وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی: بررسی وضعیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد تهران شمال

2 کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی

چکیده

هدف: پیوندهای وب‌سایت‌های مؤسسات پژوهشی هسته‌ای کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با استفاده از روش وب‌سنجی بررسی کرده است.
روش پژوهش: از روش تحلیل پیوندها استفاده شده است. با استفاده از راهنمای اینترنتی آلتاویستا، پیوندهای دریافتی، کل پیوندها، تعداد صفحه‌های وب نمایه‌سازی شده، میزان رؤیت، عامل تأثیرگذار خالص و تجدیدنظر شده، محاسبه و تحلیل شده است. جامعه پژوهش، 103 وب‌سایت از میان وب‌سایت‌های مراکز پژوهشی کشورهای عضو آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  دارای فعالیت‌های هسته هستند.
یافته‌ها: وب‌سایت‌های مراکز CNRS فرانسه دارای بالاترین وNational Nuclear Center Institute of Nuclear Physics قزاقستان دارای پایین‌ترین میزان رؤیت بودند. وب‌سایت‌های مراکز LAN و Fermilab آمریکا به‌ترتیب بالاترین و پایین‌ترین ضرب تأثیرگذاری کلی و تجدیدنظر شده را دارا بودند. 16 وب‌سایت به عنوان وب‌سایت هسته انتخاب شدند.
نتیجه‌گیری: میزان رؤیت وب‌سایت‌های مورد مطالعه اندک بود که این امر می‌تواند متأثر از زبان، میزان ارائه اطلاعات مرتبط با نیاز کاربران خاص، منابع روزآمد، دسترسی آسان، اطلاع‌رسانی مناسب و امکان تعامل با پژوهشگران مراکز پژوهشی باشد. درصد بالایی از وب‌سایت‌های مورد مطالعه از عامل تأثیر‌گذار کلی و خالص اندکی برخوردار بودند که این امر می‌تواند ناشی از کیفیت و کمیّت اطلاعات ارائه شده باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Websites of Nuclear Research Institutes of IAEA Member Countries: A Study of their Status

نویسندگان [English]

  • Z. Abazari 1
  • Z. Hosseini 2
1 Assistant Professor of Library and Information Science; Islamic Azad University, North Tehran Branch, Iran
2 M.A. in Library and Information Science
چکیده [English]

Purpose: This paper aims to investigate the visibility, the Web Impact Factor (WIF), the relative WIF (RWIF) and the collaboration rate of the websites of nuclear research institutes of IAEA member countries via webometrics.
Design/Methodology/Approach: The study included 103 websites of research institutes representing 42 IAEA member countries. The data was collected in two phases: Firstly, using the AltaVista directory, all of the investigated research institute websites were retrieved and stored on a PC; and then the various links of the websites were extracted and analyzed.
Findings: The website of the French National Centre for Scientific Research had the highest visibility and the website of the Institute of Nuclear Physics, National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan had the least visibility. Websites of the LAN and Fermilab centers in USA had, respectively, the highest and lowest WIF and RWIF. 16 websites were selected as core websites.
Research limitations: The variability of search engine results and the unavailability of the websites of some research institutes were limitations to the study.
Conclusion: the visibility of the studied websites was low; this may be due to factors such as language, the amount of information presented in relation to the needs of special users, up-to-date-ness of the information, accessibility, and the possibility to interact with researchers. A high percentage of the studied websites had low WIFs and RWIFs and this may be a result of the quality and quantity of the information they presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Websites
  • research institutes
  • research activities
  • International Atomic Energy Agency (IAEA)
  • webometrics
  • Link Analysis