کلیدواژه‌ها = تحلیل محتوا
تعداد مقالات: 13
1. خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 52-64

مریم‌سادات پرسته زاد؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده


3. روند موضوعی مفاهیم حوزه علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران براساس تحلیل هم‌رخدادی واژگان

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 171-190

فرامرز سهیلی؛ علی‌اکبر خاصه؛ پریوش کرانیان


4. مروری بر کارکردهای تحلیل هم‌واژگانی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 125-145

حمید احمدی؛ فریده عصاره


6. تحلیل محتوای پرسش‌های مرجع مجازی در کتابخانه ملی ایران

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 84-97

سعیده اکبری‌داریان؛ فرناز محمدی؛ صدیقه شاکری


8. تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 46-55

افسانه تیموری‌خانی؛ سعیده اکبری داریان؛ فتح‌الله کشاورز


9. تحلیل محتوای مقاله‌های فصلنامة گنجینه اسناد

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 88-86

سعید رضایی شریف‌آبادی؛ سیدمحمد مهدی‌زاده طالشی؛ سمیه فرقدان


10. گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 214-227

عبدالرسول جوکار؛ محمدصادق عبداللهی