ارزشیابی مجلات حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس آیین‌نامه تعیین اعتبار نشریات علمی کشور

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجو

10.30484/nastinfo.2020.2375.1910

چکیده

با توجه به اهمیت و نقش مجلات علمی در پیشبرد علم و همچنین مسئله تعیین اعتبار نشریات در جوامع علمی، پژوهش حاضر به اعتبارسنجی نشریات معتبر حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی بر اساس آیین‌نامه جدید تعیین اعتبار نشریات علمی کشور می‌پردازد. رویکرد پژوهش کمّی و نوع آن ارزیابانه است. 10 مجله فارسی‌زبان مورد تائید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حوزه مذکور از وبگاه کمیسیون بررسی نشریات انتخاب و بررسی شدند. ابزار پژوهش چک‌لیست محقق ساخته-ای است با طیف امتیازدهی مختلف شامل 50 معیار در هشت گروه: 1) عنوان، 2) سردبیر، 3) گروه دبیران، 4) قالب نشریه، 5) ویژگی‌های ظاهری مجلات، 6) ویراستاری ساختاری، 7) نویسندگان، و 8) سایر معیارها. نتایج نهایی پژوهش حاکی از رعایت 86 درصدی معیارهای آیین‌نامه مذکور در مجلات حوزه کتابداری است. همچنین نتایج نشان داد فصلنامه مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات با کسب 90.26 امتیاز از 100 دارای بالاترین رتبه و پس از آن به ترتیب پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات و پژوهشنامه علم‌سنجی قرار دارند. اضافه بر این، نتایج این پژوهش، برخی کاستی‌ها و ایرادهای آیین‌نامه مذکور را نیز نمایان کرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of journals of the knowledge and information science field based on regulations on determining the credibility of the Iranian scientific journals

نویسندگان [English]

  • CheshmehSohrabi Mozaffar 1
  • Reza Dehkhodaei 2
1 University of isfahan
2 University of Isfahan
چکیده [English]

Evaluation of journals of the knowledge and information science field based on regulations on determining the credibility of the Iranian scientific journals

کلیدواژه‌ها [English]

  • Journals
  • Evaluation
  • Knowledge and information science
  • regulations on determining the credibility of the Iranian scientific journals
  • journal publishing standards