کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 50
2. ساختار فکری دانش در علم اطلاعات و دانش‌شناسی: تحلیلی کیفی برمبنای دیدگاه متخصصان موضوعی

دوره 29، شماره 4، زمستان 1397، صفحه 43-62

رضا مختارپور؛ غلامرضا حیدری؛ رسول زوارقی؛ علی‌اکبر خاصه


4. شناسایی نیروهای پیشران تأثیرگذار بر آینده آموزش علم اطلاعات و دانش‌شناسی ایران

دوره 29، شماره 1، بهار 1397، صفحه 135-148

احسان گرایی؛ غلامرضا حیدری؛ مرتضی کوکبی


5. مطالعه تطبیقی سوء رفتار علمی در جهان

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 75-94

شیما مرادی؛ المیرا جنوی؛ حمید کاظمی


6. وضعیت کتابخانه‌های دیجیتالی ایران بعد از گذشت یک دهه چگونه است؟

دوره 28، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 147-170

یعقوب نوروزی؛ طاهره غلامی؛ نیره جعفری‌فر


7. میزان مشارکت دانشگاهیان ایران در مجله‌های ناشران متقلب در سال ۲۰۱۵

دوره 28، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 8-92

حمیدرضا جمالی مهموئی؛ فرنگیس جشیره نژادی؛ داریوش علیمحمدی


8. اثربخشی پژوهش‌های فزاینده ایران در گسترش مرزهای دانش

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 123-140

وحید احسانی؛ موسی اعظمی؛ سید محمدباقر نجفی؛ فرامرز سهیلی


9. مطالعه زمانی شبکه همکاری‌های بین‌المللی پژوهشگران ایرانی در تولید علم

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 141-160

محمدامین عرفان‌منش؛ الهام اعرابی؛ امیررضا اصنافی


10. کتابخانه و کتابداری در ایران عصر سامانی

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 109-122

فرحناز کهن


11. نمایه‌ کتاب در ایران از دیدگاه ناشران و خوانندگان

دوره 26، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 29-44

زهرا تهوری؛ مرضیه خان‌سفید؛ زینب فری‌زاده


13. ارزیابی کیفی وبگاه‌های کودکان و نوجوانان ایران با استفاده از مدل وب کیو.ای.ام.

دوره 26، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 91-110

محمدرضا فرهادپور؛ راضیه خلف‌‌آبادی


14. وب‌سایت‌های انجمن‌های علمی حوزه علوم انسانی در ایران: کارآمد یا ضعیف؟

دوره 26، شماره 1، بهار 1394، صفحه 61-70

امیررضا اصنافی؛ امیرحسین رجب‌زاده عصارها؛ سعیده جهانگیری؛ مریم پاکدامن نائینی


17. وضعیت بخش‌های نسخ خطی در کتابخانه‌‌های ایران براساس مؤلفه‌‌های مدیریت دانش

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 184-198

الهه روحی‌‌دل؛ نصرت ریاحی‌‌نیا


19. کیفیت مقالات محققان ایرانی در حوزه علوم پزشکی از لحاظ تاثیرگذاری

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 110-120

سیده سارا منیری؛ فاطمه جعفری


20. دسترس‌پذیری وب‌سایت کتابخانه‌های ملی در کشورهای خاورمیانه

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 56-68

صدیقه محمداسماعیل؛ سمیه کاظمی کوهبنانی


22. پانزده سال تولید علم ایران در پایگاه‌های «مؤسسه اطلاعات علمی» (آی.اس.آی) 1993-2007

دوره 20، شماره 1، بهار 1388، صفحه 175-200

عبدالرضا نوروزی چاکلی؛ محمد حسن‌زاده؛ حمزه‌علی نورمحمدی؛ علی اعتمادی‌فرد


23. بررسی وضعیت درگاه‌های استانی ایران براساس نتایج بررسی درگاه‌های ایالتی کشورهای دیگر

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 71-90

عبدالحسین فرج‌پهلو؛ سمیه سادات اخشیک


24. امانت بین کتابخانه‌ای در ایران و جهان

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 23-40

فرزانه امین‌پور