کلیدواژه‌ها = کتابداری و اطلاع‌رسانی
تعداد مقالات: 34
3. مدل موضوعی برای پایان‌نامه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 21-32

علی شرفی؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ مهدی علیپورحافظی


6. تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 26-37

دلنشین دانایی‌مقدم؛ فریبرز خسروی؛ ابراهیم افشار


7. گرایش موضوعی کتاب‌های تألیفی و ترجمه شده کتابداری و اطلاع‌رسانی طی سال‌های 1373- 1387

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 78-91

مرتضی امرایی؛ احسان گرایی؛ صبا سیامکی


10. معیارهایی برای ارزیابی وبلاگ‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 188-202

مریم پاکدامن نائینی؛ منصوره باقری؛ امیر غائبی


13. گزارش یک دهه برگزاری همایش کتابداران در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور

دوره 21، شماره 2، تابستان 1389، صفحه 214-227

عبدالرسول جوکار؛ محمدصادق عبداللهی


14. بازنگری در تعریف کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 20، شماره 2، تابستان 1388، صفحه 27-52

غلامرضا حیدری


16. RSS و کارکردهای آن در کتابداری و اطلاع‌رسانی

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 13-22

صدیقه محمداسماعیل؛ زهره نیکخواه


19. کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو

دوره 18، شماره 4، زمستان 1386، صفحه 175-192

غلامرضا فدایی


21. جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی

دوره 18، شماره 2، تابستان 1386، صفحه 251-262

نوشته جک اندرسون؛ ترجمه حجت شجاعی