems
  • Information Retrieval Systems
  • Information retrieval
  • future studies