کلیدواژه‌ها = سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران
تعداد مقالات: 12
3. تدوین راهبرد پژوهشی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران (1394 تا 1399)

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 69-86

فرزانه شادانپور؛ امیر مقدمی


4. تأثیر فرهنگ سازمانی بر توانمندسازی کارکنان (نمونه‌پژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران)

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 87-100

معصومه حریری‌زاده؛ سیدسعید سیداحمدی زاویه؛ رضا گودرزی


5. آمادگی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برای تبدیل شدن به سازمان یادگیرنده

دوره 27، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 75-93

نرگس نشاط؛ زهره میرحسینی؛ زهرا زاهدی‌راد


7. فرهنگ سازمانی و تأثیر آن بر رضایت شغلی کارکنان (موردپژوهی: سازمان اسناد و کتابخانه ملی ج.ا. ایران)

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 45-54

رضا گودرزی؛ سیدحسام سیدین؛ معصومه حریری‌زاده


8. کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 150-169

محبوبه شاکری مطلق؛ ابراهیم افشار؛ فریبرز خسروی


10. تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 46-55

افسانه تیموری‌خانی؛ سعیده اکبری داریان؛ فتح‌الله کشاورز


12. ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه ملی ایران در سال ۱۳۸۸

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 6-18

مهرداد نیکنام؛ سعید غفاری؛ زهره نظری