دوره و شماره: مقالات آماده انتشار
1. بررسی زمینه های معرفتی و پشتوانه های علمی مسلمانان برای طراحی نظام جدید طبقه بندی علوم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 اردیبهشت 1399

حبیب الله عظیمی


2. معنا‌شناسی در سامانه های برچسب گذاری اجتماعی: یک مرور نظام مند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1399

زهره هنرجویان؛ مهدیه میرزابیگی


3. شناسایی عوامل مؤثر بر آینده نظام‌های بازیابی اطلاعات متنی: پیش درآمدی بر یک مطالعۀ آینده‌نگارانه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 اردیبهشت 1399

ابوالفضل اسدنیا؛ مظفر چشمه سهرابی؛ احمد شعبانی؛ عاصفه عاصمی؛ محسن طاهری دمنه


4. کشف مولفه‌های آینده‌پژوهی کسب‌وکار کارآفرینانه در رشته علم اطلاعات و دانش‌‌‌شناسی با رویکرد فراتحلیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 29 اردیبهشت 1399

میترا قیاسی؛ محمد کاردان نشاطی؛ سید علی اصغر رضوی


5. تجربه ی زیسته متخصصان کتابداری پزشکی در مورد ربط اطلاعات در شبکه اجتماعی لینکدین

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 11 خرداد 1399

مجید شیرزاد؛ افشین موسوی چلک؛ ثریا ضیایی؛ فرامرز سهیلی؛ مریم سلامی


6. رتبه‌بندی و ربط مقالات در پایگاه‌های اطلاعاتی نورمگز و رایسست

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 خرداد 1399

آزاده حاجیان؛ مظفر چشمه سهرابی


7. دیگری‌سازی نظام‌های سازماندهی منابع کتابخانه‌ای و برچسب‌گذاری اجتماعی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 05 شهریور 1399

قاسم موحدیان؛ احمد شعبانی؛ مظفر چشمه سهرابی؛ عاصفه عاصمی


8. ارزیابی وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دیجیتال ایران بر اساس شاخص های وب سبز

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 شهریور 1399

کبری گوران اوریمی؛ میترا قیاسی؛ صفیه طهماسبی لیمونی


9. پیایندها در آینه واسپاری قانونی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 شهریور 1399

رحیم قاسمی؛ نرگس نشاط؛ داریوش علیمحمدی؛ ابراهیم افشار زنجانی